LUDZKOŚĆ JEST ZAMROCZONA HIPNOZĄ I ZNIECZULENIEM DEMONICZNYM, DLATEGO NIE REAGUJE ZA BARDZO NA NAWOŁYWANIE BOGA.

CHCĘ WASZEJ POKORY O KAPŁANI WSZYSTKICH SZCZEBLI, LECZ CI BOJĄ SIĘ UPOKORZEŃ, TRWAJĄ W WIELKIEJ, PRZEPASTNEJ PYSZE. 

Michałowice k. Krakowa, 21 marca 2022. godz. 4:04 Przekaz nr 1168

Proszę o znaki – znaki otrzymałem


Duch Święty.


               Jam Jest Duch Święty, Trzecia Osoba Trójcy Świętej. Tchnę, tak jak chcę i pragnę, tak, jaka zachodzi potrzeba, tak jakie mam możliwości działania w was. Pragnę dziś przekazać przez ciebie Żywy Płomieniu, Moją Świętą Wolę. Pragnę, aby otworzyły się na oścież ludzkie serca na Moje w nich działanie. Otwórzcie się, a Ja dokonam reszty. Jak zauważyłeś, szatan ci bardzo przeszkadza i ciężko ci było zebrać się do pisania Bożej Woli. Dałem ci odpowiedni znak i dałem ci silny impuls Mojej Energii, która cię znacznie rozgrzała, nie tylko duchowo.

Kocham was niezmiernie o dziatki i pragnę zewszechmiar waszego wiecznie trwającego szczęścia i radości. Tak bardzo pragnę w was i poprzez was działać, ale to wy sami buntujecie się przeciw Bogu, przeciwko Mnie przez oddanie swojej duszy wszelkim nieprawościom, rozpuście, wszeteczności, a to jest prosta droga demona, złego ducha wiodąca ku przepaści, piekielnej czeluści. O wiele częściej kroczycie z wielką dziką, demoniczną radością w sercu drogą zatracenia, aniżeli ścieżką zbawienia.

Ludzkość jest zamroczona hipnozą i znieczuleniem demonicznym, dlatego nie reaguje za bardzo na nawoływanie Boga. Działanie diabła stało się tak silne, że mimochodem dla wszystkich stało się widoczne. Dobrzy, pobożni ludzie nie chcą reagować, wygodnie żyją, nie chcą się wysilać, działają tak jak podpowiada to upadły Anioł, a nie Ja.

Każdy człowiek spragniony jest prawdziwej miłości, czułości, zaangażowania we wszystko co dobre i święte. Ja działam zawsze i wszędzie, nawet na ludzi ciężko grzeszących, choć wasz grzech, wasze postępowanie bardzo Mnie boli, to jednak działam, bo chcę pociągnąć was ku sobie, do Bożego Tronu. Złe duchy odwodzą was od dobra, one nienawidzą Bożej Miłości, gardzą nią na tyle, że w swojej pysze są w sobie zadufani, zbyt pewni, a pycha rośnie w nich niepomiernie.

Człowiek zamiast swojego Boga wybiera mętne wybory proponowane przez demona, wszelkie podpowiedzi złego ducha. Szatan wabi, kusi, działa, przedstawia wam zło jako dobro, kłamie, uatrakcyjnia je na tyle, że ludzie z łatwością kroczą w jego stronę. Miliony demonów dziś działają na kapłanów, biskupów, kardynałów i papieża, zmieniają ich serca, czynią je nieporadnymi, leniwymi, a sami hierarchowie przestają być gorliwymi, coraz bardziej i bardziej opuszczają modlitwę pozostawiając sobie jedynie modlitwy obowiązkowe, które i tak czasem opuszczają.

Zaniechali umartwiania się, postów, a przecież to modlitwa sercem, posty i ofiara są ich realną siłą ducha, siłą napędową ich duchowości. Wiedząc to demony dają im swoją alternatywę, uatrakcyjniają wszelki grzech i występek, łamią wyrzuty sumienia, czynią to doskonale, odwracają waszą uwagę, dają wam wielkie ilości hipnozy i znieczulenia demonicznego, a wy nie czuwając kroczycie w to, co wam proponują upadli Aniołowie.

