„NADCHODZĄCE DNI”. WIADOMOŚĆ OD OJCA| 01.6.2022

01.6.2022 – wiadomość odebrana

02.6.2022 – otrzymanie rady


OJCIEC mówi:

Nie myśl o jutrze. Rób to, co ci dzisiaj daję. Wybieganie naprzód i próba odkrycia wyniku każdego dnia przed jego czasem jest spekulacją i chociaż możesz być dokładny w niektórych sprawach cielesnych, nie zawsze możesz właściwie rozeznać, co przyniosą Moje plany każdego dnia. Więc pozostań wierny i podążaj ścieżkami, którymi cię prowadzę. Nie próbuj biegać przede Mną. Wiem co robię. Po prostu bądź Moim dzieckiem… i pozwól Mi być Ojcem.

Wróg zrobił swoje plany i jak zawsze przez wieki, nadal siedzę w Niebiosach i śmieję się z niego. Nigdy nie ujawniam wszystkiego, co zamierzam zrobić. To byłaby głupota. Podaję tylko taką ilość informacji, jaką zdecyduję się podać. Żaden wielki dowódca nie mówi swoich strategii przeciwnikowi, a JA jestem największym Dowódcą ze wszystkich. Więc zostań za Mną. Trzymajcie się blisko, Moje dzieci. Będę was prowadził w nadchodzących dniach, ale musicie trzymać swoje serce nastawione na Mnie i postępować w pokornym posłuszeństwie temu, czego już się nauczyliście z Mojego Słowa, i temu, w czym was prowadzę każdego dnia. Nawet teraz są plany twego zniszczenia, ale nie martwię się, bo jestem większy niż każdy wróg, którego ścigasz. Więc podążaj – znowu mówię, podążaj za Mną każdego dnia.

Niektórzy z was doświadczają głodu i większego ucisku w waszych narodach. Pamiętaj, że jestem twoim Dostawcą. To, czego potrzebujesz, jest dostępne, ponieważ nawet Moimi Słowami w Piśmie udowodniłem, że jestem wierny w dostarczaniu. Więc nigdy nie wahaj się przyjść do Mnie. Oczekuj, że Moja dobroć cię okryje, bo jestem dobry. Nie zawsze możesz otrzymywać rzeczy lub sposoby, które chcesz otrzymać, ale Moją wielką Mądrością podtrzymam cię. A kiedy nadejdzie czas zakończenia twojego życia na ziemi, przyprowadzę cię do Domu, jeśli pozostaniesz wierny i wytrwasz do końca.

Przestańcie marnować czas na kłótnie o rzeczy, które tylko Ja wiem. Nastawcie swoje serca i umysły, by się wzajemnie kochały. Dość głupich argumentów i drobnych skarg. Nadszedł czas na pustą rozmowę i koniec! Są o wiele bardziej wartościowe sposoby spędzania czasu.

Pamiętaj: Czas jest ode Mnie darem. Używaj mądrze.

I używaj swoich słów, aby błogosławić innych. Chociaż próby, przez które przechodzisz, często mogą być dla ciebie bardzo trudne do zniesienia, M
oim pragnieniem jest, abyś pamiętał, że ci wokół ciebie również mają swoje ciężary do dźwigania. Nie dajcie się zwieść myśleniu, że ich życie nie jest dla nich wyzwaniem. Wróg nienawidzi wszystkich – nawet tych, którzy dobrowolnie mu służą. Zostali oszukani, a także doświadczają jego karzących sposobów. Więc przyprowadźcie wszystkich do Mnie w modlitwie. Znam pszenicę i kąkol. Zaufaj Mi, jeśli chodzi o żniwo tych, którzy mogą wyglądać na kąkol, ale nimi nie są. Znam własne. Twoim obowiązkiem jest szukanie u Mnie wskazówek i strzeżenie przez cały czas twoich słów i czynów.

Wiem, że wiele Moich dzieci pragnie Mojego powrotu i bycia zabranym i oddalonym od zła na ziemi. Cieszę się, że pragniesz być ze Mną. Jak wielka jest twoja miłość do Mnie, chcę, żebyś pamiętał, że Moja Miłość do ciebie jest o wiele większa. Ważne jest, abyście o tym wiedzieli i pamiętali, ponieważ nadchodzące dni będą wyzwaniem dla waszej miłości i oddania Mnie. Czas jeszcze nie nadszedł, bo jest jeszcze wiele do zrobienia. Pole jest białe, a robotników mało. Ważne jest, abyś nadal Mi ufał, pozostając wiernym swojemu powołaniu, aż skończy się twój czas na ziemi.

