NOWENNA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA DUCHA ŚWIĘTEGO przed Zesłaniem Ducha Świętego. DZIEŃ 9

Modlitwa wstępna.

Mój Boże, najlepszy Przyjacielu mojej duszy, o Najświętsze Serce Ducha Świętego, zechciej zstąpić na mnie i pouczyć Mnie, jak mam żyć w prawdzie Bożej Miłości, jak działać, co czynić. Spraw, abym otrzymał w tej Nowennie łaski, o które Cię pokornie proszę. Zechciej napełnić moją duszę Twoją Światłością, Miłością i wszelkimi Twoimi Darami i Łaskami. Proszę Cię o to wszystko serdecznie przez Pośredniczkę Wszystkich Łask i Współodkupicielkę, Twoją Oblubienicę, Świętą Maryję. Najświętsze Serce Ducha Świętego, mam bezgraniczną ufność w Tobie i pragnę pełnić zawsze Twoją Świętą, Wiekuistą Wolę. Amen.


Dziewiąty dzień

W dziewiątym, ostatnim dniu Nowenny proszę Cię o Najświętsze Serce Ducha Świętego o wszelkie łaski dla mnie samego.     

Ukochany, Błogosławiony Uświęcicielu, Najświętsze Ukochane Serce Ducha Świętego, Serce  naszych serc i dusz, w tym ostatnim dniu Nowenny wysłuchaj i spełnij te nasze prośby i błagania, które są zgodne z Twoją Świętą Wolą. Udziel nam tylu i takich Łask Bożych, które będą potrzebne do dalszego życia i działania. Panie pełen Współczucia, udziel mnie takich łask, które będą niezbędne do wypełnienia Twojej Świętej Woli. Panie Wszelkiego Stworzenia, naucz mnie słuchać Ciebie tak, jak tego pragniesz. Spraw, abym zawsze pamiętał o Twojej Dobroci i jako nowonawrócony grzesznik oczekiwał na nadejście Dnia Chwały wraz z całkowitym triumfem Dwóch Serc, Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki, Twojej Umiłowanej Oblubienicy, Maryi. Spraw o Najświętsze Serce Ducha Świętego, by moje własne serce mogło być podobne choć trochę do Twojego Świętego Serca. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Litania do Najświętszego Serca Ducha Świętego.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże -...
Duchu Święty Boże -...
Święta Trójco, Jedyny Boże -...

