"Oto stoję u drzwi waszych i kołaczę...". Słowa Boga Żywego z dnia 30.12.2019 roku.

Te Słowa Boga Żywego usłyszałam w sercu swoim dnia 30.12.2019 gdy zobaczyłam Złoto-ognistego Anioła stojącego w oknie nad Ziemią z wielkimi złotymi skrzydłami i wielkim ognistym mieczem u stóp. 

Oto mówi Pan, Ja Jestem!

Oto stoję u drzwi waszych i kołaczę. Kto usłyszy i otworzy Mi, do tego przyjdę i będę z nim wieczerzał i zasiądę z nim do stołu i dam mu poznanie i przejrzy i będzie widział, a jego głuchotę usunę. I zasiądzie ze Mną po prawicy Mojej i przyłącze go do Mego Ludu, a to co Moje jest, będzie też jego. 
Bo Zbawienie przyszło do niego, a jego dusza przyjęła Mnie i Moje zaproszenie. 
Tak powiadam wam wszystkim!
Choćbyście ciemną doliną szli pośród zawieruchy i wszelkiej niepogodzie to gdy zawołacie Mnie, Moje Imię, a sercem zawierzycie Mojemu Słowu, tak pochwycę was w Moje Ramiona i wyprowadzę was z ciemności ku Światłości. I ochronię was. Pod Moim Skrzydłem prowadzić was Będę, a Moja Światłość oświeci was. Mój Duch powieje nad wami niczym poranny wiatr.
Więc wołam do was wszystkich!
Wytężcie słuch i nasłuchujcie Moich kroków!
Bo oto zjawię się w godzinie której się nie spodziewacie!
Niczym złodziej pojawię się przed wami!
Wsłuchajcie się w wasze serce, abyście usłyszeli gdy zakołacze do niego!
Przygotujcie wasze domy, wasze serca na spotkanie ze Mną!
Abyście należeli do 5 roztropnych panien, które czekały przygotowane na Oblubieńca. Wlejcie do swoich serc olej wiary!
Chrońcie go Miłością, aby nie zgasł płomień Nadziei!
Bo ten, kto ma wiarę ten posiada Miłość i ufność pokłada we Mnie!
Ten nie zachwieje się i idzie prosto!
Tak i wy będziecie jak te 5 panien mądrych!
I czuwajcie wytrwale i w Miłości i pokładajcie ufność we Mnie!
Czuwajcie abym nie zastał was śpiących i nieprzygotowanych!
Aby Oblubieniec wasz, gdy zjawi się nagle nie zamknął przed wami drzwi i abyście nie stali na zewnątrz!
Bo gdy zawołacie: "Panie, otwórz nam i wpuść nas!"
Ja rzeknę: "Odejdźcie! Ja nie znam was!"
A wtedy będzie płacz i lament i zgrzytanie zębami!
Amen.

Komentarze