"Do wszystkich spragnionych i głodnych Słowa Mego!". Słowa Boga Żywego z dnia 13.10.2019 roku.

Te Słowa Boga Żywego usłyszałam w sercu swoim dnia 13.10.2019 roku i z Woli Boga Ojca Wszechmogącego przekazuje je wam i światu.

Oto posyłam Cię córko Moja, abyś oznajmiła Moim dzieciom Moje Słowo, gdyż Jestem Bogiem Żywym i daje komu chce i udzielam Mego Słowa komu chce. Gdyż Jestem Panem i Królem i do Mnie należy Chwała i Cześć i Uwielbienie!

Do wszystkich spragnionych i głodnych Słowa Mego!

Oto mówi do was Ten, Który wam oddał Siebie Samego. Ten, Który z Miłości do was, Swoich stworzeń, Swoich dzieci nie zawahał się przyjąć na Siebie wasze grzechy, wasze upadki pod postacią Krzyża i poniósł go aż na Golgotę, gdzie oddał za was wszystkich Swoje Życie i Siebie całego!
Ja Jestem Tym, Który uczynił wszystko i wszystko należy do Mnie!
Ja Jestem Tym, Który przyszedł do was w ciele, wasz IMMANUEL, którego zwiecie Jezusem Chrystusem i przez którego mówiłem do Swego Ludu.
Słowo, które Ciałem się stało i mieszkało wśród was!
Powiadam wam dzieci Moje!
Gdy was stwarzałem obdarowałem każdego z was Talentami i złożyłem w wasze serca utkane Moimi Rękoma, Dar Mojej Miłości do was i postawiłem wam strażnika, aby go strzegł w was i was prowadził do Miłości, do Mnie!
Gdyż tylko Drogą Miłości podążając ujrzycie Mnie, Swego Zbawcę i Stwórcę!
I tylko ten, kto szuka wytrwale, lecz w pokorze serca znajdzie Mnie!
Gdyż w Pokorze Jestem Ja!
I to przez Pokorę i Miłość zszedłem do was po drabinie jaką ujrzał we śnie Jakub, przybierając ciało, które dało Mi pokorne serce pełne Miłości i poddania siebie pod Wolę Boga Ojca Wszechmogącego i ufające Mu czystym sercem jakim było i jest serce Miriam, zwana Maria. Córki Boga Żywego!
Ona, choć była tak jak wy posłana do tego świata, odrzuciła uroki  jego, a szukała uroków Boga i w Nim znalazła Łaskę i Chwałę!
I stała się Cenną Perłą, Czystą Lilią, Kwiatem Mego Ogrodu Niebiańskiego!
Tak i wy, którzy poszukujecie Mnie Boga waszego i Zbawcę, musicie odrzucić uroki tego świata i z ufnością i w pokorze serca wejść na drogę Miłości i iść nią do końca!
Waszym celem nie jest ten świat, który zbrukany jest ciemnością, lecz Moje Królestwo Światłości od którego wyszliście i do którego wzywam każdego z was!
Abyście powrócili do Domu Ojca Swego!
I każde nawrócone serce pełne pokory i szczerze żałujące za swoje grzechy popełnione względem Mnie, Boga i Pana Swego przyjmę i uraduje się i go wzniosę ku Sobie i poprowadzę do Mego Królestwa Światłości!
I wydam huczne przyjęcie na cześć jego lub jej powrotu do Ojca Swego. Bo oto ten syn lub córka umarły był, a powrócił do życia!
Tak i wy, którzy zawrócicie na Moją Drogę, powrócicie do Mnie i będziecie żyć!
Gdyż Ja Jestem Życiem i Dawcą Życia i we Mnie jest Życie!
Tak i wy, którzy uwierzycie we Mnie i Moje Słowo, choćbyście umarli byli, żyć będziecie!
Gdyż Słowo Moje jest Życiem!
Tak jak Miłość jest Światłością i życiem każdej Istoty stworzonej przeze Mnie!
Amen.

Komentarze

Anonimowy pisze…
Bóg zapłać za pocieszające słowo. Jezu błagam ratuj nas, nasze rodziny i ojczyznę. Króluj w naszych sercach i domach. Przemiań proszę moje serce aby kochalo Ciebie i bliźnich tak jak Ty nas kochasz. Twoja na zawsze Zuzanka

Popularne posty