Nie zniechęcaj się tymi słowami. Słyszeliście, że wiele osób ustaliło daty i wielu porzuciło swoje posty, wierząc, że jedyne, co muszą zrobić, to patrzeć na Mnie w chmurach. Mówię wam teraz, że Mój powrót nie nadejdzie za strażą ludzką, ale za Słowem Mojego Ojca. Zajmuj dopóki nie przyjdę. Idź w powołaniu, do którego zostałeś powołany, aż przyjdę. Pozostań we Mnie, aż przyjdę. Zajmuj się sprawami Mojego Ojca, dopóki nie przyjdę – bez względu na to, jak szybko lub daleko, bądź gotowy, będąc wiernym, aby wykonać pracę, którą przed tobą wyznaczyłem. Bądźcie gotowi, będąc wierni, zbliżcie się do Mnie, idź za Mną, kochaj lepiej tych, przed tobą, których mam i którymi cię otaczam.

Tylko wtedy będziesz gotowy na Moje przyjście. Kochaj Mnie na tyle, aby powiedzieć „tak” Mojemu Słowu, aby wytrzymać. Wiesz, że zbliża się godzina, ale jeśli nie będziesz ostrożny, będziesz tak zajęty patrzeniem, że zlekceważysz swój telefon i zapomnisz przygotować się na dni, w które właśnie wkraczasz, a które dopiero zaczynają stawać się coraz ciemniejsze.

Pamiętaj: Ja Jestem Światłem i włożyłem w ciebie Moje Światło. Nie możesz tego ukrywać, myśląc, że twoje światło dane z Mojej ręki nie jest już potrzebne na ziemi. Błyszcz jasno Miłością!

Pamiętaj o tym: kompromis może być zarówno dobry, jak i zły. Pracuj z innymi i idź na kompromis, kiedy będzie to błogosławieństwo – ale nigdy nie idź na kompromis z Moim Słowem lub instrukcjami. Bądź zawsze wierny Mojemu Słowu. Będziesz kuszony do kompromisu. Nie rób tego. Dam ci siłę do pozostania wiernym, ale musisz zdecydować się na jej użycie.

Pamiętaj: Nie jesteś sam. Jeśli zdecydowałeś się powierzyć Mi swoje życie i jeśli pozostaniesz we Mnie, nigdy nie będziesz sam. Obiecałem, że w tobie zamieszkam i Mój Ojciec też. Obiecałem, że Mój Duch zawsze będzie z tobą. Twoje ma pozostać we Mnie. Niech żyje we Mnie twoje życie. Niech radość z Mojego zbawienia będzie twoją siłą. Niech obietnica, którą złożyłem, że nigdy nie opuści ani nie porzuci tych, którzy we Mnie pozostają, przyniesie ci wielką pociechę i pokój. Niech wasze słowa, wasze serce, wasz umysł i wasze czyny będą wypełnione oczekiwaniem i zapewnieniem, że – podobnie jak ci, którzy odeszli przed wami – ci, którzy teraz mieszkają w wiecznej radości i obfitości Mojej wiernej Miłości do Moich wiernych – niech to  to samo oczekiwanie i pewność napełniają cię odwagą i nadzieją, gdy idziesz za Mną na pole bitwy w nadchodzących dniach. Pójdę przed tobą. Będę twoją tylną Strażą.

Pamiętaj o tym: Musisz Mnie kochać na tyle, by być mi posłusznym. Musicie kochać innych na tyle, aby porzucić swoją dumę, swoje myśli, które nie są zgodne z Moimi myślami, waszymi ludzkimi – cielesnymi opiniami, waszymi obrazami i lękami. Musisz o tym zawsze pamiętać:

Miłość jest większa niż śmierć.

Powiem ci to jeszcze raz. Ważne jest, abyś o tym pamiętał:

Miłość jest większa niż śmierć.

