Dar Miłości. "Proście a będzie wam dane". Słowa Boga Żywego z dnia 05.09.2019 roku.

Podaję Ci dalsze Słowa Boga Żywego, które usłyszałam w sercu swoim dnia 05.09.2019 roku i z Woli Boga Ojca Wszechmogącego przekazuje je wam i światu. 

To mówi wasz Ojciec, Bóg. 

Posłuchajcie Mnie wszyscy, którzy poszukujecie Prawdy!

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam!
Największym i najcenniejszym Darem i Łaską, jaką jest w Moim Królestwie, jest to Dar Miłości!
W nim zawarte jest wszystko i na nim opiera się całe Prawo. 
Miłość jest Integralną Częścią Mojej Istoty i wszystkiego co we Mnie istnieje!
Każda istota stworzona przeze Mnie posiada Moją Iskrę Miłości. To jest Mój Dar dla was!
Drugim cennym Darem i Łaską jest Dar Przebaczenia, który opiera się na Miłości!
Gdyż nie ma Miłości bez wybaczenia i wybaczenia bez Miłości!
Te dwie Cechy nakładają się na siebie tworząc wspólność, która tworzy Filar Mojego Królestwa Niebieskiego!
Miłość i Przebaczenie otworzyła wam Drogę Zbawienia!
A także przybliżyła was do Mnie!
Nawet Moją Sprawiedliwość cechuje ją Moja Miłość do was, Moich Stworzeń, Moich dzieci!
Składając Ofiarę Czystą na Krzyżu została Moja Miłość do was przypieczętowana.
Jak bardzo w was jest brak tej jakże najważniejszej Cechy, Łaski, która jest Miłością!
Jej brak powoduje, że istniejecie w ciemności i podążacie drogą zatracenia!
Dlatego wzywam was wszystkich!
Moje drogie Mi dzieci, abyście otworzyli serca dla Miłości!
Proście Mnie o Ten Dar nieustannie, a otrzymacie Go!
Gdyż rzekłem do was w Jezusie: "Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem kto prosi otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A kołaczącemu, otworzą.
Jeśli którego z was, ojców syn poprosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień?
Albo o rybę, czy poda mu węża?
Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona?
Jeśli więc wy choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w Niebie, da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą".
Amen.

Komentarze

Popularne posty