IN SINU JESU. KAŻDY KAPŁAN POWOŁANY JEST DO BYCIA KAPŁANEM ADORUJĄCYM... JEST TO CZĘŚĆ ORĘDZIA, KTÓRE CHCĘ PRZEKAZAĆ PRZEZ CIEBIE MOIM KAPŁANOM.

Środa, 11 czerwca 2008 r . 

- Po Mszy Świętej: 


Nie musisz się lękać. Czy nie dotrzymuję Moich obietnic? Czy nie czynię dla ciebie i przez ciebie tego, co ci zapowiedziałem? Ufaj Mi. Szukaj Mnie w Sakramencie Mojej Miłości tak często, jak tylko możesz. Wybrałem cię, byś przede wszystkim był kapłanem adorującym. Twoje miejsce jest blisko Mojego otwartego Serca. Twoje miejsce jest przed Moim Eucharystycznym Obliczem. W tym roku zacznę wypełniać to, co przygotowałem dla ciebie od chwili, gdy zwróciłem ku tobie Moje Serce i gdy cię wybrałem, abyś stał się kapłanem adorującym i przyjacielem Mojego Najświętszego Serca, drugim św. Janem dla Mnie i dla Mojej Najświętszej Matki. Nauczę cię, jak trwać w Mojej obecności w ciszy, w uwielbieniu, w ufności, wynagradzając przede wszystkim za twoich braci kapłanów, bo tak wielu z nich nigdy nie zatrzymuje się przede Mną. Powtarzam ci, że w chwili, gdy ustanawiałem sakrament Mojego Ciała i Mojej Krwi, miałem na względzie nie tylko powtarzalność tej jedynej ofiary przez wieki i nie tylko dusze wszystkich, których nakarmię Moim Ciałem i Moją Krwią, ale również potrzeby Moich kapłanów, aby mogli Mnie mieć na wyciągnięcie ręki i aby mogli w tym sakramencie doświadczyć daru Mojej Boskiej przyjaźni. Mówię ci to, ponieważ tak wielu kapłanów zapomniało lub nigdy nie wiedziało o tym, że czekam na nich w Sakramencie Mojej Miłości. Kapłani nie są zwykłymi funkcjonariuszami rozdzielającymi sakramenty, ani nie są też zwykłymi przewodniczącymi zgromadzeń Mojego ludu: są Moimi przyjaciółmi, których wybrałem po to, by na przestrzeni wieków byli pociechą Mojego Eucharystycznego Serca. Każdy kapłan powołany jest do bycia kapłanem adorującym. Każdy kapłan zaproszony jest do przeżywania najowocniejszych godzin swojej posługi w blasku Mojego Eucharystycznego Oblicza. Moje Serce jest otwarte dla każdego z nich, jest schronieniem gotowym ich zawsze przyjąć w Sakramencie Mojej Miłości. Jest to część orędzia, które chcę przekazać przez ciebie Moim kapłanom. Nadszedł czas, aby powrócili do sakramentu Mojej Boskiej przyjaźni wobec nich, a przez nich - wobec wszystkich wierzących. Kapłańska Pięćdziesiątnica, o której ci wspominałem, rozpocznie się wtedy, gdy kapłani powrócą do Mojej Eucharystycznej Obecności, gdy powrócą do wieczernika, w którym pobłogosławię ich świętą zażyłością z Moim Najświętszym Sercem oraz czystą i owocną jednością pomiędzy nimi. Oto Moje dzisiejsze słowo dla ciebie. Trwaj w pokoju. Ufaj w Moją miłość do ciebie. Teraz idź i zanieś twemu ojcu sakrament Mojego Ciała i Mojej krwi. Cieszę się , że mogę iść z tobą. Jestem z tobą zawsze. W każdym momencie otaczam cię Moją miłością. Teraz ci błogosławię i błogosławi ci również Moja Najsłodsza Matka, która wyciąga nad tobą oraz nad twoim ojcem i matką swoje macierzyńskie dłonie, z których płyną łaski dla ciebie i dla nich, i dla wszystkich Jej dzieci.
Komentarze

Popularne posty