Najświętsze Serce Ducha Świętego, które Jesteś siedliskiem Bożej Miłości, - kocham Cię, oświeć mnie, zmiłuj się nade mną.
N. S. D. Św., pełne Daru Bożej Mądrości -...
N. S. D. Św., pełne Daru Bojaźni Bożej -...
N. S. D. Św., pełne Łaski i Miłosierdzia -...
N. S. D. Św., wzbogacające nas w Wiarę,
N. S. D. Św., pełne Bożego Pokoju -...
N. S. D. Św., uczące nas Pokory i Czystości -...
N. S. D. Św., pełne Świętej Cierpliwości -...
N. S. D. Św., uczące nas Prawdziwej Skruchy i Żalu -...
N. S. D. Św., napełniające nas Swoimi Darami,…
N. S. D. Św., nasza Światłości i Świętości -...
N. S. D. Św., wesele wybranych -...
N. S. D. Św., oświecające Proroków -...
N. S. D. Św., Mądrości Apostołów -...
N. S. D. Św., Czystości panieńskiej -...
N. S. D. Św., Pocieszycielu nasz -...
N. S. D. Św., Wodzu i Przewodniku nasz -...
N. S. D. Św., pełne niezliczonych przymiotów Bożych -...
N. S. D. Św., Serdeczne, Czułe i Kochające nas ponad wszelką miarę -...
N. S. D. Św., Delikatniejsze niż serce małego dziecka -...
N. S. D. Św., Przepełnione Żarliwością i Płomiennością-…
N. S. D. Św., Najdoskonalsze we wszystkim -...
N. S. D. Św., Niezgłębione i Niestrudzone w uświęcaniu wszystkich i wszystkiego -...
N. S. D. Św., Wszechmocne i pełne wszelkiej Łaskawości -... N. S. D. Św., ogarniające wszystkich Swą Czułą Opieką -.
N. S. D. Św., objawiające wszelkie Tajemnice Boże -...
N. S. D. Św., opiekujące się Kościołem i stworzeniem -
N. S. D. Św., nasza Pociecho i Nagrodo -...
N. S. D. Św., Rozkoszy Zbawionych i Duchów Czystych -...
N. S. D. Św., wszelka Nadziejo Zbawiających się -...
N. S. D. Św., Niewyczerpane w Swych Cudach -...
N. S. D. Św., Mądre w Swych Zarządzeniach -...
N. S. D. Św., Najmilsze, Najczulsze i Przedziwne -...
N. S. D. Św., dające zawsze Dobre i Mądre Rady -...
N. S. D. Św., dające natchnienie naszej pobożności -...
N. S. D. Św., zawsze Wiedzące o wszystkim
N. S. D. Św., zawsze Widzące wszystko i wszędzie -...
N. S. D. Św., przed którym nic, ani nikt się nie ukryje -...
N. S. D. Św., Perło Najcenniejsza-..
N. S. D. Św., niedające z nikim, ani z niczym się porównać -... N. S. D. Św., zawsze dochowujące Przymierza na wieki -...
N. S. D. Św., Obietnico wypełniająca się zawsze -...
N. S. D. Św., Słowo, które zawsze wypełnia się -...
N. S. D. Św., Gorejące jak ogień gorące -...
N. S. D. Św., Siejące Cnoty dla dusz czystych -...
N. S. D. Św., Klejnocie Najcenniejszy -...
N. S. D. Św., dające nam ze Swej Pełni -...
N. S. D. Św., ożywiające nas Swoim tchnieniem,…
N. S. D. Św., zawsze hojne dla proszących Cię zgodnie z Twoją Wolą -...
N. S. D. Św., Źródło Wszelkiego Życia i Świętości -...
N. S. D. Św., napełniające nas Wszelkimi Swoimi Darami i Owocami,…
N. S. D. Św., będące rozkoszą wszystkich Świętych,…

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Duchu Święty.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Duchu Święty.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson!

W. Serce czyste stwórz we mnie, Boże.
O. I ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.
W. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
O. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Tajemnica III Chwalebna, "Zesłanie Ducha Świętego na Najświętszą Maryję Pannę i Apostołów zgromadzonych na modlitwie w Wieczerniku"

1 x Ojcze nasz... 10x Zdrowaś Maryjo... 1 x Chwała Ojcu...


Koronka do Ducha Świętego.

Na wstępie:

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga... 3 x Chwała Ojcu...

Na dużych paciorkach: (1 x)

Najświętsze Serce Ducha Świętego, przetwórz moje serce, aby zawsze było takim, jakim Ty tego chcesz i pragniesz.

Na małych paciorkach: (10x)

Najświętsze Serce Ducha Świętego, kocham Cię, oświeć mnie, wzmocnij mnie.

Na zakończenie: (3 x)

Niech Moc i Potęga Najświętszego Serca Ducha Świętego przeniknie, przetworzy, naprawi oraz pomoże w zbawieniu mnie i całej reszcie ludzkości.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia Nowenny.

O, Najświętsze Serce Ducha Świętego, dziękuję Ci serdecznie za wszelkie Dary Łaski oraz Owoce, jakimi mnie raczyłeś obdarować za pomocą tej Nowenny. Wiekuisty Boże spraw w swojej Świętej Łaskawości i Wszechmocności, niech zawsze pełnię Twoją Świętą Wolę i daj Mi o Miłośniku dusz, aby te łaski, które dziś uzyskaliśmy dzięki Twojej pomocy, zostały odpowiednio spożytkowane, a my byśmy ich nigdy nie zmarnowali, dlatego oddajemy wszystko do Bożego Skarbca. Ty Sam z pomocą Królowej Nieba i Ziemi spożytkuj to tak, by mogło to posłużyć dobru wszystkich do ich zbawienia. Amen.
Komentarze

Popularne posty