ORĘDZIE JEZUSA PRZEKAZANE OJCU ŁUKASZOWI| JEZUS UJAWNIA PRZYSZŁOŚĆ POLSKI.

Dziś 3 czerwca 2022 ujrzałem Jezusa w obecności Maryi, który wypowiedział ważne słowa dla Narodu Polskiego. 

Drogi mój synu.

Naród Polski czeka bardzo trudny czas. Nastąpią chwile głodu i wielkiego ubóstwa. Rządzący Państwem Polskim robią wszystko, aby z czasem zagłodzić polskie społeczeństwo. 

Fala migrantów zalała już Polskę i Polscy obywatele będą tracić pracę, pozostając bez środków do życia. 

Podstawowe pokarmy staną się bardzo drogie, aż do tego stopnia, że Polskiego obywatela nie będzie na nie stać. Wielu dojdzie do całkowitego bankructwa tracąc wszystko. 

Ludzie zaczną umierać na ulicach 

z głodu. Będzie wiele agresji, złości i przemocy. Ludzkość będzie nawzajem się niszczyć i zabijać. 

Mój nieprzyjaciel będzie jeszcze z większą siłą niszczył rodzinne ogniska, doprowadzając je do kłótni i niezgody. 

W domach zabraknie prądu i gazu. 

Nadejdą dni ciemności, w których to trzeba przebywać w domu i z nich nie wychodzić na zewnątrz. 

W świecie wybuchnie nowa zaraza, która będzie miała na celu wszystkich zaczipować, aby mieć nad każdym kontrole. 

Kochani Moi, czas, w którym obecnie trwa Polska i cały świat to chwile wielkiego zamętu i chaosu. 

Musicie być świadomi tego, że tylko wierne trwanie przy Mnie i Mojej Matce ochroni was przed całym zamętem, który bardzo szybko się rozprzestrzenia. 

Trwajcie przy Moim kapłanie, którego Ja wybrałem dla was, aby prowadził was prostą drogą do nieba. 

Kochani Moi, módlcie się nieustannie i wspierajcie mojego kapłana. Zauważcie jego wielkie cierpienia i wyrzeczenia, które zawsze ofiarowuje za wszystkich proszących o modlitwę. 

Niestety ludzie tego świata chcą go zniszczyć i upokorzyć, lecz na marne są ich próby i działania, bo to jest Mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie i jego słuchajcie. 

Błogosławię wszystkich za których modli się Mój syn.

Błogosławię wszystkich, którzy składają jałmużnę (dziesięcinę), gdyż ona łagodzi Mój gniew. 

Synu Mój rozmawiaj ze Mną o każdym potrzebującym uzdrowienia, bo pragnę wysłuchiwać każdą twoją prośbę. 

Jezus
Komentarze

Popularne posty