TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA. JEDNOŚĆ BOGA Z CHRYSTUSEM I DUCHEM ŚWIĘTYM. TRZY SPOSOBY OBJAWIANIA SIĘ BOGA.

PRAWO, MIŁOŚĆ, MĄDROŚĆ — SĄ TO TRZY FORMY OBJAWIENIA, W KTÓRYCH POKAZAŁEM SIĘ CZŁOWIEKOWI, ABY ON NA SWOJEJ DRODZE ROZWOJU, MIAŁ SILNE PRZEKONANIE I PEŁNE POZNANIE SWOJEGO STWÓRCY. TE TRZY FAZY OBJAWIEŃ RÓŻNIĄ SIĘ OD SIEBIE, ALE WSZYSTKIE MAJĄ JEDNO I TO SAMO ŹRÓDŁO, A W SWOJEJ CAŁOŚCI STANOWIĄ ABSOLUTNĄ DOSKONAŁOŚĆ.

WE MNIE JEST SĘDZIA, OJCIEC I MISTRZ — TRZY RÓŻNE FAZY OBJAWIENIA W JEDNEJ JEDYNEJ ISTOCIE, TRZY CENTRA MOCY, A JEDNA JEDYNA ESENCJA ISTOTY: MIŁOŚĆ.

W tym „Trzecim Czasie” Światło Mojego Słowa zjednoczy ludzi. Moja Prawda zabłyśnie w każdym rozumie i przez to doprowadzi do zaniku różnic w wyznawaniu wiary i w kultach.

Podczas gdy jedni kochają Mnie w Jehowie a zaprzeczają Chrystusowi, inni kochają Mnie w Chrystusie, a nie znają Jehowy; podczas gdy jedni uznają Moje istnienie, jako Ducha Świętego, kłócą i dzielą się inni z powodu Trójcy Przenajświętszej.

Więc pytam się tej ludzkości i tych, którzy ją duchowo prowadzą: dlaczego dystansujecie się jedni do drugich, jeżeli przecież wszyscy wyznajecie tego samego prawdziwego Boga? Jeżeli kochacie Mnie w Jehowie, jesteście w Prawdzie. Jeżeli kochacie Mnie przez Chrystusa — On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Jeżeli kochacie Mnie jako Ducha Świętego, zbliżacie się do Światła.

Macie tylko jednego jedynego Boga, tylko jednego jedynego Ojca. Nie istnieją żadne trzy Boskie Osoby egzystujące w Bogu, tylko jeden Boski Duch, który objawił się ludzkości na jej trzech różnych etapach rozwoju. Podczas wnikania w tę głębię sądziła ona (ludzkość) w swojej naiwności, że ogląda Trzy Osoby tam, gdzie istnieje jeden jedyny Boski Duch. Jeżeli więc słyszycie imię Jehowa, to myślcie o Bogu jako o Ojcu i Sędzi. Gdy myślicie o Chrystusie, to rozpoznajcie w Nim Boga jako Mistrza, jako Miłość, a kiedy próbujecie zgłębić Źródło Ducha Świętego, to wiedzcie, że gdy objawia On swoją niezmierzoną Mądrość takim Uczniom, którzy są bardziej rozwinięci, nie jest On nikim innym, niż Bogiem.

Gdybym ludzkość Pierwszego Czasu napotkał duchowo tak rozwiniętą, jak jest ona dzisiaj, objawiłbym Się jej jako Ojciec, jako Mistrz i jako Duch Święty, wówczas ludzie nie widzieliby tam trzech Boskich Osób, gdzie jest tylko Jedna. Jednak oni nie będąc w stanie prawidłowo interpretować Moich Nauk, byliby zagubieni i pozostaliby z dala od Mojej Drogi, aby w dalszym ciągu odpowiednio do swoich wyobrażeń stwarzać dostępnych i małych Bogów.

Jak tylko ludzie zobaczą i przyjmą tę Prawdę, będzie im przykro, że się nawzajem nie uznawali z powodu pomyłki, której przy odrobinie miłości mogli uniknąć.

Jeżeli Chrystus jest Miłością, to sądzicie, że może być On niezależny od Jehowy, gdy Ja przecież jestem Miłością?

Jeżeli Duch Święty jest Mądrością, czy wobec tego możecie myśleć, że ten Duch egzystuje niezależnie od Chrystusa, gdy Ja przecież jestem Mądrością? Czy sądzicie, że „Słowo” i Duch Święty są to dwie różne rzeczy?

Wystarczy, tylko trochę poznać ze Słowa, które Jezus uczył ludzkość, aby zrozumieć, że egzystował tylko Jeden Bóg i wiecznie tylko Jeden będzie istniał. Z tego powodu powiedziałem przez Niego: „Kto zna Syna, ten zna Ojca, gdyż On jest we Mnie, a Ja w Nim”. Później, gdy zapowiedział, że w innym czasie powróci do ludzi, nie powiedział tylko: „Ja powrócę”, lecz obiecał wysłać Ducha Świętego, Ducha Pocieszyciela, Ducha Prawdy.

