"Jerozolimo!! Córko przewrotna, kąpiąca się we Krwi niewinnej!". Słowa Boga Żywego z dnia 08.03.2020 roku.

Podaję Ci dalsze Słowa Boga Żywego, które usłyszałam w sercu swoim dnia 08.03.2020 roku i z Woli Boga Ojca Wszechmogącego przekazuje je wam i światu. 

Oto mówi Pan, Ja Jestem!

Jerozolimo!!
Córko przewrotna, kąpiąca się we Krwi niewinnej!
Uprawiająca nierząd ze wszystkimi!
Otwórz zamglone swe oczy i spójrz dookoła siebie!
Bo oto Ja Jestem, Bóg i Pan ojców Twoich, synów i córek Twoich, wydałem wyrok na Ciebie i powziąłem uczynić Ci to, co Ty czynisz Moim dzieciom!
Już dziś otworzyłem Spichlerze Moje i kazałem Aniołom Moim zrzucić to na Ciebie!
I uderzę w Ciebie i wstrząsnę Tobą, abyś się opamiętała i zaprzestała łamania Mojego Przymierza i Mojego Prawa Miłości!
Niczym lubieżnica odkrywasz swoje członki ukazując swoją nagość i lubieżność!
Okryłaś się szatą bezbożności i niegodziwości, a na głowę włożyłaś welon nieczystości i udajesz Bogobojną!
Lecz wiedz, że Ja Jestem, Jestem Bogiem Żywym i wszystko widzącym i słyszącym!
Jestem nieograniczony ani czasem, ani przestrzenią!
Przemierzam wszystko i wszystko przenikam!
Każde ciało, materie, serce i kości!
I znam każde pragnienie serca i nic przede Mną nie może być ukrytego ani zakrytego!
Gdyż wszystko jest jawne przed Moim Obliczem!
Dlatego powiadam Ci!
Znam zamiary Twego serca i ukryte myśli i choćbyś nie wiem jak się starała to na nic Twój wysiłek się zda!
Gdyż Ja Jestem powstrzymam Twoje ramie i wyrwę Ci miecz Twój i zrzucę z Ciebie Twoją zbroje, aż staniesz się naga!
I złamię Twój sztywny kark, a Twoją Dumę zetrę!
Gdyż nie Będę się dłużej przyglądał Twojej nieprawości względem Mnie i Mojego Baranka Ofiarnego!
Ani nie Będę słuchał dłużej bluźnierczych słów na Mojego Jednorodzonego Syna, którego odrzucacie!
Ślepcy!
Czyż nie wiecie, że tylko w Jego Krwi znajdziecie ratunek i zbawienie?!
Czyż nie wiecie, że poprzez Jego przelaną Krew spływa na was wszystkich Moja Łaska?!
Czyż nie wiecie, że przez Jego Ofiarę Spełnioną znajdziecie Sprawiedliwość i Prawdę?!
I będziecie usprawiedliwieni, obmyci i oczyszczeni?!
Iż w Jego Imieniu ukryta jest Moja Wola?!
Bo On oto poniósł grzechy całego świata i odkupił je, tym samym pełniąc Moja Wolę!
Gdyż Moją Wolą było i jest by odnalazł to, co zaginęło i aby świat zbawił!
Zbawił, a nie potępił!
Uczyniłem was Ludem Mojego Przymierza!
Wziąłem was i prowadziłem was pod Moim Skrzydłem i obdarzyłem was Moimi Łaskami rozmnażając was ponad miarę!
Dałem wam Proroków i Świętych, aby prowadzili was Moją Drogą, oświecając wam ją!
Lecz wy ich odrzuciliście, gdyż nie chcieliście Moją Drogą iść i wybraliście pragnienia swojego serca i zeszliście z Mojej Drogi, a podążyliście drogą ciemności.
Im bardziej ich uciszaliście, tym bardziej Ja krzyczałem i wołałem do was!
Lecz i to nie pomogło!
A gdy posłałem Mego Jednorodzonego Syna, Latorośl dającą dobre owoce, to wyrwaliście ją i wytłoczyliście z Niej soki, depcząc po Niej myśląc, że Ją zniszczyliście!
Lecz oto Ta Latorośl wyrwana i odrzucona stała się Latoroślą całego tego świata, a jej Korzeń został utwierdzony i uświęcony w Moim Królestwie. A Jego piękność i Moja Chwała, która stała się Jego udziałem w zbawczym Planie, rozrosła się aż do Ziemi!
I na nic Twoje zamiary zniszczenia Mego Dzieła!
Dlatego powiadam Ci!
Tego, Którego odrzuciłaś i przybiłaś do Krzyża, ujrzysz w Chwale i Mocy Mojej z Mieczem Sprawiedliwości Mojej, przybywającego ze wszystkimi Aniołami Moimi!
I całe Niebo się raduje, bo oto rzekłem i tak się stanie!
Amen.

Komentarze

Popularne posty