Niech twoja miłość będzie tak wielka, że ​​niczego się nie lękasz. Niech twoja miłość do Mnie pokona każdą przeszkodę i każdy lęk, z jakim się spotykasz teraz i w nadchodzących dniach.

Ukochane dzieci, nie macie się czego bać na ziemi! Żadna broń stworzona przeciwko wam nie jest większa niż Miłość. (Uwaga: Ojciec odnosi się do prawdziwej Miłości, która z Niego wypływa). Nic nie jest większe od Miłości. Prawdziwa Miłość zwycięża wszystko. Pamiętaj o tym, gdyż będzie ci dobrze służyło, gdy wróg będzie próbował cię rozpraszać strachem. Trwaj w Mojej Miłości. Pozostań w Mojej Miłości. Żyj w Mojej Miłości, a będziesz się rozwijać w Mojej Miłości.

Wielu straciło i nie było w stanie przygotować się fizycznie na nadchodzące czasy.

Pamiętaj o tym: Twoim największym przygotowaniem do tego życia i życia poza zasłoną jest codzienne chodzenie w Mojej Woli. Jeśli nie wiesz, co to oznacza, musisz pilnie się uczyć. Przeczytaj o życiu swojego Zbawiciela. Tymi słowami zobaczysz, jakie było Moje życie na ziemi i nauczysz się iść za Mną aż do krzyża.

Nigdy nie znuż się podążaniem za Mną – nigdy nie znuż się dobrem. Dla radości, która była przede Mną wystawiona, zniosłem krzyż. Aby być wiernym poleceniu Mojego Ojca, skończyłem to, do czego Mnie posłał. Tego od ciebie chcę. To jest to, czego chcę od ciebie… twojej wierności, aby dobrze zakończyć… aby znieść każdą próbę i stanąć solidnie i wiernie przeciwko pokusom, które nadejdą, i wierzyć Mi… wiedzieć, że jestem wierny, aby dotrzymać słowa, aby wprowadzić cię do Mojego Królestwa  kiedy nadejdzie czas.

Bądź wierny i przygotuj się na spotkanie ze Mną twarzą w twarz pewnego dnia. Bądź wierny, aby żyć swoją miłością do Mnie – do swojego Ojca, Wszechmocnego Boga. Nie bój się, mała trzódko. Poprowadzę cię. Pomogę Ci. Zapewnię wszystko, czego potrzebujesz, nawet w momencie, gdy będziesz tego potrzebował. Nie opóźniam Mojego przyjścia z żadnego innego powodu niż to, że nie chcę widzieć zagubionych tych, którzy jeszcze się do Mnie nie zwrócą. Kochaj Mnie na tyle, by ich też kochać. Wytrzymaj dla Mnie.  Wytrzymaj dla nich. I patrz i zobacz, co zrobię w twoim imieniu.

Pamiętaj o tym: Oko nie widziało, ucho nie słyszało, ani nie weszło w serca ludzi wielkich rzeczy, które przygotowuję dla tych, którzy Mnie miłują.

**********

Rada:

Ojciec każe słuchać Jego Głosu w miejsce swojej miłości do Niego. Innymi słowy, co takiego jest w nim, że kochasz? Pomyśl o tych rzeczach! Jeśli zatrzymasz się i posłuchasz, jeśli „uspokoisz się jak dziecko” i będziesz nadal w Jego obecności – przemówi do twojego zrozumienia. Kiedy czekasz/patrzysz na Niego…Jego Miłość…Jego Dobroć…Jego Miłosierdzie…Jego Hojność…Jego Mądrość…Jego Prawość…Jego Moc…Jego Siła…Jego Bezinteresowność...Jego Chwałę i Jego Świętość, „zobaczysz” i „usłyszysz” Go oczami twego ducha.

Zastanów się nad Jego atrybutami, a w tym miejscu słuchania, medytacji, rozważania przypominasz sobie i uznajesz, kim On jest. Z tego miejsca, w którym pamiętasz, kim On jest, Jego Głos wkrótce stanie się wyraźniejszy w twojej istocie, w twojej duszy i w twoim duchu. Będziecie Go słyszeć, bo zobaczycie Go takim, jakim jest.

Usłyszysz i zaczniesz dostrzegać Jego miłość we wszystkim, co uczynił i nadal czyni, gdy przemawia do ciebie poprzez Swoje Słowa i Czyny.

