POKUTUJCIE I POWRÓĆCIE! BO UPOKORZENIE NADCHODZI I TO BĘDZIE BARDZO POWAŻNE.

 Od Pana Boga naszego i Zbawiciela – Słowo Pana skierowane do Tymoteusza i Jayse do wszystkich tych, którzy mają uszy i słyszą.


 Tak mówi Pan Wszechmogący do wszystkich synów i córek tego ostatniego pokolenia ludzi... Wszyscy odziedziczyliście winę waszych ojców! Wszyscy staliście się tacy jak oni! Oto przewyższyliście grzechy starożytnego Egiptu, gdzie wylałem na nie Mój Gniew! Wasza niegodziwość i bezbożność jest większa niż niegodziwość i bezbożność każdego plemienia, ludu i narodu, które kiedykolwiek chodziły po ziemi!... TO POKOLENIE JEST niegodziwe ponad wszelką miarę!

 Dlatego zapala się Mój Gniew, a Moje Oburzenie osiągnęło pełnię! Mój Gniew jest zupełny i na pewno zostanie wylany!... ZEMSTA za wszystkie narody! ZEMSTA za te wszystkie kościoły ludzi, którzy odważnie przemawiali w Moje Imię! ZEMSTA za tych wszystkich skorumpowanych pracowników, którzy wyrządzili krzywdę w Moim Imieniu!... NIE WYSŁAŁEM WAS!

 I widziałem, jak wy, ludzie na ziemi, czynicie wszelkiego rodzaju zło w waszym wolnym czasie! Ciągle rozkoszujecie się tym, czego nienawidzę! Oto zabijacie niewinnych dniem i nocą i planujecie zło przeciwko bliźniemu! Stajecie w obronie praw tych, którzy praktykują obrzydliwości i klaszczecie w dłonie, gdy bezbożność jest publicznie celebrowana na ulicach!... O WY BARDZO WADLIWE I STRASZNE POKOLENIE, CZY NIE POWINIENEM WAM ODPŁACIĆ?!

 Oto Moje Ciało jest prześladowane w każdym kraju, a Moja Oblubienica ginie z rąk bałwochwalców! Mój lud jest raniony i bity, a Moi słudzy są oczerniani i nienawidzeni bez powodu! Dlatego zstąpiłem, aby się zemścić i wylać Gniew na tych ludzi za całą ich niegodziwość!... ODDAM WAM PEŁNĄ ZEMSTĄ!...

 Bo Ja jestem Panem, Który rozciągnął niebiosa i na niczym nie zawiesił ziemi! Jestem Tym, Który stworzył wszystkie te światy, który powołuje do istnienia wszystkie rzeczy! Jestem Tym, Który ukształtowałem człowieka z prochu ziemi i tchnąłem w niego, a on stał się żywą duszą! Oto Ja stworzyłem całe życie, tak, Jestem Tym, Który stworzył wszystko, mówiąc... 'Powstań i głoś Moją Chwałę', bo całe stworzenie jest posłuszne dźwiękowi Mojego Głosu! Tak, cały wszechświat głosi Moją Chwałę, ponieważ Ja Jestem Tym, Który rozkazał gwiazdom świecić swoim światłem, a galaktykom przybrać ich formę!

 Oto Mój Głos przenika wszechświat, a strach rozpościera się przede Mną, Mówi Pan... Rozkazuję bowiem, aby pagórki się ugięły, a góry ukorzyły, i tak jest. Tak, cała ziemia drży, gdy przechodzę, bo Moja Moc jest wielka, a Moja Chwała jest jak żadna!... I tak bojaźń Boża wyprzedza Mnie, a posłuszeństwo idzie za Mną, Mówi Pan... Jednak wy ludzie na ziemi odwróciliście się ode Mnie i zbuntowaliście się przeciwko Mnie przez wiele dni!

 Dlatego wzywam synów człowieczych, wszystkich, którzy żyją na ziemi, aby pokutowali i odwrócili się od swoich złych dróg, a następnie wykonywali nowe dzieła godne pokuty... Aby sprawiedliwość wzrosła jak woda i jak wiecznie płynący strumień... Ale nie chcecie słuchać, nie chcecie słuchać! Och, pokolenie nawietrzne!

