CHWAŁA BĄDŹ BOGU W TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ JEDYNEMU: OJCU I SYNOWI I DUCHOWI ŚWIĘTEMU.

Chwała Bogu Ojcu, Bogu Synowi, Bogu Duchowi Świętemu.

Bądź uwielbiony Boże, 
Wszelkiej czci i chwały godzien, 
Przenajświętsza Trójco, Jedyny Boże. 

Tobie, Trójco Przenajświętsza kłaniam się, 
Tobie, Jedynemu Bogu oddaję cześć, 
Uznając swoją grzeszność i nędzę.. 
Kimże wobec Ciebie jestem? 
Marny pył, proch jestem, 
A Ty dla mnie tak Dobry jesteś. 
Jestem taka malutka wobec Twojej Świętości, 
A Ty mnie dostrzegasz, pomimo mojej nicości. 
Ojcze okaż mi Swą Łaskę i w Krwi Swego Syna, 
Obmyj mnie z mych grzechów i przewinień. 
Ześlij Swego Ducha, jak nam obiecałeś, 
rozpal w sercu Miłość, umocnij Wiarę. 
Przybądź w Mocy Swej Niepojęty, 
Przybądź Duchu Święty. 
I pouczaj jak mam żyć, oświecaj i prowadź, 
Pouczaj mnie, gdyż pragnę
 służyć Ci.

Trójco Przenajświętsza, Boska Światłości, 
Która przenikasz wszystko, 
Tyś skarbnicą Mądrości, 
Pełna Łaskawości, esencja Czystej Miłości. 
Potężna i nieskończenie Mocna, 
Także, pojąć Cię nikt nie zdoła. 
Ucz nas kroczyć drogą pokory, 
bo to najbardziej Ci się podoba. 

Trójco Przenajświętsza, bądź nam łaskawa, 
Naucz nas kroczyć drogą Prawdy 
I swych bliźnich kochać. 
Zniszcz w nas to, co Ci się nie podoba. 
Oddal głód i zarazę, 
pozwól nam tu pokutować, 
By w Wiecznej szczęśliwości móc z Tobą się radować.

Chwała Tobie Ojcze, Mądrości Nieskończona, 
Któryś w Swym Synu Umiłowanym 
Z MIŁOŚCI do ludzkości, dałeś się ukrzyżować, 
W pokorze znosząc pogardę i obelgi, 
Choć jesteś Nieskończenie Wielki. 
Chwała bądź Najwyższemu, 
Bogu w Trójcy Jedynemu, 
CZYSTOŚCI, MIŁOŚCI, JASNOŚCI, 
Która pomimo naszych licznych przewinień, grzechów, słabości zbliżasz się do ludzkości. 

Ty, Bóg Wszechrzeczy, Wszechmocny, 
Tak Potężny i Wielki, 
Uniżasz się w Swojej pokorze i miłości 
przed człowiekiem, któregoś Stwórcą, 
A my tacy niewdzięczni. 

Święta Trójco, Jedyny Boże, 
Lud Twój staje przed Tobą w pokorze, 
Zginając kolana, woła do swego Wybawcy, 
Do Jedynego Boga, Naszego Pana, 
I prosi Cię w pokorze, 
Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się Boże, 
Ratuj nas przed wojną, zarazem i głodem. 

W Miłosierdziu Twoim ratunek i schronienie, 
Więc biegnę do Ciebie mój Boże, 
Bo wierzę i ufam Tobie, 
I wiem, że się nie zawiodę. 

Wierzę w Ciebie Boże, 
Ufam Tobie Boże, 
Potrzebuję Ciebie, 
Tyś moim Ojcem a ja Twoim dzieckiem, 
Bez Ciebie nie poradzę sobie, 
Więc proszę prowadź mnie, 
Ufam tylko Tobie.

Bądź uwielbiony Nieskończenie Dobry Boże, 
w Trzech Osobach Jeden Bóg, 
Wszelkiej Chwały godzien. 
W Tajemnicy Trójcy Świętej niepojęty, 
Bóg Prawdziwy i Jedyny, 
Którego Imię ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY.Komentarze

Popularne posty