IN SINU JESU. KAPŁANI JAKO PIERWSI POWINNI SZUKAĆ MNIE W SAKRAMENCIE POJEDNANIA.

Czwartek, 31 lipca 2008 r. 

Świętego Ignacego Loyoli  


 Chcę, żebyś spowiadał się co tydzień. To konieczne dla zdrowia twojej duszy, a nawet twojego ciała. Doświadczysz łaski Mojego miłosiernego przebaczenia i zbawczej mocy Mojej drogocennej Krwi. Przygotuj się dobrze do spowiedzi. Słuchaj głosu Ducha Świętego i okaż skruchę za grzechy, które ci pokaże. Dzieło, do którego cię wezwałem, wymaga wielkiej delikatności sumienia i bezkompromisowej czystości serca. 

 Tak wielu Moich kapłanów popadło w obojętność i zatwardziałość serca, gdyż nie korzystali z sakramentu Mojego miłosierdzia. Gdyby tylko przychodzili do Mnie często ze swoimi grzechami, mógłbym dokonywać cudów uzdrowienia i uświęcenia w ich duszach! Kapłani jako pierwsi powinni szukać Mnie w sakramencie pojednania. Powinni pierwsi biec do Mnie, gdy tylko poczują wyrzuty sumienia i żal z powodu swojej grzesznej słabości. Najcenniejszą posługą, jaką kapłani mogą ofiarować jeden drugiemu, jest gotowość wysłuchania spowiedzi i wypowiedzenie uzdrawiających słów rozgrzeszenia. W ten sposób dają przykład, jaki Ja dałem podczas ostatniej wieczerzy, gdy umyłem stopy Moim uczniom. Częsta, cotygodniowa spowiedź, jest konieczna dla Moich kapłanów.
Komentarze

Popularne posty