"I powiadam wam, że zostały wasze serca zważone, a wasze czyny zmierzone...". Słowa Boga Żywego z dnia 21.07.2019 roku.

Te Słowa Boga Żywego, które usłyszałam w sercu swoim dnia 21.07.2019 roku i z Woli Boga Ojca Wszechmogącego przekazuje je wam i światu. 

Oto mówi Bóg wasz i Pan!

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że siekiera jest już przyłożona do trzonu drzewa i zostanie ścięte, a jego korzenie wyrwane i spalone!
I będzie ono usunięte sprzed Moich Oczu i więcej nie będą o nim wspominać i o jego ohydzie!
Gdyż każdy, kto odrzuca Moje Słowo i Moją Latorośl, będzie odrzucony sprzed Moich Oczu!
Lecz ten, kto słucha Mego Słowa i przyjmuje je oraz żyje nim, ten przyjmuje Mnie!
Bo Słowo ze Mnie wyszło, aby dać wam Świadectwo Prawdy!
Ja Jestem Prawdą, Drogą i Życiem!
I nikt nie przychodzi do Ojca Mego, jak tylko przeze Mnie!
Ja Jestem Światłością, która oświeca świat, każdą istotę stworzoną przeze Mnie!
Przyszedłem do niego, a świat Mnie nie poznał!
I powiadam wam, że zostały wasze serca zważone, a wasze czyny zmierzone i nic nie znaleziono, aby was usprawiedliwić!
Wasze uczynki są obrzydliwością i ohydą! 
I nic nie uchodzi Moim Oczom i uszom!
Dlatego powiadam wam!
Został skrócony wam czas i odebrane zostało wam panowanie nad Moim Stworzeniem, aż świat ten przeminie, a wraz z nim całe zło!
I tak jak się wypala trawę, aby oczyścić i przygotować ziemię pod nowy zasiew, tak Ja przybędę i oczyszczę ją ogniem i zasieje na niej Nowe Ziarno!
I stanie się Ono Piękniejszą, Nową Winnicą, która wyda Mi owoc tysiąckrotny od poprzedniej!
Amen.

Komentarze

Popularne posty