 Tak, i wy, Kościoły ludzkie, uciekacie daleko ode Mnie, zawsze usiłując rozgrzeszyć się z wszelkiej odpowiedzialności, budując siebie własną fałszywą chwałą, abyście byli chwaleni i uznawani przez ludzi! Oto w swojej arogancji wzięliście na siebie głoszenie Mojego Słowa z kazalnicy i brudzenie Go, jakby Moje Słowa były przedmiotem waszej osobistej interpretacji!...

Wy wyjątkowo aroganckie i oszukane pokolenie, jak długo jeszcze mam z wami znosić?! Jak długo będziecie próbowali odbudować Babilon i ponownie ustanowić Babilon?! Bo wskrzesiliście Sodomę i Gomorę z martwych! Z pewnością nadeszły dni Noego!

 Dlatego wypowiada Pan, wasz Bóg... Tak pewne jak słońce zachodzi i noc nastaje, tak i światło zostanie zabrane z tego świata. I jak zamykające się drzwi zaciemniają pokój, tak pozostawię tych, którzy pozostają we wszystkich swoich zaciemnionych świątyniach, w których próbowali się ukryć. Znam bowiem wasze myśli i słyszałem, co wasze serca mówiły w milczeniu, mówiąc: "Chowamy się przed Bogiem Izraela i Jego Słowem, które nam posłał, odrzucamy, a Jego posłańców ścigamy i Jego proroków rzucamy kamieniami, abyśmy mogli pozostać spokojni w naszych złudzeniach.

 Albowiem nigdy nie damy się oszukać ani nie pozwolimy, by któreś z naszych słów padło na ziemię, ani nie pozwolimy, aby w owym dniu żadne z naszych uczynków spłonęło. Cisza teraz, idźmy w milczeniu i ukrywajmy przed ludźmi prawdę o naszych błędach, aby nasz kościół nie oddalił się od nas. Będziemy nadal nosić naszą hipokryzję jako szatę i naszą fałszywą sprawiedliwość jako płaszcz i będziemy ją dobrze nosić".

 Otóż ​​dlatego, że poczyniliście tak wiele fałszywych oskarżeń przeciwko Moim prorokom i całkowicie odrzuciliście to Słowo, które wypowiedziałem do tego pokolenia i dlatego, że staraliście się ukryć swoje intencje pod pretekstem i przemawialiście do Mojego ludu wieloma pustymi słowami i wzniosłymi przemówieniami i dlatego, że usypialiście go całym waszym próżnym pretekstem, więc Ja również wniosę oskarżenia i ogłoszę wszystkie wasze złe uczynki przed ludźmi!

 Oto Ja was osądzę, a Moje Słowa rozbiorą was do naga! Bo Moja Moc wpłynie na wszystkich ludzi i wszyscy uznają, że jestem Panem, ale wielu zaśnie! Mówi Pan. Tak, ujawnię wszystkie wasze sekrety i będziecie w tym dniu chodzić po ulicach nago, haniebnie obnażeni! W tym dniu upokorzenie będzie waszą jedyną szatą, a śmierć jedyną kryjówką!... Niech więc skrucha wymknie się z waszych ust, a prawe uczynki wypłyną z waszych rąk, podczas gdy wasze stopy będą próbowały wrócić na linę.

 A jednak nadal porzucacie Żywego Boga! I mimo to odrzucacie każde Moje przygotowania na waszą własną drogę! Nadal niszczycie MOJE Słowo i profanujecie MOJE Przykazania! Oto usprawiedliwiacie wasze grzechy w Imię Miłosierdzia i plujecie każdego dnia na Moją Chwałę!

 Dlatego na pewno przejdziecie przez ogień, bo uczyniliście się całkowicie godnymi!... Oczyszczenie w dzień Pański! WSZYSCY JESTEŚCIE JAK CIEPŁA WODA! Wasze kościoły są jak stojące baseny, które kwaśnieją Mój Żołądek! Wasze nauki są zepsute, są okropnym smrodem w Moich Nozdrzach, a wasze tradycje pozostawiają gorzki posmak w Moich Ustach!... Dlatego muszę was wypluć! Na pewno wyrzucę was z Moich Ust!