Przez działanie demona sami kapłani wszystkich szczebli kroczą duchowo w dół zamiast w górę, oddalają się coraz bardziej ode Mnie, od tego co wam daję, co wam ofiaruję, co wam proponuję. Działanie biskupów i kardynałów ogranicza się do oficjalnego działania, czynią tylko to co muszą, odrealniają się w kontaktach z innymi, unikają kontaktu z wiernymi, a uwagi kierowane w ich kierunku uważają jako personalny atak na ich godność. Dość często wchodzą w struktury masonerii, tym samym oddają się dobrowolnie szatanowi. Z lubością wcielają w życie to wszystko co proponują demony, tym samym oddalając od siebie wszelkie Boże działanie.

Demony usilnie pracują nad całym duchowieństwem, a ci wchodzą bezkrytycznie w każdą propozycję demona, realizują ją, wcielają jej plan w życie. Demony pilnują, aby biskupi nie podejmowali dobrych działań, tego co wyrwie ich i ludzi ze szponów szatana.

Dlaczego kapłani wszystkich szczebli nie widzą co się dzieje, nie reagują, albo reagują ospale, a ci którzy działają są zwalczani przez innych będących pod znacznym wpływem demona. Diabeł działa na nich z wielkim zapamiętaniem, z wielką gorliwością, a ci bezwiednie ulegają jego działaniu tym szybciej, tym łatwiej, bo nie mają punktu oparcia, nie mają możliwości obrony, bo odrzucają regularnie wszystkie Moje propozycje, przyjmując wszelkie „dary” demonów.

Sytuacja stała się beznadziejna, prawie krytyczna, wiara tłumiona działaniem szatana gaśnie, bez dostępu do Mnie, wszystko ulega degradacji, marnieje. Szatan jest pewny swojego zwycięstwa, że pokonał Kościół Święty na czele z wszystkimi kapłanami, biskupami, kardynałami i papieżem. Demon się śmieje z tych, którzy powinni stawiać mu opór, a idą za złymi duchami, jak na ich smyczy i kagańcu.

Bez Bożej interwencji, całkowity upadek Kościoła Świętego jest jedynie kwestią czasu. Od wielu lat i stuleci Trójca Święta i Maryja, Moja Święta Oblubienica wołamy do ludzi dobrej woli, prosząc was o modlitwę, post, umartwienia i choćby niewielkie jałmużny, a to wszystko oddawane ma być do Bożego Skarbca. Niestety, odzew jest dość mizerny, niewielki, do działania przystąpili ci sami ludzie, te same osoby, najwierniejsi z wiernych i tylko oni podtrzymują jeszcze ten świat w istnieniu.

Modlitwy, ofiary i posty ofiarowane w intencji kapłanów, biskupów, kardynałów i za papieża sprawiają, że tym z nich którym grozi wieczne potępienie w piekle, ratuje ich wieczność. Wasze modlitwy, posty i ofiary sprawiają, że demon nie ma już takiej swobody jak by chciał, a to sprzyja działaniu rozbudzającego duchowieństwo z duchowego letargu. Na świecie mało jest osób ofiarnych, dlatego stan duchowieństwa jest tak opłakany. Jedynie w Polsce jest lepiej, bo tu jest o wiele więcej ofiarników.

Kończy się czas dany upadłemu Aniołowi, dlatego tak bardzo się spieszy, a przez to popełnia liczne błędy. Niedługo, nawet licząc po ziemsku wkroczę do akcji, uderzę we wszystkie serca ludzi, oświetlę je Światłem Świętej, Bożej Sprawiedliwości. To działanie zmiecie wszystkie demony do piekła na krótki czas, na krótki czas wszyscy ludzie zostaną bez ich niechcianego towarzystwa.

