WYZWOLENIE PIERWOCIN... WTEDY MOJE SĄDY ZOSTANĄ WYLANE NA MIASTA I NARODY.

 11 kwietnia 2011 – Od Pana Boga naszego i Zbawiciela – Słowo Pana skierowane do Tymoteusza do wszystkich, którzy mają uszy i słyszą


 Tak mówi Pan... Moje Serce jest tak przytłaczająco ciężkie, Moje oczy bez końca płaczą... Co mam powiedzieć?... Czy odwrócę twarz od wszelkiego zła, od mordów i przemocy, co szybko okaże się być potopem krwi i łez się zamanifestuje. Pokryje ziemię śmiercią i wielkimi smutkami. Czy mam odwrócić się od Mojego celu? Czy mam odwrócić się plecami do Izraela i pozwolić im spłonąć?...

 Bo powiadam wam, Jakub zaraz się potknie, Izrael zaraz popełni poważny błąd. Narody odwrócą się plecami do Izraela, gdy wrogowie Izraela się zgromadzą, i przymkną oko, próbując zgładzić Izrael. Nie odwrócę się jednak od nich plecami ani nie odwrócę twarzy od Mojej intencji. I chociaż strasznie boli Moje Serce, ponieważ nie mam przyjemności w niszczeniu bezbożnych, Mój Gniew zostanie zaspokojony! Musi być odczuwany Mój Gniew!... Moje Imię będzie rozbrzmiewać!

 Wielu bowiem będzie wzywało do pokoju, ale pokoju nie będzie. I wielu będzie szukało bezpiecznego miejsca, ale nie ma schronienia. Bo serca wszystkich ludzi zatopią się i wiele serc upadnie ze strachu. Głębokie zamieszanie dosięgnie ich z powodu tego, co dzieje się na ich oczach... Oto i wielu odwróci się ode Mnie, podczas gdy jeszcze inni, którzy Mnie nienawidzili, pokłonią się i będą Mnie wychwalać.

 Ponieważ jest tylko jedno schronienie i jedna droga do znalezienia... TYLKO w Mesjaszu znajdziecie ochronę przed wszystkimi tymi trudnościami. TYLKO przez Niego otworzyłem Drogę.

 Ale nie znajdziecie Go na świecie, ani wasze miejsce odpoczynku i czci nie jest tutaj na ziemi, ani nie ma Go w żadnym z tych domów z cegły i drewna, jakimi stały się wszystkie te obrzydliwe świątynie i kościoły zbudowane ludzkimi rękami. Albowiem tego, co przygotowałem, nie można zobaczyć gołym okiem, ani też nie można tego osiągnąć za pomocą ludzkich środków lub zwykłego głoszenia. Jednak w sercach Moich własnych jest to wyraźnie widoczne, a z ust Mojej Oblubienicy wyraźnie słychać to Świadectwo, ponieważ mieszka tam Królestwo Niebieskie!

 Albowiem to, co weszło w serca wybranych, wkrótce się spełni, a to, co weszło w serca złych, powróci nad ich głowami, bo nienawiść rodzi cierpienie i przemoc.  Jednak Miłość Syna przynosi odkupienie...

 Ucieczka na uzdrawiających skrzydłach! Albowiem ci ze świata muszą być pozostawieni na świecie, a ci, którzy nie są ze świata, muszą być usunięci ze świata, aby Mój Gniew był wylany w pełnej mierze na miasta i wyżyny ludzi.

 Nadchodzi krótkie panowanie zła! Oto osiągnie nowe wyżyny bezbożności i rozprzestrzeni się ciemność! A jednak Imię Pana Boga Izraela będzie głośno rozbrzmiewać na całej ziemi! Ponieważ Moc Boża stanie się widoczna dla wszystkich ludzi! Sądy Boże spadną nieubłaganie na każdy naród!...

 Ludu Mój, wołajcie Imienia Pana w waszej najciemniejszej godzinie! Nadszedł bowiem czas, aby zostało uwielbione Imię Miłosierdzia i Czystej Sprawiedliwości!... Nadszedł czas, aby objawione zostało Zbawienie Boga pierwszego wyboru, a modlitwy Jego ludu zostały wysłuchane i spełnione!...

 "YahuShua jest Moim Pasterzem, niczego mi nie zabraknie... On każe mi leżeć na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie do spokojnych wód, przywraca mi duszę, prowadzi mnie drogami sprawiedliwości ze względu na Swoje Imię. Tak, chociaż przejdę przez mroczną dolinę śmierci, złego się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, Twoja laska i kij mnie pocieszają.

 Zastawiasz przede mną stół w obecności moich wrogów, Namaszczasz moją głowę olejem, mój kielich się przepełnia... Dobroć i Miłosierdzie na pewno będą towarzyszyć mnie przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu YaHuWaH na zawsze".

 Zostaną uwolnieni! Mówi Pan.
Komentarze

Popularne posty