"Świątynią każdego człowieka jest jego serce". Słowa Boga Żywego z dnia 25.06.2019 roku.

Te Słowa Boga Żywego usłyszałam w sercu swoim dnia 25.06.2019 roku i z Woli Boga Ojca Wszechmogącego przekazuje je wam i światu.

Oto mówi Pan, który rozpostarł Niebo i Ziemię. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam! Prawdziwą Świątynią każdego człowieka jest jego serce, a nie to co ich rękoma zbudowane. To w nim znajduje się Święte Miejsce! Ja Jestem, zbudowałem Świątynię w każdym ludzkim sercu i to serce jest pierwszym powstałym organem, gdy w łonie matki powstaje życie! Serce jest Życiem tak jak Duch jest Życiem duszy, jak Miłość jest Światłością i życiem każdej Istoty stworzonej przeze Mnie! I to dlatego przyszedłem do was jako Jezus, przybierając ciało, aby wam to uzmysłowić! A mówiąc do tłumu i Faryzeuszy oraz całej świątynnej Świty: "Zburzcie te mury, tą Świątynię, a JA ją zbuduje w trzy dni". Lecz oni tego nie pojęli a ich serca zatwardziały jeszcze bardziej. Jak myślicie, skąd pochodzą wasze myśli. Z umysłu ułomnego? Czy z serca? A JA wam powiadam, że to co w sercu macie, wasze usta wyrzekają. I to co z serca płynie, umysł przyjmuje. I to co na sercu wam jest ułożone, to w czyn jest oddany! Dlatego powiadam wam! Strzeżcie myśli serca waszego, gdyż w nim jest wasz strażnik pod postacią sumienia waszego! Nic nie raduje serca Mego, Mej Istoty jak nawracające serce do Mnie. Serce pokorne, pełne skruchy, żałujące za swoje przewinienia i grzechy, popełnione względem Mnie, Pana i Stwórcy! Lecz wiedzcie Moje drogie Mi dzieci, Moje serca Mi bliskie, że JA JESTEM Dobrym Ojcem i każdego, kto będzie wzywał Imienia Pańskiego wzniosę ku Sobie i poprowadzę do Mego Królestwa! Królestwa Światłości, gdzie na wieki będzie przebywać ze Mną. Pamiętajcie co wam mówię. Bo oto Słowo Pańskie przemawia do was po przez światłość duszy, Prawo Miłości jest jedynym Prawem. Porządkiem we Wszechświecie, Ładem i Bezpieczeństwem. W nim mieszka Mądrość, a Światłość Tron obrała. To z Miłości i w Miłości powstał Plan Zbawienia, Odrodzenia, po przez Akt Ofiary Spełnionej. To co Mój odwieczny wróg zniszczył, JA przywracam do Stanu Pierwotnego, do Czystości. I to co on w ciemność zamienił, JA oblekuję w Światłość. Dlatego nie lękajcie się Moje drogie dzieci, gdyż to JA JESTEM ZWYCIĘZCĄ i do MNIE należy Chwała. Nie lękajcie się, bo oto nadchodzi dzień wyzwolenia waszego i ujrzycie Światłość Wielką oraz Jego Chwałę. Amen.

Komentarze

Popularne posty