IN SINU JESU. PRZYJDŹ, DUCHU ŚWIĘTY!

Niedziela, 27 maja 2012 r. 

Zesłanie Ducha Świętego 


- Przyjdź, Duchu Święty!

  Przyjdź, Ogniu żywy! 

  Przyjdź, Namaszczenie z góry! 

  Przyjdź, żywa Wodo! 

  Przyjdź, Oddechu Boga! 

- Naznacz mnie znakiem ognia, bym mógł wykonać to, do czego zostałem powołany. Naznacz moją duszę głęboko i nieodwracalnie, bym adorował Eucharystyczne Oblicze Syna i bym pocieszał Jego Eucharystyczne Serce. Wypal we mnie znamię tego powołania - tak, abym cierpiał z powodu każdej jego zdrady i każdej wobec niego niewierności. Namaść mnie, bym odnajdywał Cię tylko w jego wypełnianiu i w doskonałości wieczystej adoracji nieba, gdzie Ty żyjesz i królujesz z Ojcem i z Synem. 

 Spraw, by uwielbienie Baranka zaczęło się dla mnie już dziś, tu na ziemi; spraw też, by wzrastało i pogłębiało się w moim życiu, aż stanie się nieustanne. Niech strumień radości wytryśnie z niewyczerpanego źródła, którym jest Twoja obecność zamieszkująca moją duszę, by zaspokoić pragnienie Oblubienicy Chrystusa i by uczynić owocnym w Kościele Jego kapłaństwo. Amen.
Komentarze

Popularne posty