Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2022

LUDZKOŚĆ ZBIERA Z TEGO, CO ZASIAŁA. Słowa Boga Żywego z dnia 28.03.2022 roku.

NIE LĘKAJCIE SIĘ PRZYJŚĆ DO ŹRÓDŁA ŻYCIA! Słowa Boga Żywego z dnia 28.03.2022 roku.

POWAŻNA ZMIANA| PRZESŁANIE OD OJCA

NIE PRZYJMUJ ŚWIĘTEGO ŚWIĘTYCH, BOGA EUCHARYSTYCZNEGO NA RĘKĘ!!!

W BURZY...

PASJA JEZUSA

PRZESŁANIE OD OJCA. OSTRZEŻENIE: "KAŻDA WYSOKA RZECZ/LUSTRO, LUSTRO".

MODLITWA O MIŁOSIERDZIE BOŻE DLA ŚWIATA CAŁEGO.

JEZUS MÓWI, MOC WSTAWIENNICTWA.

UMIŁOWANI, WOŁAM WAS, ABYŚCIE Z MIŁOŚCIĄ PODESZLI DO MNIE W CHWILI MOJEJ MĘKI.

TRUDY I CIERPIENIA CAŁEGO ŻYCIA JEZUSA.

PRZESŁANIE OD MESJASZA "NADZIEJA".

ROZPROSZ MNIE SWOJĄ MIŁOŚCIĄ.

ZAŚLEPIENIE NARODU I KARA.

ALARM. OSTRZEŻENIE, NAGANA I PRZYPOMNIENIE OD OJCA.

"SPIESZCIE SIĘ POJEDNAĆ Z BOGIEM"

I TAK OTO ROZPOCZYNA SIĘ NAJWIĘKSZA ZAGŁADA CZŁOWIEKA!

O AMERYKO! KTÓRAŚ PODNIOSŁA RAMIĘ SWE PRZECIW DZIECIOM MYM!

PRAWDA JEST INNA NIŻ WAM SIĘ ZDAJE! Słowa Boga Żywego z dnia 08.03.2022 roku.

JA JESTEM BOGIEM I PANEM WASZYCH DNI I ZNAM KAŻDY WASZ DZIEŃ!