Przykazania Boże dane światu. Słowa Boga Żywego z dnia 10.01.2019 roku.


Te Słowa Boga Żywego usłyszałam w sercu swoim dnia 10.01.2019 i z Woli Boga Żywego przekazuje je Tobie i wam i światu.

Pan do mnie powiedział: "Posłuchaj córko i zapisz oto te Słowa w swoim sercu".

Ja Jestem Twoim Bogiem i wyzwoliłem Cię z domu niewoli Twojej z Egiptu.
Nie będziesz mieć żadnych innych Bogów obok Mnie!
Nie będziesz wzywać Imienia Mego nadaremno!
Gdyż jest Ono Święte, jak Święty Jestem Ja!
Będziesz przestrzegać Mojego dnia Świętego.
Przez sześć dni będziesz pracować, lecz w siódmym dniu nie będziesz tego czynić, gdyż dzień ten jest Moim dniem i go uświęciłem i jest dniem odpoczynku twego, abyś mogła wznieść duszę swoją i we Mnie odpocząć. I abym mógł Cię pokrzepić i twego Ducha i Cię wzmocnić.
Będziesz czcić ojca swego i matkę swoją, abyś długo żyła na ziemi i aby dobrze Ci się działo.
Nie będziesz zabijać.
Nie będziesz kraść.
Nie będziesz cudzołożyć.
Nie będziesz składać fałszywych przysiąg względem bliźniego swego.
Nie będziesz pożądać bliźniego swego, ani żony jego, ani męża, ani też żadnej rzeczy, która do bliźniego twego należy.
Dałem wam te oto Przykazania, abyście w Miłości i w Przymierzu Moim żyli i tkwili.
Potem posłałem do was Mego Jedynego Syna, aby wam wskazał Drogę i aby był dla was Światłem. A Jego przelana Krew, aby stała się dla was Wodą Żywą!
Krew, która oczyszcza was i wprowadza was do Mego Królestwa Światłości!
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam!
Że uczynię to ponownie i wyprowadzę was do ziemi obiecanej!
Do ziemi opływającej mlekiem i miodem!
I będziecie Moim Ludem, a Ja Będę waszym Panem i Królem!
Amen.

Komentarze

Popularne posty