To nie jest pięciominutowe ćwiczenie! Stara się, aby Jego ludzie znaleźli czas na spędzenie z Nim czasu i byli wystarczająco cierpliwi, aby czekać, aż przemówi! A jeśli mamy Go słyszeć z większą jasnością, musimy nauczyć się czekać!

Także… wyjdź z hałasu tego świata. Wyłącz głośność świata i troski życia. Bądź cicho i słuchaj. To wymaga dyscypliny! W tym wieku o wiele za łatwo jest rozpraszać się całym „hałasem” codziennego życia. Nie możesz go wyraźnie usłyszeć, jeśli świat mówi głośniej niż On. Dopóki nie przyjdzie i nie uporządkuje rzeczy, świat zawsze będzie mówił głośniej niż On. To jest celowe. Jest to rozproszenie i jest zaprojektowane tak, abyś był tak zajęty i zajęty ciągłym hałasem, że nie możesz Go usłyszeć.

Pamiętaj jednak, że nie będzie zmuszał nikogo do słuchania Go. Nie podniesie Głosu ponad hałas, który zdecydujesz się bawić. Nie będzie konkurował. Kiedy mi to powiedział, podkreślił słowa „nie będzie”…. Nie będzie konkurował! Będzie czekać (przez pewien czas). Będzie cichy, ponieważ masz swoją wolną wolę – daną ci przez Niego – i chce, abyś korzystał z tej wolnej woli bez zmuszania Go do wybrania Go. Masz Dar wyboru, kogo chcesz usłyszeć. To kolejna kwestia miłosna.

Nie będzie czekał w nieskończoność, aż postanowimy, że wysłuchanie Go i tego, co ma do powiedzenia, będzie naszym najwyższym priorytetem.

Mówi też, że czasami ludzie Go nie słyszą, ponieważ Mu nie uwierzyli osobiście na Słowo. Wróg chce, aby ludzie wierzyli, że Bóg nie uważa ich za wystarczająco ważnych, aby z nimi rozmawiać. Niektórzy uważają, że nie chciałby „marnować czasu” na rozmowę z nimi. To jest kłamstwo. Rozmowa z dziećmi nie jest stratą czasu. Wszystko, co Ojciec robi i mówi, jest zamierzone. Chce z tobą porozmawiać. I on to robi.

Osobiście. To wszystko sprowadza się do kwestii bycia godnym lub niegodnym. Nasza godność znajduje się tylko w Nim. Wybrał nas stworzyć, umrzeć za nas i wezwać nas. To wystarczające powody, by sądzić, że chce z nami rozmawiać. Mówił w Piśmie takie rzeczy jak: „Moje owce słuchają Mojego Głosu”.

Niegodność może i zamknie nasze uszy na Jego Głos, jeśli słuchamy porażki, zanim Ojciec otworzy usta! Nie zapominaj, że nie próbowałbyś Go usłyszeć, gdyby do ciebie nie zadzwonił. To jest biblijne. Nikt – nikt!  – Przychodzi do ojca, chyba że Jego Duch ich pociąga. Jeśli przyszedłeś Go posłuchać, jeśli próbujesz iść za Nim, zostałeś wezwany. Twoja dostojność jest w Nim. Nie pozwól wrogowi nigdy więcej powiedzieć ci, że nie jesteś godzien! Ojciec sprawił, że byłeś godna, aby Go usłyszeć, kiedy do ciebie zadzwonił… a ty Go usłyszałeś – Pamiętaj o tym!!!  Słyszałeś Go, inaczej byś nie odpowiedział. Po prostu próbujesz zrozumieć, co oznacza słuchanie Go!

Ojciec chce, żebym ci powiedziała, że widzi wszystkie twoje „rzeczy” i moje, i wciąż nas kocha. Kocha nas nawet wtedy, gdy jesteśmy brudni i kocha nas, gdy wciąż uczymy się Go kochać. Nie zrezygnował z ciebie, więc nie rezygnuj z Niego ani z siebie! Nie patrzy na wygląd zewnętrzny, ale na wewnętrznego mężczyznę (i kobietę) serca.

Idźcie naprzód, umiłowani.  Bądźcie wierni w naśladowaniu – Jego przykładu, Jego Przywództwa i Jego Miłości!


by Vicky Adkins Komentarze

Popularne posty