Nowenna do Miłosierdzia Bożego | Miłosierdzie Boże - Św. Siostra Faustyna - Dzienniczek - Jezu, ufam Tobie - ZMBM

https://www.faustyna.pl/zmbm/nowenna-do-milosierdzia-bozego/

Proszę Was zmawiajcie wszystko co tu jest podane, tak jak jest, każdego dnia. Podawaj dalej całej Polsce. 


Poniżej Nowenna 9 Mszy Świętych znajdujących się na stronie domymodlitwyjp2.pl


Nowenna 9 Mszy Świętych za przyczyną św. Faustyny Kowalskiej /Przykładowe intencje mszalne do zamawiania  w różnych terminach. Zamawiajmy całościowe  nowenny lub msze pojedyncze, w zależności od naszych możliwości finansowych/

1.Msza św. pierwsza „nowennowa” za przyczyną św. F. Kowalskiej: „O miłosierdzie Boże dla całej ludzkości, a szczególnie dla  biednych grzeszników”, aby przez bolesną mękę Jezusa otrzymali łaskę wysławiania Boga w Trójcy Jedynego w tym i przyszłym życiu”.
2. Msza św. druga „nowennowa” za przyczyną św. F. Kowalskiej: „O Boże  błogosławieństwo dla pracowników winnicy Pańskiej- kapłanów i stanu zakonnego”, aby oświetleni światłem płynącym z  Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, mogli przewodzić innym na drogach zbawienia”. 3.Msza św. trzecia „nowennowa” za przyczyną św. F. Kowalskiej: „O Boże błogosławieństwo i opiekę, o miłość i zachowanie skarbu wiary świętej dla dusz wiernych Jezusowej nauce”.
4.Msza św. czwarta „nowennowa” za przyczyną św. F. Kowalskiej: „O Boże  światło dla pogan i tych, którzy Boga jeszcze nie znają, aby doznali prawdziwej radości i szczęścia z powrotu do Boga poprzez kontakt z Ewangelią”. 5.Msza św. piąta „nowennowa” za przyczyną św. F. Kowalskiej: Za dusze braci odłączonych, zwłaszcza tych, którzy roztrwonili dobra Boga, nadużyli Jego łask trwając uporczywie w swoich błędach, aby powrócili do jedności z Kościołem”. 6.Msza św. szósta „nowennowa” za przyczyną św. F. Kowalskiej: „Za dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci, aby były szczególnym upodobaniem Ojca Niebieskiego oraz wonnym bukietem przed tronem Bożym”. 7.Msza św. siódma „nowennowa” za przyczyną św. F. Kowalskiej: „Za dusze, które szczególnie wśród wszelkich udręczeń i przeciwności czczą i wysławiają miłosierdzie Boże”, aby zajaśniały szczególną jasnością w życiu przyszłym.” 8.Msza św. ósma „nowennowa” za przyczyną św. F. Kowalskiej: „Za dusze, które są w więzieniu czyśćcowym. Niech strumienie Krwi i Wody, które wypłynęły z Serca Jezusowego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby się i tam sławiła moc miłosierdzia Bożego”. 9.Msza św. dziewiąta „nowennowa” za przyczyną św. F. Kowalskiej: „Za dusze oziębłe, aby Jezus zamknął ich w Najlitościwszym Sercu, pociągnął ich w sam żar miłości Swojej, zapewniając im pełnię Bożego miłosierdzia”.

Komentarze

Popularne posty