 Tak mówi Pan... Wielka jest głupota tych ludzi, którzy starali się wynieść ponad Mnie! W ich sercach nie ma bojaźni Bożej! Wprowadzają w błąd penitenta, odpychając ode Mnie Prawego Serca! Trzymają się własnych egoistycznych pragnień i nie chcą porzucić żadnej ze swoich herezji… I tak jak niemowlę przywiera do piersi matki, tak samo ci ludzie w kościołach mężczyzn trzymają się wszystkich swoich zepsutych tradycji, których nienawidzę. 

 Przy każdej sposobności chowają przede Mną swoje twarze, gdy coraz głębiej zatapiają się w bagnie swojego cudzołóstwa!... A jednak pozostaję wierny, a Moje Słowo Prawdziwe! Mówi Pan... Dlatego pomsta wzmogła się, a nagana Pana została zesłana!... I sprowadzę na nich surową dyscyplinę i szybkim osądem napełnię ich kielichy, bo dzień jest tutaj!

Myślaliście, że tego nie widziałem, synowie i córki człowiecze?! Nic nie umknie Mojemu Spojrzeniu, ani nie spocznie Moim Oczom, gdy słońce chowa się za horyzontem, nie ma ukrycia, Pan wszystko widzi! A czym jest człowiek, żeby się do Mnie porównywał, czy chwałą człowieka, żeby się wywyższył ponad Mnie?!

  Niemądrzy ludzie, bezbożne pokolenie, wcale Mnie nie znacie! Jeszcze kochacie Prawdę, aby móc Mnie rozpoznać! Nie kłopoczcie się uczyć Moich Dróg, abyście nie poczuli się zobowiązani do ich życia! Zamiast tego wyrzucacie je, tak, ukrywacie je pod fałszywymi pretekstami, twierdząc, że należą do przeszłości!... Ignoranckie, nieświadome i oszukane pokolenie, zarozumiali ludzie, to, co odrzuciliście, przyszło po was, i nie uciekniecie, bo wasze własne słowa was pochwyciły. Spójrzcie, to, co twierdzicie, trzyma was w niewoli i jesteście w niewoli przez te wszystkie brudne pozory!

  Dlatego Mówi Pan... KOŚCIOŁY LUDZKIE, WYBUDŹCIE SIĘ ZE SNU! Wasza służba dla Mnie jest bezcelowa! Gdyż bardzo się zmęczyliście i z ciężkimi oczami patrzyliście na Mój lud i zamknęliście oczy na Moje Słowo, tak jak jest naprawdę, podczas gdy w waszych sercach narasta gniew z powodu tego, co wam wysłałem! Oto z fałszywą sprawiedliwością osądzacie innych i podnosicie na nich rękę! I z wielką arogancją odrzucacie Moje Słowa, jakbyście byli bez zarzutu!... A jednak powiadam wam, pomyliliście dumę z mądrością, a wielką naukę z wiedzą!

  BIADA WAM! Mówi Pan... Biada uczonym! Biada każdemu wyniosłemu szydercy, który jest mądry we własnych oczach! Biada każdemu aroganckiemu pastorowi i dumnemu kaznodziei! NADCHODZI WASZE PONIŻENIE I BĘDZIE BARDZO POWAŻNE!

  Oto z głośnym krzykiem i potężnym dźwiękiem trąby nadchodzi bardzo szybko! I chociaż wasze uszy nie słyszą, a oczy nie widzą, to, co ogłosiłem, z pewnością nadejdzie!... I biada tym, którzy pozostali w tyle!

  Bo za chwilę i za dzień, którego się nie spodziewacie, wasze serce zostanie przebite, a wszelkie fałszywe oczekiwanie wyeliminowane!... Bo jak kosa przecina łodygę, tak Potężny cios odcina wiele łodyg naraz, tak i ostrość tej wiedzy przeniknie serca tych ludzi!...

  A w tej samej chwili majestat wielu zostanie obalony!... Spójrzcie! Tłumy upadną twardo na ziemię!... Wypowiada Pan.
Komentarze

Popularne posty