TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA. I. BÓG JAKO DUCH STWÓRCZY I OJCIEC.

JESTEM ESENCJĄ WSZYSTKIEGO STWORZONEGO. WSZYSTKO ŻYJE POPRZEZ MOJĄ NIESKOŃCZONĄ MOC. JESTEM W KAŻDYM CIELE I KAŻDEJ FORMIE. JESTEM W KAŻDYM Z WAS, LECZ WY, ABYŚCIE MOGLI MNIE ODCZUWAĆ I ODKRYWAĆ, MUSICIE SIĘ PRZYGOTOWAĆ I UWRAŻLIWIĆ.

Jestem tchnieniem życia dla wszystkich istot, gdyż Ja jestem Życiem. Dlatego wam uzmysłowiłem, że kiedy jestem obecny we wszystkich waszych dziełach, aby Mnie czcić albo abym czuł waszą bliskość, nie ma potrzeby stwarzania Mojego wizerunku w glinie lub marmurze. To niezrozumienie służyło tylko temu, aby nakłonić ludzkość do bałwochwalstwa.

Na podstawie Mojego Słowa przeczuwacie harmonię, jaka panuje pomiędzy Ojcem i wszystkim stworzonym, pojmujecie, że Ja jestem Esencją odżywiającą wszystkie istoty, a wy jesteście częścią Mnie Samego.

Duch Ojca jest niewidzialny, lecz objawia się On w nieskończenie wielu formach. Cały wszechświat jest tylko materialną manifestacją Boskości. Wszystko stworzone jest odbiciem Prawdy.

Ja otoczyłem istnienie dusz, które są dziećmi Mojej Boskości, zależnie od miejsca, w którym mieszkają, całym rzędem form życia, w które włożyłem mądrość, piękno, siłę życia i sens, aby każdemu domostwu dać widoczny dowód Mojego istnienia i wyobrażenie o Mojej Mocy. Wskazuję wam na to, że sens życia polega na miłości, na wiedzy, na rozpoznaniu Prawdy.

Uczniowie, ze Mnie wyszły trzy natury: Boska, duchowa (dusza) i materialna. Jako Stwórca i Właściciel wszystkiego stworzonego mogę mówić do was w sposób Boski, a jednocześnie zrozumiały. Ponieważ materialna natura wyszła ze Mnie, mogę Mój Głos i Moje Słowo pozwolić słyszeć również ciału i uczynić Mnie zrozumiałym dla ludzi.

Ja jestem doskonałą Nauką, Źródłem wszystkiego, Powodem wszystkich Powodów i Światłem, które wszystko rozjaśnia. Ja stoję ponad wszystkim stworzonym i ponad całą uczonością. 

Teraz jest czas zrozumienia, oświecenia duszy i rozumu, w którym człowiek nareszcie zacznie szukać Mnie duchowo, gdyż pozna, że Bóg nie jest ani osobą, ani wymysłem fantazji, tylko nieograniczonym i absolutnie uniwersalnym Duchem.
Komentarze

Popularne posty