Wołam, proszę i żebrzę o wasz wysiłek, o waszą modlitwę, post i umartwienia, a także jałmużny. Tylko tak uratuję więcej ludzi, tylko tak zdejmę więcej hipnozy i znieczulenia demonicznego. Niestety, ci którzy z własnej woli służą demonom, z chęcią przyjmą je z powrotem. To wy, Polacy jesteście nowym narodem wybranym, to na was liczę najbardziej. Wiem, że jako naród cierpicie ataki i działanie złego ducha lecz wasze cierpienie daje ratunek i zbawienie pozostałym narodom.

Potrzebna jest pełna Intronizacja Jezusa na Króla Polski, szatan wie jak to ma wielkie znaczenie i rolę, dlatego tak zaciekle działa na polski Episkopat, znacznie kontroluje go, nie dopuszcza do tego, aby mogło to się kiedykolwiek zrealizować. Trwa wojna ludzi z szatanem, a najważniejsza bitwa toczy się o dusze kapłanów wszystkich szczebli.

Polacy zrozumcie, że bez waszych kapłanów, biskupów i kardynałów, bardzo szybko przestalibyście istnieć. Demon wie o co toczy się gra, dlatego uderza także w Bożych proroków. Są nimi ci co widzą i słyszą, co mają otwarty kontakt z Niebem, co z nami rozmawiają. Trójca Święta pozwala diabłu, aby ten zwodził proroków, to jedyny sposób, aby przetestować ich wierność i czujność, niestety wielu się pogubiło i odpadło. Zamiast kroczyć za Bogiem, kroczą za demonami.

Demony wysokiego szczebla udają osoby z Nieba, podszywają się pod nie, zwiedzionym prorokom przekazują swoje „przekazy”, jako Słowa z Nieba. Rzadko, który Boży prorok, jako Boże narzędzie, ma łaskę osobistego, prawdziwego prowadzenia przez Trójcę Świętą. Ci pozostali, aby dobrze realizować to co Bóg od nich chce, muszą się poddać pod kierownictwo dobrego, pobożnego kapłana, dopiero wtedy będą kroczyć właściwą drogą, unikając licznych błędów i grzechów. Ci jeżeli będą sami siebie prowadzić, dość szybko będą zwiedzeni przez demony, a zamiast kroczyć Bożą drogą, idą autostradą demona.

Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, brak umiarkowania to wkracza i opanowuje Moich wybranych, to przez te grzechy upadają, w ten sposób, zamiast kroczyć Bożymi Drogami, idą za głosem zwodziciela. Demony odwodzą Moich proroków od właściwej modlitwy, ofiary, postów, ci słabną i niepostrzeżenie zaczynają kroczyć drogą upadłego Anioła.

Chcę, aby ludzie dobrej woli także wspierali Bożych proroków swoimi modlitwami, postami, umartwieniami. Was proroków proszę, abyście nie dali się zwodzić diabłu, nie kroczyli za jego zwodniczym głosem. Żądam, abyście się duchowo zabezpieczali, aby nie kroczyć za zwodzicielem. Niech obudzą się z duchowego uśpienia, swoistego letargu wszystkie ludzkie serca. Chcę działać w sercu każdego kapłana, każdego szczebla, ale ci dość często wybierają mowę węża piekielnego, realizują jego wolę, kroczą drogami grzechu, drogami zatracenia.

Będąc Bożym kapłanem, bez względu na wszystko, zamknij się na mowę złego ducha, uświadom sobie liczne jego pułapki, nigdy w nie, nie wchodź. Chcę waszej pokory o kapłani wszystkich szczebli, lecz ci boją się upokorzeń, trwają w wielkiej, przepastnej pysze. Chcę rozpalać was Moją Miłością, wlać w wasze serca Boży Ogień, by obficie zapłonęła w was wiara, nadzieja i miłość. Chcę działać, jestem na to gotowy, lecz wasze wybory znacznie oddalają was ode Mnie. Proście, a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, kołaczcie do Mojego Świętego Serca, a Ono otworzy się na was, na wasze wołanie, na waszą miłość.