Dlaczego miałby Chrystus przychodzić oddzielnie od Ducha Świętego? Czyżby nie mógł On w swoim Duchu przynieść ze Sobą Prawdy, Światła i Pociechy?

Ja jestem waszym Mistrzem, lecz nie postrzegajcie Mnie oddzielnie od Ojca, gdyż Ja jestem Ojcem.

Nie ma żadnej różnicy między Synem a Duchem Świętym, gdyż Duch Święty i Syn są jednym Duchem, a tym Duchem jestem JA.

Zobaczcie w Moich Objawieniach wszystkich czasów jednego jedynego Boga, który nauczał was poprzez przeróżne i wielorakie Nauki: jedna jedyna Księga z wieloma stronami.

Teraz znacie powód, dlaczego Ojciec objawił się etapami i również rozumiecie pomyłkę ludzi w odniesieniu do Trójcy.

Nie próbujcie w waszych wyobrażeniach nadawać Mi cielesnego kształtu, gdyż w Moim Duchu nie istnieje żaden kształt, tak samo, jak nie ma kształtu inteligencja, miłość albo mądrość.

Powiadam wam to, gdyż wielu, myśląc o Ojcu, wyobraża sobie Mnie w postaci starca, lecz Ja nie jestem starym człowiekiem, ponieważ Ja jestem poza czasem, Mój Duch nie ma wieku.

Gdy myślicie o Chrystusie, równocześnie formujecie swoimi zmysłami cielesny obraz Jezusa. Ja jednak powiadam wam, że Chrystus, w ciele urodzona Boska Miłość, Moje Słowo, które stało się człowiekiem, gdy opuścił ludzką powłokę, zjednoczył się z Moim Duchem, z którego wyszedł.

Natomiast, gdy mówicie o Duchu Świętym, używacie symbolu gołębicy, aby próbować Go sobie wyobrazić w jakiejś formie. Jednak Ja powiadam wam, że czas alegorii minął, a wy na podstawie tego, że czujecie się pod działaniem Ducha Świętego, odbierajcie Go jako natchnienie, jako Światło w waszym duchu, jako jasność, która rozprasza niepewności, tajemnice i ciemności.

Z epoki na epokę, ludzie mają o Mnie coraz jaśniejsze wyobrażenie. Ci, którzy poznali Mnie poprzez Chrystusa mają wyobrażenie bliższe prawdy, niż ci, którzy znają Mnie tylko poprzez Prawa Mojżesza. Ten Bóg, za którym ludzkie rzesze szły i słuchały Go z obawy przed Jego Sprawiedliwością później, gdy w ich sercach wykiełkowało nasienie Miłości Chrystusa, był szukany, jako Ojciec i Mistrz.

Ja stoję ponad czasem, ponad wszystkim stworzonym, Mój Boski Duch nie podlega rozwojowi. Ja jestem wieczny i doskonały — nie tak jak wy, którzy bez wątpienia macie początek, którzy całkowicie jesteście podporządkowani prawom rozwoju i poza tym odczuwacie nad swoim bytem upływ czasu.

Nie mówcie więc, że Ojciec należy do jednej epoki, Chrystus do innej, a Duch Święty do jeszcze innej, gdyż Ojciec jest wieczny i do żadnej epoki nie należy, tylko epoki należą do Niego. A Chrystus, gdy zniknął jako człowiek, sam jest Bogiem, tak samo jak Duch Święty, nie jest nikim innym jak waszym Ojcem, który pośród was przygotowuje najwyższy sposób Objawienia się, to znaczy bez pomocy jakichkolwiek ziemskich pośredników. 

Wyjaśniłem wam, że Ten, którego nazywacie Ojcem, jest absolutną Mocą Boga, Uniwersalnego Stworzyciela, jedynego, Niestworzonego, że Ten, którego nazywacie »Synem«, jest Chrystusem, to znaczy Objawieniem doskonałej Miłości Ojca do swoich stworzeń, a Ten, którego nazywacie »Duchem Świętym«, jest Mądrością, którą Ojciec w obecnym czasie wysyła, jako Światło, w czasie, w którym wasz duch jest w stanie lepiej rozumieć Moje Objawienia.

To Światło Ducha Świętego, owa Mądrość Boga wkrótce będzie rządzić w tym „Trzecim Czasie”, który powstaje na waszych oczach i oświecać myślenie ludzkości, która potrzebuje uduchowienia i która jest głodna Prawdy i Miłości.

Tak samo jest prawdą, Narodzie, że jeden jedyny Bóg objawił się ludzkości, jeśli nawet w trzech różnych Aspektach, jeżeli w Dziełach Ojca, owego „Pierwszego Czasu” szukacie Miłości, to ją znajdziecie, i jeżeli szukacie Światła Mądrości, również je odkryjecie, tak jak w Słowach Chrystusa spotkacie nie tylko Miłość, lecz także Moc i Mądrość. Co byłoby dziwnego w tym, jeżeli w Dziełach Ducha Świętego obecnego czasu odkrylibyście zarówno Moc, Prawo, Siłę, jak i Miłość, Łagodność i Uzdrawiający Balsam? 

