"Posłuchajcie Mnie wszyscy, wy, którzy zwiecie siebie Moimi!". Słowa Boga Żywego z dnia 11.05.2020 roku.

Te Słowa Boga Żywego usłyszałam w sercu swoim dnia 11.05.2020 i z Woli Boga Ojca Wszechmogącego przekazuje je wam i światu. 

Idź córko Moja i powiedz Krańcom Ziemi i tym, którzy zwą siebie Moimi naśladowcami i Moimi uczniami!

I niech usłyszą Słowa Moje i Prawdę Moją i niech przejrzą!

Oto mówi Słowo, Które stało się Ciałem i było wśród was!

A Który mówi: "Ja Jestem Alfa i Omega!

Początkiem i Końcem!

Posłuchajcie Mnie wszyscy, wy, którzy zwiecie siebie Moimi!

Gdy wybrałem 12 spośród ludu człowieczego, Mego Ludu, to choć byli ułomni w pojmowaniu i rozumowaniu Mego Słowa, podążali za Mną jak owce podążają za swoim Pasterzem.

Karmiłem ich Moją Miłością, otwierając ich serca na Prawdę, aby mogli świecić oświeceni Moim Duchem niczym Pochodnie pośród ciemności tego świata!

I trwali przy Mnie, jak dziecko przy ojcu trwa, ucząc się w posłuszeństwie i wytrwałości!

A gdy nadszedł czas, posłałem ich w ten świat i nakazałem im niczego nie posiadać, ani niczego nie brać!

I rzekłem: "Idźcie i głoście, iż bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych. Oczyszczajcie trędowatych i wypędzajcie złe duchy!

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!

Nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi do swoich trzosów!

Nie bierzcie na drogę torby!

Ani dwóch sukien, szat, ani sandałów, ani laski!

Wart jest bowiem pracownik swej strawy!"

A Ci co zwą siebie Moimi, sami ubierają się w szaty dostojne, uczynione z najdelikatniejszych i najdroższych materiałów, a do tego wkładają wygodne buty!

A bliźnim swoim ujmują wszystkiego!

Pozwalają by głodni chodzili nadal głodni!

A spragnieni chodzili nadal spragnieni!

A nadzy, aby nadal chodzili nadzy!

Aby chorzy byli nadal chorzy!

A zamknięci i więzieni pozostali w opuszczeniu!

Zaprawdę powiadam wam!

Gdybyście posiadali Mego Ducha i trwali w Moim Słowie, to czynilibyście to, co Ja czyniłem w ciele, będąc pośród was!

I co czyni nadal Mój Duch będąc z Moimi dziećmi!

Zwiecie się Moimi uczniami i naśladowcami, a także naśladowcami Moich synów i Moich córek, a trwacie w ciemności zamiast trwać w Moim Świetle!

I zamiast trwać w Prawdzie, wyście ulubowali się w kłamstwie i naśladujecie Ojca kłamstwa!

I zamiast naśladować Mnie w Miłości i Miłosierdziu i miłować bliźniego swego jak wam nakazałem, to umiłowaliście samych siebie, a serca wasze zamieniliście w serca kamienne!

I zamiast jako Moi uczniowie i naśladowcy być odziani w szatę Pobożności i Pokory, taką jak Ja Sam nosiłem i noszę, wyście odziali się w szatę Pychy i wszelkiej żądzy!

O wy ślepi i głusi przewodnicy!

Jak chcecie uniknąć kary Mego Ojca i Sprawiedliwości jaka na was spadnie?!

Jak chcecie uniknąć potępienia, skoro wasze uczynki was potępiają?!

I są świadectwem przeciw wam?!

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam!

Odrzuciliście Moją Drogę, a podążacie drogą ciemności i zatracenia!

Albowiem odrzuciliście Moje Słowo i Moją Prawdę!

Dlatego zostaniecie uderzeni i rozproszeni!

Kamień zostanie rzucony w was i rozbije wasze czary i kielichy, które są pełne nieczystości i obrzydliwości!

I zostanie to wszystko na was zrzucone i wylane zostaną wasze nieczystości!

I pogrzebani będziecie razem z Ohydą, którą postawiliście przed Moim Obliczem!

I nie Będę was wspominać, ani o was pamiętać!

Wyrwę was z korzeniami i odrzucę od Mego Oblicza.

A letnich wypluje!

Dlatego wzywam was wszystkich, którzy zwą siebie Moimi naśladowcami i Moimi uczniami!

Opamiętajcie się póki godzina nie wybiła, a dzień trwa. Bo gdy godzina wybije, a dzień dobiegnie końcowi i pokłoni się zmierzchowi, zostaną zamknięte Bramy!

A na zewnątrz będą postawieni wartownicy!

I będą strzegli Bram, aż Oblubieniec zawoła! "Idźcie i przyprowadźcie do Mnie wszystkich, którzy są opieczętowani Pieczęcią Baranka Bożego!"

I niech wejdą do Mej Radości!

A pozostałych pozostawcie, aż wszystko się wypełni!

A wtedy będzie płacz i lament i zgrzytanie zębami!

Amen".

Komentarze

Popularne posty