"Australio!! Oto mówi do Ciebie Ten, Którego odrzuciłaś!" Słowa Boga Żywego z dnia 21.01.2020 roku.

Te Słowa Boga Żywego usłyszałam w sercu swoim dnia 21.01.2020 roku i z Woli Boga Ojca Wszechmogącego przekazuje je wam i światu. 

Oto mówi Pan i Stworzyciel wszystkiego i wszystko należy do Mnie!

Australio!!

Oto mówi do Ciebie Ten, Którego odrzuciłaś!
Ten, Którego przebijasz swoją zbrodnią bezlitośnie!
Podnosząc rękę na to co Ci daje!
Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci!
Tak jak odrzuciłaś Moje Słowo i Moje Przymierze, łamiąc Moje Prawo Miłości, tak Ja złamię Cię i rozrzucę Twoje członki i zatopię!
I odrzucę od Siebie!
Sprzed Mojego Oblicza!
Bo gdy Cię wołałem i napominałem, Ty niczym lubieżnica upijałaś się krwią niewiniątek!
Krwią, którą przelewasz bezustannie!
Czyż nie wiesz, ze Ja Jestem Bogiem i Stwórcą Wszelkich Rzeczy?!
I każdą istotę stworzyłem i pobłogosławiłem?!
Czyż nie wiesz, ze Ja Jestem Dawcą Życia?!
Ja daję Moje Talenty i je odbieram?!
Gdyż Jestem Stworzycielem, Panem i Bogiem!
Jestem Miłością bezgraniczną, ale i Sprawiedliwością!
Ja Jestem rzecze Ci!
Do Mnie i tylko do Mnie należny Zemsta!
I pomszczę każdą przelaną Krew!
Każdą niegodziwość i obrzydliwość jaką uczyniłaś względem Mnie i Moim dzieciom! Moim Kwiatom niebiańskim!
Odrzucasz Mój Dar, a przecież rzekłem: "Idźcie i napełniajcie ziemie!
Niech będzie płodna!
Niech zapełni się Ziemia i niech napełnią się Istotami żywymi Krańce Ziemi!"
Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci!
Tak jak Ty ogołacasz Mnie, Ja ogołocę Ciebie ze wszystkiego!
I nikt nawet na Ciebie nie spojrzy!
A będą to czynić ze strachu przede Mną, abym nie uderzył w nich i abym nie odwrócił Swego Oblicza, tak jak to uczyniłem i uczynię Tobie!
Dlatego powiadam Ci!
Zawróć na Moją Drogę, która jest Drogą Miłości!
Upadnij przed Moim Obliczem i żałuj za swoje grzechy popełnione względem Mnie! Boga Żywego!
Powróć do Mnie, do Mego Przymierza!
Zaprzestań przelewać krew niewinną!
Zaprzestań zabijać Moje Skarby, Niewiniątka!
I zaprzestań czynić tych wszystkich obrzydliwości i twoich ohydnych praktyk, jakie uprawiasz w niegodziwości swojej!
A okażę Ci Moje Miłosierdzie i Moją Łaskę!
Amen.

Komentarze

Popularne posty