Prawo, Miłość, Mądrość — są to trzy Formy Objawienia, w których pokazałem się człowiekowi, aby on na swojej drodze rozwoju, miał silne przekonanie i pełne poznanie swojego Stwórcy. Te trzy fazy Objawień różnią się od siebie, ale wszystkie mają jedno i to samo Źródło, a w swojej całości stanowią absolutną doskonałość. 

We Mnie jest Sędzia, Ojciec i Mistrz — trzy różne fazy Objawienia w jednej jedynej Istocie, trzy centra Mocy, a jedna jedyna esencja Istoty: Miłość.

Ja jestem Jehowa, który was we wszystkich czasach uwalniał od śmierci. Ja jestem, Tym jednym Bogiem, który mówił do was we wszystkich czasach. Chrystus jest Moim »Słowem«, które mówiło do was przez Jezusa. On powiedział do was: , „Kto zna Syna, ten zna Ojca”. A Duch Święty, który dzisiaj mówi do was jest również Mną, gdyż istnieje tylko jeden Duch Święty, tylko jedno »Słowo«, a jest Ono Moim.

Słuchajcie, Uczniowie: w „Pierwszym Czasie”, dałem wam Prawo, w „Drugim” nauczałem was Miłości, z którą powinniście interpretować owe Przykazania, a teraz w „Trzecim Czasie” wysyłam wam Światło, abyście wniknęli w sens tego wszystkiego, co zostało wam objawione.

Dlaczego wciąż chcecie odkrywać trzech Bogów tam, gdzie egzystuje tylko jeden Boski Duch, który jest Moim?

Dałem pierwszym ludziom Prawo, lecz pomimo to zapowiedziałem Mojżeszowi, że przyślę Mesjasza. Chrystus, w którym dałem wam Moje »Słowo«, powiedział do was, gdy Jego Misja właśnie dobiegała końca: „Powracam do Ojca, od którego wyszedłem” powiedział również: „Ojciec i Ja jesteśmy jedno”. A później obiecał wam przysłanie Ducha Prawdy, który zgodnie z Moją Wolą i odpowiednio do waszego rozwoju rozjaśni wam Tajemnice Moich Objawień.

Jednakże kto może wnieść Światło w Moje Tajemnice i te Misteria wyjaśnić? Kto oprócz Mnie może zdjąć Pieczęć z Księgi Mojej Mądrości?

Zaprawdę powiadam wam, Duch Święty, którego uważacie za kogoś innego od Chrystusa i Jehowy, jest nikim innym jak Mądrością, którą objawiam waszemu duchowi, aby pozwoliła wam pojmować Prawdę, ją widzieć i odczuwać.

Zjednoczcie, w waszym umyśle i duchu Moje Objawienie jako Boga, ogłaszające wam Prawo, Moje Objawienie jako Ojca, odsłaniające wam Moją nieskończoną Miłość, Moje Pouczenie jako Mistrza, objawiające wam Moją Mądrość, a wówczas z tego wszystkiego otrzymacie nieco więcej, niż udzielenie wam wiadomości, otrzymacie Esencję, Boski zamiar, abyście doszli do Mnie po nici Duchowego Światła. Chcę was wprowadzić do Mojego Własnego Duchowego Królestwa, gdzie będę dla was wciąż obecny, na zawsze w was. 

Nie będzie to po raz pierwszy, że ludzie walczą, aby zinterpretować Boskie Objawienie albo uzyskać jasność w jakiejś sprawie, prezentującej się przed ich oczami jako tajemnica. Już w Drugim Czasie ludzie obradowali po Mojej kaznodziejskiej działalności na świecie nad osobowością Jezusa i chcieli wiedzieć, czy jest on Boski, czy nie, czy jest z Ojcem Jedno, czy oddzielną Osobą. Na wszystkie sposoby oceniali i badali Moją Naukę.

Obecnie będę znowu obiektem interpretacji, stwierdzeń, nieporozumień i badań.

Będzie sprawdzane, czy Duch Chrystusa, gdy się objawiał, był niezależny od Ducha Ojca; będą istnieli też inni, którzy powiedzą, że Ten, który mówił był to Duch Święty, a nie Ojciec ani nie Syn.

Jednak to, co nazywacie »Duchem Świętym« jest Światłem Boga, a to, co nazywacie »Synem« jest Jego »Słowem«. Gdy więc słuchacie tego Słowa, kiedy posługujecie się Moją Nauką „Drugiego Czasu” albo myślicie o Prawie i Objawieniach „Pierwszego Czasu”, to bądźcie świadomi, że znajdujecie się w obecności jednego Boga, że słuchacie Jego Słowa i odbieracie Światło Jego Ducha.
Komentarze

Popularne posty