IN SINU JESU. CHCĘ, ABY MÓJ WIECZERNIK BYŁ OTWARTY DLA KAPŁANÓW I DIAKONÓW W CZWARTKI WIECZOREM.

 Czwartek, 17 lipca 2008 r. 


 Dobrze czynisz, gdy wszystko Mi oddajesz. Raz oddawszy jakąś rzecz, pozostaw Mi ją i bądź pewien, że posłużę się nią dla większej chwały Ojca oraz dla zbawienia twojej duszy i wielu innych. Chcę, abyś żył w wolności wewnętrznej, rodzącej się z zaufania Mojemu miłosierdziu. Nigdy cię nie opuszczę. Oddałem ci Moje Serce. Kochaj Mnie i okaż tę miłość, oddając Mi wszystko. Nic nie jest dla Mnie zbyt małe, ani nic nie jest zbyt wielkie. 

 Żyj łaską Mojej Boskiej przyjaźni. Pytaj Mnie, kiedykolwiek chcesz, i o cokolwiek chcesz. Jestem żywo zainteresowany wszystkim, co ciebie dotyczy. Jesteś źrenicą Mojego oka. Będę cię ochraniał i osłaniał przed każdą szkodą i zachowywał od nieszczęść ciała i duszy, w dzień i w nocy. 

 Wszystko, co Mi oddasz, zostanie w stosownym czasie rozwiązane, a ty zostaniesz napełniony wdzięcznością i radością. Stanie się oczywiste, dla ciebie i dla innych, że to Ja zainterweniowałem i zadziałałem po to, by chronić i doprowadzić do rozkwitu Dzieło Mojego Eucharystycznego Serca.

 Indult, który przyszedł wczoraj, w święto Mojej Niepokalanej Matki, Królowej Karmelu, jest znakiem, że Ona otoczyła ciebie, Jej syna kapłana, oraz to Dzieło adoracji szczególną opieką swojego Serca. I jak zainterweniowała, aby ocalić cię od grzesznego życia i nieszczęścia, tak będzie wielokrotnie interweniowała, aby cię uświęcić i troszczyć się o to, co zamierzam przeprowadzić. 

 Dobrze uczyniłeś, zachęcając N., aby poświęcił się Mojej Niepokalanej Matce. Powinien to uczynić, aby uniknąć smutków i zmęczenia, które go nękają. Powiedz mu , aby bez obaw zawierzył się Sercu Mojej Niepokalanej Matki. Ona zadziała w jego życiu i pomoże mu odnaleźć radość i zapał jego pierwszej miłości. 

 Teraz błogosławię tobie i wszystkim tym, których przedstawiłeś Mojemu Eucharystycznemu Obliczu. Również Moja Matka wyciąga nad tobą swoje ręce - przyjmij łaski, które spływają z nich w obfitości. Niech żadna się nie zmarnuje. Do Niej należy wybór łask dla ciebie, Jej umiłowanego syna kapłana. Chce, abyś był drugim Janem dla Jej bolesnego i Niepokalanego Serca. Otwórz twoją duszę na dary i łaski, jakie chce na ciebie wylać. I dziękuj Mi, i wychwalaj Mnie, bo ukochałem cię odwieczną miłością.

- Wcześniej, w ciągu dnia, usłyszałem Pana mówiącego do mnie: 

 Daj Mi kapłanów adorujących. 

- O godzinie 22.00, po odprawieniu Mszy św. wotywnej o Chrystusie Najwyższym Kapłanie: 

 Chcę przemówić do ciebie. Zapisz to, co ci powiem. Chcę, aby Mój wieczernik był otwarty dla kapłanów i diakonów w czwartki wieczorem. Rozpocznijcie nieszporami. Potem przeznaczcie czas na spowiedź. Wyznawajcie jeden drugiemu wasze grzechy. Bądźcie dla siebie nawzajem szafarzami Mojego przebaczenia i kanałami Mojego miłosierdzia. Następnie sprawujcie Mszę Świętą, a na koniec wystawcie Moje Ciało, aby wszyscy mogli trwać na adoracji przed Moim Eucharystycznym Obliczem. Przeczytajcie kilka wersetów Mojej mowy pożegnalnej z wieczernika. A po godzinie adoracji podzielcie się skromnym posiłkiem. 

 Pobłogosławię te czwartkowe spotkania, podczas których będę obecny pośród was, aby pouczać, leczyć, pocieszać i odnawiać. Będą one integralną częścią pracy, o którą cię proszę. Rozpocznij z małą grupą. Rozsyłaj zaproszenia. Ja zrobię całą resztę. 

 Moja Matka będzie z wami obecna. Ona jest zawsze wrażliwa na potrzeby Jej synów kapłanów. Wszystkie skarby Jej Niepokalanego Serca należą do ciebie. Wzywaj Ją z ufnością. Zawierzaj wszystko Jej opiece. Ona jest Matką i Królową Mojego wieczernika, który będzie szkołą modlitwy dla Moich kapłanów. 

 Dam ci łaskę poruszania serc. Bądź szczery i czysty, pokorny i ufający, miłosierny i uprzejmy. Módl się dużo. Przebywaj przed Moim Eucharystycznym Obliczem, a będę ci wyjawiał tajemnice Mojego kapłańskiego Serca, zarówno bolesne, jak i chwalebne. 

 Daj Mi kapłanów adorujących! Tak, to Ja cię o to proszę! Zaczniesz Mi ich dawać dzięki tym czwartkowym wieczorom w wieczerniku. Zachwycisz się tym, co uczynię, i będziesz wyśpiewywał hymny wdzięczności i uwielbienia Mojemu najbardziej kochającemu Sercu.
Komentarze

Popularne posty