Ten czas jest trudny, ale Ja działam dziś wszędzie tam, gdzie mogę. Z musu działam w piekle, bo tylko tak mogą dalej istnieć ci, którzy się potępili. Moje działanie nic nie zmienia w ich statusie, nadal trwać będą w stanie wiecznej pokuty, ale będą znali prawdę o sobie i tym co uczynili, co zaniedbali.

Żywy Płomieniu kocham cię niezmiernie, cieszę się na to, że otworzyłeś swoje serce i duszę na Mnie i Moje działanie. Chcę cię nieustanie przemieniać, działać na ciebie i przez ciebie. Niebawem przyjdzie czas, gdzie dam ci wiele Moich Darów i Łask Bożych, lecz na razie bądź cierpliwy i wyrozumiały. Znasz siebie i wiesz, jak nędzny i słaby jesteś bez Boga, beze Mnie.

Oddałeś się najpierw Maryi Mojej Świętej, Przeczystej Oblubienicy, później oddałeś się w Niewolę Miłości Trójcy Świętej przez Niepokalaną, więc wykorzystujemy cię do woli. Nie niepokój swojego serca przyszłymi sprawami i wydarzeniami. Oddając się w pełni, powierzyłeś swój los i dolę, w Boże Dłonie przez Maryję, to wystarczy.

              Nie lękaj się, nie myśl o niczym niepotrzebnie, wycisz się. Niczego nie planuj, ty realizuj jedynie Boży Plan, Boże zamiary. Trójca Święta w odpowiednim do tego czasie, ofiaruje ci potrzebne środki i sposoby, a ty staraj się jak najlepiej realizować, pełnić Wolę Bożą, a nie swoją. Ufaj Mi synu, pozwól, że się tobą będę nadal opiekował, jak czynię to przez całe twoje życie.

              Ty sam jeszcze za wiele nie wiesz, za wiele nie rozumiesz, dostrzegasz własne dość ułomne realia i nie wyobrażasz sobie, w jaki sposób Bóg chce cokolwiek przy twojej pomocy uzyskać. Ty sam się o nic nie lękaj, zawsze ochotnie poddawaj się wszelkiemu Bożemu działaniu, a to w zupełności wystarczy. Niczym się nie zniechęcaj, ale staraj się nie poddawać i wypełniaj na bieżąco to, co stanowi Wolę Bożą. Nie martw się o jutro, ty dziś realizuj na bieżąco Wolę Bożą, jutro pozostaw w Bożych Rękach i w Ręku Maryi.

              Nie zrażaj się upadkami, ale walcz ze swoimi wszelkimi słabościami i ułomnościami, a gdy nie będziesz dawać rady, proś Trójcę Świętą i Maryję o pomoc, a tę pomoc z pewnością otrzymasz. Zawsze czyń to wszystko, co wskazuje ci Trójca Święta i Maryja, resztę pozostaw innym do działania Bożego. Oddal od siebie wszelkie złe myśli, nie poddawaj się ich działaniu, zawsze słuchaj Bożych impulsów, zawsze wypełniaj wszystko to, co one ci wskazują. Stawaj tylko w prawdzie, nie poddawaj się nieprawdziwym oskarżeniom wewnętrznym. Ty oprzyj się na Trójcy Świętej i na Maryi, resztę pozostaw naszemu świętemu działaniu.

              Naucz się przewidywać konsekwencji czynu, hamuj zło w zarodku, nawet, a może zwłaszcza wtedy, jak ono się tobie wydaje miłe i przyjemne. Niczego nie zaniedbuj, bo to jak nie wcześniej to później odbije się złymi, niechcianymi konsekwencjami. Zawsze słuchaj wszelkich Słów i pouczeń Nieba, staraj się bez zwłoki wszystko wcielać w życie i walcz z pokusami tym mocniej i tym intensywniej, im one stają się bardziej złe i natrętne.

