PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY BOŻE DO SERCA MEGO.

Duchu Święty Boże, spraw w Swojej Świętej Łaskawości, aby serce moje pełne skruchy było, zachowaj mnie proszę w czystości. 

Ty znasz moją nędzę, i wiesz jak słaba jestem, proszę przyjdź mi z pomocą i w mym sercu zamieszkać zechciej. 

Przemień moją nędzę, porusz moje serce, pragnę zawsze pełnić Wolę Twoją Świętą. 

Przyjdź proszę Duchu Święty i Światłością Swoją rozprosz ciemność duszy mojej, której tak bardzo się boję. 

Duchu Święty Prawdy, udziel mi Twych Świętych Darów, i tak działaj we mnie, abym stała się Twym najlepszym narzędziem.

Oświecaj i prowadź mnie Panie, Najwyższa Mądrości, zechciej być mym Przewodnikiem, pośród ludzkiej ułomności. 

Pouczaj mnie Panie, i spraw, bym natchnieniom Twym się poddawała, bym zawsze według Twojej Świętej Woli postępowała.

Duchu Święty Nieskończonej Miłości, pomóż kochać mi bardziej i więcej, tych, którzy ranią moje serce. 

Napełnij mnie Swoją Miłością, niech stopnieje oziębłe serce moje, które przez rany zadane, boi otworzyć się na nowo. 

Duchu Przenajświętszy, którego kocham z całej duszy mojej, wysłuchaj próśb i błagań, które z ufnością zanoszę do Ciebie. 

O Ukochany Duchu Stworzycielu, Najwspanialsza Światłości, prowadź mnie Swoimi Drogami, bym mogła w Wieczności osiągnąć w Twoim Królestwie pełnię szczęśliwości. 

Spraw o Boże Wszechmocny i Wszechpotężny, byśmy w godzinach próby nie zwątpili w Moc Twojej Miłości, zechciej wtedy przyjść i nas pocieszyć, wzmocnić nas w naszej ludzkiej słabości. 

Przyjdź Duchu Przenajświętszy, przyjdź i Płomieniem Twojej Miłości rozpal serca nasze! 

Przyjdź Duchu Przenajświętszy, przyjdź i spraw byśmy poddawali się wszystkiemu, co nas spotyka z Woli Twojej!

Przyjdź Duchu Przenajświętszy, przyjdź i obdarz świat pokojem!


HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO 

O Stworzycielu Duchu przyjdź
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską Łaskę zesłać racz sercom, co Dziełem są Twych Rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan,
I Najwyższego Boga Dar,
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój Żywy, Miłość, Ognia Żar,
Ty darzysz Łaską siedemkroć,
Bo Moc z Prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością Mocy Swej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który Zmartwychwstał,
I Temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie Chwał.
Amen.
Komentarze

Popularne posty