"Apel do Świata!!" Słowa Boga Żywego z dnia 10.06.2019 roku.

Apel do Świata!!

Idź i powiedz Moim dzieciom, że Ja Jestem, Bóg wasz i Ojciec Wszechmogący i wzywam was wszystkich do modlitwy i pokuty!
I niech cała Ziemia szyje i nosi szaty pokutne, a głowy swoje niech nakryją chustą żałobną i niech płaczą i lamentują nad swoimi grzechami!
Gdyż ich wołałem, a nie chcieli Mego Słowa słuchać i odrzucili Moją Mądrość i Latorośl, która dawała dobre owoce, a wybrali chwast, który jest bezowocny i sam w sobie jest gorzki i cierpki!
I niech upadną przed Moim Obliczem!
I niech będą za swoje grzechy żałować i Mnie o przebaczenie prosić!
Gdyż nadchodzi dzień, a właściwie już jest, gdy wypełnią się ostatnie Proroctwa, które zostały objawione Moim Prorokom i zapisane w Księdze Prawdy i zamknięte!
I niech wszelka muzyka, śpiew i śmiech ucichną na Ziemi i niech płaczą nad swoimi grzechami!
A ich serca niech zostaną wstrząśnięte i zmiażdżone pod wpływem sumień ich!
I niech zaprzestaną mówić!
"Spójrzcie! Jesteśmy usprawiedliwieni przed BOGIEM dzięki Mocy Krwi Najświętszej Ofiary JEGO Syna!"
Gdyż Ja Jestem powiadam, Obłudnicy!!
Zapytajcie się najpierw serca waszego, a odpowie wam!
I zapytajcie się waszego sumienia i porównajcie je z waszymi czynami, a ujrzycie Prawdę i usłyszycie oto te Słowa!
"Odstąpcie ode MNIE słudzy źli!
Gdyż Byłem głodny, a nie nakarmiliście Mnie!
Byłem też spragniony, a nie daliście Mi pić!
Byłem również nagi, a nie odzialiście Mnie!
I Byłem też chory, a nie pielęgnowaliście Mnie!
A także Byłem w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie!"
Natomiast do tych serc, które strzegą swego sumienia i zważają na Moje Słowo i je przestrzegają rzeknę:
"Przybliżcie się do Mnie słudzy dobrzy!
Oto daję wam Moją zapłatę i wejdźcie do Mego Królestwa!
Gdyż Byłem głodny, a nakarmiliście Mnie!
Byłem też spragniony, a daliście Mi pić!
Byłem również nagi, a odzialiście Mnie!
I Byłem też chory, a pielęgnowaliście Mnie!
A także Byłem w więzieniu, a odwiedziliście Mnie!"
I usłyszę od was oto te słowa: "Panie, kiedy uczyniliśmy Ci to wszystko, skoro Cię nie widzieliśmy?"
A Ja wam wtedy odpowiem: "Każdy, kto uczynił z tych rzeczy dla bliźniego swego, Mnie uczynił!"
Amen.

Komentarze

Popularne posty