KORONKA WYNAGRODZENIA I OFIAROWANIA NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA ZA KAPŁANÓW

Koronkę tę można odmawiać na pięciu dziesiątkach różańca


Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. (W okresie Wielkiego Postu: Chwała Tobie, Królu wieków!)

Na dużych paciorkach:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Twojego Umiłowanego Syna, Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, Baranka bez grzechu i skazy, na przebłaganie za grzechy wszystkich Twoich kapłanów.

Na małych paciorkach:

Twoją Najdroższą Krwią, o Jezu, oczyść i uświęć Twoich kapłanów.

Zamiast, "Chwała Ojcu" należy odmówić:

Ojcze, Który jesteś źródłem wszelkiego ojcostwa w niebie i na ziemi, miej miłosierdzie dla wszystkich Twoich kapłanów i obmyj ich w Krwi Baranka.
Komentarze

Popularne posty