"Czuwajcie, abyście nie spali i aby was śpiących nie zastał Oblubieniec!". Słowa Boga Żywego z dnia 22.09.2019 roku.

Podaję Ci dalsze Słowa Boga Żywego, które usłyszałam w sercu swoim dnia 22.09.2019 roku i z Woli Boga Ojca Wszechmogącego przekazuje je wam i światu. 

Oto mówi Pan i Stworzyciel Wszelkiego Stworzenia, Który Był i Jest! Ja Jestem!

Jak długo będziecie ślepi i głusi na Moje Znaki, które codziennie pojawiają się z Mojej Woli na Ziemi i niebie?!
Jak długo będziecie Mi bluźnić i obrażać Mego Baranka Ofiarnego, umiłowanego Syna, YAHSHUA, którego zwiecie Jezusem Chrystusem?!
Jak długo będziecie łamać Moje Przykazania Miłości?!
Czyż nie powiedziałem do was w Jezusie?
"Oto daje wam Nowe Przykazanie. Abyście się wzajemnie miłowali. Miłujcie jedni drugich, tak jak umiłowałem was Ja. Gdyż Ojciec Mój tak umiłował świat, że posłał Swego Jednorodzonego Syna, aby odnalazł to, co zaginęło i aby świat zbawił, a nie potępił".
Postępujecie tak, jak wasi poprzednicy, zanim pojawił się Potop i uderzyłem w nich i wytrąciłem, pozostawiając jedynie dobre nasiona, aby przetrwały!
Potem nakazałem wszelkim wodom, aby ustały i obnażyły suchy Ląd. Aby to, co zachowałem przy życiu mogło wzrastać w Miłości do Mnie!
I tak rozmnożyłem Moje Plony, aż stały się narodami!
I napełniłem Ziemię, Błogosławiąc im i Wszelkiemu Stworzeniu!
A gdy przyszedł czas, odkupiłem was Moją Miłością, a Prawo przypieczętowałem poprzez Ofiarę Czystą, Ofiarę Spełnioną, przez Mego Jedynego umiłowanego Syna YAHSHUA, IMMANUEL, zwanego Jezusem Chrystusem!
I dałem MU Wszelką Władzę i powierzyłem MU was wszystkich oraz Sąd nad wami!
I rzekłem do was w Nim: "Każdy, kto przyjmuje Mnie, przyjmuje Tego, Który Mnie posłał! 
Bo Ja Jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie!
Ja i Ojciec Mój, to Jedno!
I każdy, kto wierzy Słowu Memu, wierzy też Temu, od Którego otrzymałem!
Gdyż nie mówię tego od Siebie, lecz Ten, Który Mnie posłał przekazał Mi je, aby wam objawić i oznajmić Wolę JEGO!"
I powiadam wam, że będzie tak jak za dni Noah, gdy przyjdzie Syn Człowieczy!
Albowiem jak było w czasie przed Potopem, gdy jedli oni i pili, żenili się, a niewiasty za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy wskazałem Noah, aby wszedł do Arki!
I nie spostrzegli się, aż przyszedł Potop i pochłonął ich wszystkich!
Tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego!
I wtedy dwóch będzie w polu. Jeden będzie zabrany, a drugi zostawiony!
I dwie będą mielić ziarna. Jedna będzie wzięta, a druga zostawiona!
Dlatego powiadam wam!
Czuwajcie, abyście nie spali i aby was śpiących nie zastał Oblubieniec!
Gdyż tak, jak pojawią się Błyskawice na niebie, tak pojawię się Ja! 
W Mocy i Chwale!
Amen.

Komentarze

Popularne posty