"Powiedz dlaczego odrzucasz Mnie?!" Słowa Boga Żywego do Polski z dnia 15.02.2020 roku.

Co do Polski, to tu są Słowa Boga Żywego, które usłyszałam w sercu swoim dnia 15.02.2020 roku.


Oto mówi Pan i Stwórca wszelkiego stworzenia, Ja Jestem!

Oto rzekłem!

Jeśli Polska będzie Mi posłuszna, wywyższę ją ponad narody i za wzór ją postawię, aby swoim przykładem Miłości i pokory innych do Mnie prowadziła.

Okryłbym jej nagość płaszczem świętości, a na jej głowę włożyłbym diadem posłuszeństwa i przynależności do Mnie.

Tyle pragnąłem jej dać.

Lecz ciągle pozostaje krnąbrnym dzieckiem, buntującym się przeciwko Mnie, odrzucając Moje Słowo i Moje napominania.

Dlaczego zasłaniasz uszy gdy Cię wołam?!

A gdy stoję przed Tobą zamykasz swe oczy ?!

Powiedz jak długo będziesz Mi przekorna i nieczuła na Moje wołanie?!

Powiedz dlaczego odrzucasz Mnie?!

Tego, Który Swoją Miłością Cię okrywa?!

Czyżbyś o Mnie zapomniała?!

Czyżbyś o Mnie nie słyszała?!

Ja Jestem, Jest Moje Imię!

Ten, Który Był i Jest NIEZMIENNY!

Ten Sam w miłowaniu i dawaniu!

I Ten Sam Sprawiedliwy!

Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci!

Nic nie uchodzi Mojej uwadze, Moim Oczom!

Gdyż Moje Oblicze spogląda na Ciebie!

I widzę i słyszę wszystko!

Powiedz, dlaczego odrzuciłaś Drogę Zbawienia, a podążasz drogą zatracenia?!

Czyżby Moja Droga stała Ci się daleka?!

Więc wybrałaś drogę bliższą Twoim pragnieniom!

Obmyłem Cię we Krwi Sprawiedliwej!

A Ty, zanurzasz się w wszelkiej nieczystości!

Oczy Twe kiedyś były ufne, choć serce drżało.

Lecz dziś są wyniosłe!

Gdyż napawasz swój wzrok obrzydliwością!

Dlatego wołam do Ciebie i wzywam Cię do opamiętania się!

Powróć na Moją Drogę Miłości!

Gdyż tylko jedna jest Droga!

To Droga po której szedłem JA, Moi Aniołowie i Moi Święci!

I jedna jest Prawda i Światłość!

Światłość, która jest Życiem!

Zaprzestań praktykować praktyk obrzydliwych, które są obrzydliwością w Moich Oczach!

Porzuć wszelkie szepty i wsłuchaj się w prawdziwy Głos, Głos Boga Żywego i słuchaj GO!

Moje Jarzmo jest lekkie, a Prawo słodkie niczym miód, gdyż opiera się na Miłości!

Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci!

Ten, kto odrzuca Życie, ten wybiera śmierć!

Kto odrzuca Światłość, ten wybiera ciemność i podąża w ciemności, a ciemność go ogarnia!

Ten, kto odrzuca Prawdę, ten wybiera kłamstwo i jest kłamcą i ma za Ojca, Ojca kłamstwa!

Amen.


Widziałam, co się stanie w Polsce, to będzie zima. Lecz nie podane mi było dokładnie w którym roku. Morze Bałtyckie zostanie uderzone, bryłami lodów, podniesie się bardzo wysoko i z siłą potężną uderzy w głąb kraju, wpychając bryły lodu na obszary.

Komentarze

Popularne posty