               Kocham cię mimo wszystko, dlatego chcę, abyś był ostrożny i uważał. Uświadom sobie, że zawsze opiekuję się tobą na każdym kroku, dbam o ciebie, dlatego zawsze ochotnie poddawaj się każdemu działaniu Trójcy Świętej i Maryi. Pilnuj swojej mowy i myśli, by były czyste. Nie ulegaj zbyt szybko, zbyt łatwo zwodzeniu demona, czuwaj! Zwróć się do Mnie o pomoc o każdej porze dnia i nocy, a jeśli będzie to zasadne, pomoc tę z pewnością otrzymasz. Kocham cię i z Mojego Świętego Serca ci błogosławię. †

              Kochane dzieci światłości Miłe Mojemu Świętemu Sercu, tak bardzo was kocham, tak bardzo miłuję i pragnę, abyście nie zawiedli Mojego do was zaufania i z chęcią realizowali Bożą, a nie swoją wolę. Z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z Wolą i Myślą Bożą. Chcę wam pomóc, ale wy nie zawsze zgadzacie się, aby wam pomagać. Pragnę wam pomóc, lecz to wy musicie chcieć, aby wam pomóc. Zły duch przejął kontrolę nad ogłupiałą przez niego i przez grzech ludzkością, a także nad duchowieństwem wszystkich szczebli. 

              Ja was proszę o to, aby modlił się każdy kto może i zdoła i składał swoje ofiary Bogu przez Maryję. Wasza pomoc modlitewna i pokutnicza stanie się nieoceniona, bo będzie można uratować od wiecznego potępienia wiele, wiele istnień. Nie poddawajcie się złu, nie akceptujcie go. Pomogę wam przejść przez ten trudny czas, pokieruję wami, udzielę odpowiednich wskazówek.

Do tej pory padło wiele prawdziwych Słów z Nieba, otrzymaliście wiele wskazówek, pytam teraz, kto je wciela w życie? Wielu czytających orędzia czeka na gromy z Nieba, bardzo niewielu jest do tego co nadchodzi odpowiednio przygotowana. Już niewielu jest tych, co wierzą w Słowa Boże przekazywane z Nieba, a wielu jest nader sceptycznych. Niewiele już można uczynić, aby uratować wieczność wielu z was, teraz wszelkie decyzje do was należą, jakie więc decyzje podejmiecie?

          Pragnę, abyście nigdy nie hamowali Mojego w was działania, lecz wszystko czynili, aby Łaska Boża mogła odnieść pożądany skutek. Nie hamujcie w sobie działania Łaski, bo powoduje to w was przewinienie zaniedbania działania zgodnego z powiewem Łaski Bożej.

          Żywy Płomieniu, zaufaj Mi jeszcze bardziej, nie rań Mnie swoim niedowierzaniem. Wiem, że nie daję ci teraz za wiele, lecz i to wykorzystaj najlepiej, jak tylko potrafisz. Uświadamiam ci, że twój zasiew, twoja mozolna praca, daje powoli swoje pierwsze owoce. Chcę, abyś wiedział, że Słowa tych Orędzi znane będą na wszystkich kontynentach.

Kochane dzieci Światłości już wkrótce nastąpią zmiany, zło będzie narastać, aż do osiągnięcia swojego apogeum, którym będzie działanie Antychrysta. To już się dzieje. Nigdy nie poddawajcie się fali zła, lecz stawiajcie mu czynny opór. Nie poddawajcie się sile pułapek złego ducha. Kocham was o kochane dzieci niezmiernie i przytulam was do wnętrza Mojego Serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w Imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego. † Amen. †††

          Ufajcie Mi bezgranicznie! Zaufajcie Mojemu w was działaniu! Pozwólcie Mi was przetworzyć, aby Boża Miłość królowała w was. Ja mimo wszystko was bardzo kocham.

                                                                                                                Duch Święty.  


https://viviflaminis-deogracias.pl.tl/2022.htm
Komentarze

Popularne posty