Pouczenie. Modlitwa i jej wielkie znaczenie. Przekaz z dnia 23.12.2019 roku.

PODAJĘ CI ,CO POKAZAŁ MI BÓG OJCIEC I CO W SERCU ZOBACZYŁAM.

A było to dnia 23.12.2019 roku i z Woli Boga Ojca Wszechmogącego przekazuje je wam i światu. 

Dziś dane mi było zobaczyć czym jest modlitwa i jak wielkie ma znaczenie. Jest najistotniejszą rzeczą, naszym działaniem jakie mamy tu robić.
Jest nie tylko wołaniem do Boga Ojca Wszechmogącego w Niebie, ale i rodzajem oczyszczenia i łącznikiem pomiędzy Stwórcą a Jego stworzeniem, Jego dziećmi. Daje nam ochronę i Światło. Gdyż my wszyscy przebywamy wśród ciemności. Świat ten jest ciemnością, to Królestwo ciemności. A gdy dusze stają się Światłem na tym świecie, świecą jak pochodnie, jak lampki.
Dlatego należny się modlić. Odbudować relacje z Bogiem Ojcem poprzez Jezusa Chrystusa.
Bóg Ojciec Wszechmogący nigdy nie zostawia nas samych i nie opuszcza nas jeśli zbłądzimy. ON idzie tuż przy nas, choć trudno nam w to uwierzyć, ale tak jest.
ON Jest przy nas zawsze, choć nam się wydaje, że jest inaczej.
ON czeka na każde poruszenie serca, a wtedy jak najukochańszy Ojciec spieszy, aby pomóc Swemu dziecku. A przez doświadczenia uczy nas pokory, cierpliwości, Miłości, dobroci, łagodności. Tych wszystkich cech jakie Sam posiada. Bo jesteśmy z Niego i stworzył nas na Swoje podobieństwo.
Jest przede wszystkim Miłością i pragnie nam Ją dawać i dzielić się z nami, abyśmy Ją dzielili miedzy sobą. Jak siewcy, którzy idą i sieją dobre ziarna na chleb. Miłość to chleb naszej duszy, naszego istnienia. Ona jest Światłem naszym i daje nam siłę i życie.
To dlatego Jezus mówił o Miłości, o miłowaniu bliźnich. A o Sobie mówił, że bez Miłości byłby niczym.
Jezus Chrystus to Miłość, to Chleb z Nieba. To Życie i Woda Żywa.

Komentarze

Popularne posty