Komunia Duchowa.

http://www.duchprawdy.com/komunia_duchowa.htm


Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał Moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go

 I przyjdziemy do Niego i będziemy u niego przebywać (J 14, 23).

 

Kiedy człowiek wierzący najpełniej łączy się z Chrystusem, swoim ukochanym Mistrzem i Nauczycielem i Jego przebłagalną Ofiarą krzyżową? Wtedy, gdy przyjmuje Komunię św. Wyraz Komunia pochodzi z łaciny. Po łacinie słowo communio znaczy „zjednoczenie”, „połączenie”, „więź”.

 

Kiedy przystępujemy do Komunii św., wtedy dokonuje się nasze communio, nasze zjednoczenie z Panem Bogiem. Odrobina Bożego Chleba, w której mieszka żywy Chrystus, staje się mostem łączącym z Panem Bogiem i z innymi ludźmi. Poprzez Komunię przechodzimy na stronę Pana Boga. Dlatego każda Msza św. i każde przyjęcie Komunii św. jest dla człowieka WIELKIM ŚWIĘTEM, bo jednoczymy się wtedy z naszym Stwórcą, Panem i Zbawicielem.

 

Szczęśliwi są ci, którzy mogą codziennie przyjść na Mszę do kościoła i zjednoczyć się z Panem Bogiem. Niestety, ludzie chorzy i starsi, jeśli nie wychodzą z domu, nie mają takiej możliwości. Czekają na pierwszy piątek miesiąca, kiedy kapłan z parafii przynosi im Pana Jezusa. Raz na miesiąc mogą połączyć się sakramentalnie z Chrystusem! A przez pozostałe dni miesiąca? Czy mają żyć tylko tęsknotą i oczekiwaniem? Absolutnie nie! Kościół uczy nas o Komunii duchowej. Komunii pragnienia.

 

Nawet nie wychodząc z mieszkania i kręcąc się jedynie po pokoju albo leżąc w łóżku można każdego dnia (a nawet kilka razy w ciągu jednego dnia) przyklęknąć w duchu przed tabernakulum, kryjącym w sobie Jezusa Eucharystycznego i wyznać Mu swoją nędzę, poprosić Go o nawiedzenie i połączyć się z Nim przez żywą wiarę, gorącą miłość i wielkie pragnienie.

 

Najważniejszy w Komunii duchowej jest akt doskonałej miłości Boga, ponieważ ten, kto trwa w miłości, ten trwa w Bogu, a Bóg w nim (l J 4,16). Kiedy trwamy w miłości, trwamy w Bogu. A wtedy możemy przyjść blisko Jezusa, usiąść Mu jak dziecko na kolanach, przytulić się do Niego i opowiedzieć o swojej samotności, chorobie czy niezrozumieniu przez najbliższych. Chrystus nie pozostawi bez odpowiedzi tych chwil pełnych tęsknoty. Przyjdzie z obfitą łaską w Komunii duchowej.

 

Jak zaprosić Pana Jezusa do siebie? Można mówić do Niego własnymi słowami, można też skorzystać z podanej tutaj modlitwy.

 

Ks. Piotr Ostański

 

--------------------------------------------------------------------------------

MODLITWA KOMUNII ŚW. DUCHOWEJ : Ty, Panie, stworzyłeś mnie dla siebie i moje serce tak długo będzie niespokojne, dopóki nie spocznie w Tobie. Jestem miotany wieloma problemami: burzą się we mnie myśli, niespełnione są pragnienia, brakuje mi zdrowia, nie umiem kochać i wierzyć w Ciebie tak jak trzeba, A jednak pragnę i łaknę Ciebie, mój Panie. Nie odsyłaj mnie głodnego. Nakarm mego ducha Chlebem, który zstąpił z nieba.

 

Kocham Ciebie, o Boże, kocham serdecznie! Kocham, bo Ty pierwszy mnie umiłowałeś! Biegnę dzisiaj do Ciebie, przychodzą do Ciebie jak żebrak proszący o kromkę chleba. Panie, wejdź znów w moje życie. Rozlej łaskę tam, gdzie jest najtrudniej. Naucz mnie słuchać Ciebie i wypełniać Twoją świętą wolę.

 

Przyjdź, o mój Panie, a ja Cię przyjmę z miłością Matki Najświętszej i z gorliwością świętych... Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


**************************

chwilę później


"A co do strony, o Komunii duchowej, to zapytałam się w sercu Boga Ojca Żywego i pojawiła się ta strona.

To było zaraz po Twoim ostatnim Emailu.

Bóg naprawdę cudownie działa".

Komentarze

KarolinkaM pisze…
Skopiowalam , dziękuję ❤
Teraz mamy Kościoły otwarte, więc korzystajmy z Komunii Świętej tak często, jak tylko to możliwe. Pamiętajmy o godnym przyjmowaniu Pana Jezusa, tj. WYŁĄCZNIE na klęcząco i do ust.

Popularne posty