TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA. II. CHRYSTUS, MIŁOŚĆ I SŁOWO BOGA.

Zanim Ojciec w Jezusie objawił się ludziom, wysłał wam swoje Objawienia, przy czym posłużył się materialnymi formami i zdarzeniami. Pod imieniem »Chrystus« poznaliście Tego, który objawił pomiędzy ludźmi Miłość Boga, lecz zanim przyszedł na ziemię, objawił się przedtem jako Ojciec, dlatego nie wolno wam mówić, że Chrystus urodził się na świecie — Tym który się urodził był Jezus, ciało, w którym Chrystus mieszkał.

Pomyślcie, a ostatecznie będziecie Mnie rozumieli i uznacie, że Chrystus był już przed Jezusem, gdyż Chrystus jest Miłością Boga. 

Oto jestem u was i daję wam siłę, abyście walczyli o wieczny Pokój duszy. Lecz zaprawdę powiadam wam, zanim ludzkość poznała Mnie, oświecałem was już z Nieskończoności i mówiłem do waszych serc. Ponieważ jestem z Ojcem Jednością, byłem w Nim zawsze. Nad ludzkością musiały przejść epoki, aby świat przyjął Mnie w Jezusie i usłyszał Słowo Boga, przy czym muszę wam powiedzieć, że nie wszyscy, którzy wtedy odebrali Moją Naukę, posiadali konieczny poziom rozwoju duszy do odczuwania obecności Boga w Chrystusie. 

W Jehowie myśleliście, że poznaliście okrutnego, strasznego i mściwego Boga. Zaraz po tym, Pan, aby uwolnić was z waszych pomyłek, wysłał wam Chrystusa, swoją Boską Miłość, abyście „poznając Syna, poznali Ojca”, a mimo to, nieświadoma i na nowo uwikłana w grzech ludzkość uważała, że ogląda zagniewanego i obrażonego Jezusa, który tylko czeka na przybycie do Duchowej Doliny tych, którzy Go zranili, aby im powiedzieć: „odejdźcie ode Mnie, nie znam was”, i jednocześnie, aby ich skazać na najokrutniejsze cierpienie wiecznej męki.

Jest czas, abyście zrozumieli sens Moich Nauk, abyście nie popadali w błędy. Boska Miłość nie będzie wam broniła przyjścia do Mnie, lecz jeżeli nie naprawicie waszych błędów, to wasze sumienie nieubłagany sędzia powie wam, że nie jesteście godni dostąpienia Królestwa Światła.

Chcę, abyście byli jak wasz Mistrz, abyście prawdziwie nazywali się Moimi Uczniami. Mój spadek składa się z Miłości i Mądrości. Chrystus był Tym, który do was przyszedł i Chrystus jest Tym, który do was mówi w tym momencie, lecz nie próbujcie Mnie oddzielać od Boga albo widzieć Mnie poza Nim, gdyż Ja jestem i zawsze byłem Jedno z Ojcem.

Powiedziałem wam, że Chrystus jest Boską Miłością; dlatego nie próbujcie Mnie od Ojca oddzielać. Czy uważacie, że jest On Ojcem bez miłości do swoich dzieci? Jak mogliście tak pomyśleć? Jest czas, abyście to uznali.

Nikt nie powinien się wstydzić nazywania Stwórcy Ojcem, gdyż to jest Jego prawdziwe Imię.

W Jezusie ujrzał świat swojego Boga, który stał się człowiekiem. Ludzie otrzymali od Niego tylko lekcje Miłości, lekcje nieskończonej Mądrości, dowody doskonałej Sprawiedliwości, lecz nigdy słowo gwałtu, czynu albo znaku gniewu. Spójrzcie, jak w zamian za to został On obrażony i wyszydzony. On miał pełnomocnictwo i całą Moc w swojej ręce, jakiej nie ma cały świat, ale było niezbędne, aby świat poznał Ojca w Jego prawdziwej Istocie, Jego prawdziwej Sprawiedliwości i Miłosierdziu.

W Jezusie świat ujrzał Ojca, który wszystko oddaje dla swoich dzieci, bez żądania za to czegokolwiek dla Siebie; Ojca, który z nieskończoną Miłością przebacza najcięższe obelgi, nigdy nie mszcząc się i Ojca, który, zamiast odebrać życie dzieciom, które go obraziły, im przebaczył i swoją Krwią wyznaczył drogę do ich duchowego rozwoju. 

Jako człowiek Jezus był waszym ideałem i urzeczywistnieniem doskonałości; Chciałem was tego nauczyć, jaki musi stać się człowiek, aby być podobnym do swojego Boga, abyście widzieli w Nim godny do naśladowania Przykład.

Bóg jest jeden, a Chrystus jest z nim jednością, gdyż jest On »Słowem« Boskości, jedyną drogą, którą możecie dotrzeć do Ojca całego Stworzenia. 

Uczniowie, CHRYSTUS JEST NAJWYŻSZĄ MANIFESTACJĄ BOSKIEJ MIŁOŚCI, JEST ŚWIATŁEM, KTÓRE W REGIONACH DUCHA JEST ŻYCIEM, ŚWIATŁEM PRZEŁAMUJĄCYM CIEMNOŚCI I PRZED KAŻDYM DUCHOWYM SPOJRZENIEM ODKRYWAJĄCYM PRAWDĘ, ROZWIĄZUJĄCYM TAJEMNICE, OTWIERAJĄCYM DRZWI I WSKAZUJĄCYM DROGĘ DO MĄDROŚCI, WIECZNOŚCI I DOSKONAŁOŚCI DUSZY.
Komentarze

Popularne posty