Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2020

"Ja Jestem twoją Radością! Niech te słowa rozbrzmiewają w twoim umyśle i przenikną do głębi twej duszy. Ja - Towarzysz, który cię nigdy nie opuści - Jestem niewyczerpanym źródłem radości. Jezus na zawsze.

"Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam! Wasze Pokolenie stało się ostatnim Pokoleniem!" Słowa Boga Żywego z dnia 30.05.2020 roku.

"To będzie jak uderzenie w Sodomę i Gomorę. Zostały tygodnie". Przekaz z dnia 29.05.2020 roku.

Komunia Duchowa.

"Wprowadzanie jednej religii. Czas odróżnienia głosu Pasterza". Przekaz z dnia 29.05.2020 roku.

"Oto królestwo ludzkie przeminie, a powstanie Królestwo Boże". Słowa Boga Żywego z dnia 02.02.2019 roku.

Dar Miłości. "Proście a będzie wam dane". Słowa Boga Żywego z dnia 05.09.2019 roku.

"Wybija godzina wielkiej waszej próby. Europa zostanie podzielona na Blok: A,B,C a potem D". Przekaz z dnia 31.03.2020 roku.

Pouczenie. Modlitwa i jej wielkie znaczenie. Przekaz z dnia 23.12.2019 roku.

"Jerozolimo!! Córko przewrotna, kąpiąca się we Krwi niewinnej!". Słowa Boga Żywego z dnia 08.03.2020 roku.

Wizja. "Patrz i zapamiętaj". Przekaz z dnia 25.01.2020 roku.

APEL BOGA OJCA DO MIESZKAŃCÓW ZIEMI. Słowa Boga Żywego z dnia 03.04.2020 roku.

"Australio!! Oto mówi do Ciebie Ten, Którego odrzuciłaś!" Słowa Boga Żywego z dnia 21.01.2020 roku.

"Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy...". Słowa Boga Żywego z dnia 27.04.2020 roku.

"I powiadam wam, że zostały wasze serca zważone, a wasze czyny zmierzone...". Słowa Boga Żywego z dnia 21.07.2019 roku.