TO JEST SŁOWO Z MOICH UST I ONO NADAJE TON!

 Tak mówi Pan, Bóg wasz... Moi synowie, są wśród was tacy, którzy usiłowali usiąść przy Moim stole, ale sprzeciwiają się Mojemu Słowu w Tomach. Pragną usłyszeć Moje Słowo, ale jednocześnie je odrzucają, ponieważ nie mogą znieść słyszenia prawdy Moich Słów wypowiedzianych do tego pokolenia z obawy przed poczuciem głębokiego przekonania.

 Bo jak jest napisane, tak jest do dnia dzisiejszego… „Przychodzą do was jak ludzie… Siedzą przed wami, jakby byli Moim ludem i słyszą wasze słowa, ale nie postępują zgodnie z nimi. Ponieważ ustami mówią pochlebstwa i okazują dużo miłości w wyglądzie, ale ich serce idzie własną drogą. W rzeczywistości jesteście dla nich jak piękna piosenka, jak ktoś, kto ma przyjemny głos i dobrze gra na instrumencie. Słyszą wasze słowa, ale ich nie wykonują”.

 Ale mój lud ma żyć wiarą i chodzić w tym, co już zostało im dane. Bo ci, którzy naprawdę Mnie znają, zważają na każde Moje Słowo, a także słuchają i są posłuszni temu, co teraz mówię, i zważają na to, co zostało dane temu pokoleniu. Bo to, o czym teraz mówię, musi być pierwsze; a to, co jest zawarte w Listach Prawdy, należy przede wszystkim wysunąć na pierwszy plan, aby wszyscy mogli to zobaczyć.

 Nie chodzi o to, że to Słowo jest w jakikolwiek sposób wyższe, ani też nie powinno być uważane za mniej ważne niż Moje Słowo w Pismach Prawdy. Bo Moje Słowo jest Moim Słowem... Oba są Pismem i Prawdą.  Bo to, co mówię do słuchania Moich proroków, jest napisane dla pokolenia, w którym ma być przyjęte, aby wszyscy usłyszeli... Przede wszystkim... Czy będą słuchać, czy nie.

 I jak to było we wszystkich dawnych czasach, kiedy przemawiałem przez Moje sługi proroków, a oni z kolei zapisali to i również głosili na głos... "Tak mówi Pan" - tak jest i w tym czasie, tak także przy końcu tego wieku, który nadchodzi.

 Bo to, co teraz wychodzi z Moich ust, ma najwyższy priorytet i nie ma być podporządkowane wcześniej wypowiedzianemu przeze Mnie Słowu. Jedno nie jest też fundamentem dla drugiego, tak jakby Słowo, które wychodzi z Moich Ust, potrzebuje czegokolwiek, by je wspierać. Nie jest też wymagany inny świadek, aby udowodnić, że Moje Słowo jest Moim Własnym, kiedy Ja Sam je wypowiadam.

 MOJE SŁOWO JEST WAŻNE!... I jest to łatwe do rozeznania przez tych, którzy są Moi i przez tych, w których mieszkam... Moje aktualne Słowo jest rzeczywiście w doskonałej zgodności z Moim Słowem takim, jakie było... Jednak jest wprost sprzeczne do tego, co zepsuli ludzie.

 Oto mądrość, którą niewielu rozważyło, ani też nie zrozumieli... Jeśli ten, kto wyznaje Mnie, nie ma rozeznania z powodu tego, że uszy są przytępione do słyszenia i oczy pozostają przytępione do widzenia, wtedy będą sprawdzać Moje Słowo tylko przez Moje Słowo. Albowiem każdy, kto testuje poza Moim Słowem, zgodnie ze słowami lub naukami ludzi, upadnie i zostanie wzgardzony przed Panem, ponieważ zasiadam jako Sędzia.

 Nie zdaliście sobie bowiem sprawy, że Moje Słowa w Tomach Prawdy, które są również nazywane Listami, są także laską, za pomocą której można sprawdzać przekłady ludzi, światłem, które świeci na nauki ludzi, wokół nich, aby je demaskować i ujawniać, jako bluźnierstwo i herezja przed Bogiem... Wszystko to spłonie w dniu, w którym przyjdzie ogień, aby wypróbować jakość pracy wszystkich.

 Dlatego jeśli ten, kto wyznaje wiarę, jest mądry, niech ukorzy się przede Mną i wezwie Imienia Świętego i prosi o wiedzę, w której wszelki rozum spływa do prawdziwie skruszonych i pokornych. Będzie płynąć jako czyste świadectwo, bez cienia skruchy czy zepsucia.

 I tylko w ten sposób można stać się mądrym w czytaniu, porównywaniu tego, co zostało dane z tym, co jeszcze raz objawiono, zdając sobie sprawę, że pochodzenie i autor są jednym i tym samym... Jedno Słowo, jedna księga, jeden ciągły testament na Mój Honor. .. W żadnym wypadku nie można go podzielić na trzy części, mówi Pan.

 Oto Moje Słowa nigdy nie przeminą. Bo jaki jestem, takie jest Moje Słowo. Bo to pochodzi ode Mnie, objawione od Tego, który jest Prawdziwy, który jest również nazywany Słowem… Żywym… On zawsze daje Swojej owczarni Słowo, które było zapisane jako pokarm i ma być przyjmowane przez tę część Samego, który również jest we Mnie, Ducha, który nazywa się Świętym, który mówi o prawdzie o tym, kim jestem i który wielbi Tego, którego wam posłałem, który nosi Moje Imię i objawia Moją Chwałę w Sobie, tak jak Ja uwielbiony przez Niego, Jego Chwała jest taka sama, jaką Ja posiadam.

 Ponieważ jesteśmy jednym od początku, a jednak objawieni jako dwoje na ziemi, aby ci, których wybrałem, mogli Mnie poznać i przyjść do Mnie, otrzymać życie i powrócić do Raju Boga, który jest w Jego Królestwie i Jego Synu.

 JESTEM PANEM... A ci, którzy poczęli Mnie, świadczą, że Święty zwany Jezusem Chrystusem jest Panem nieba i ziemi!... Tak, YahuShua HaMashiach jest Mistrzem, przed którym wszystkie narody powinny się kłaniać! Wszystkie rzeczy również Go uhonorują. Wszyscy wyznają, że YahuShua jest YaHuWaH, Jedynym Wiernym i Prawdziwym Świadkiem, Wiecznym Królem, który jest, był i ma nadejść, Wszechmogący... Oddajcie Mu całą chwałę!

 Dlatego, Danielu, będziesz nauczał w ten szabat i następny i trzeci raz, jak ci nakazuję. Módl się i ciągnij za siebie i podążaj za nim, nie za słuchaczami, ale za głową, którą Ja jestem. Masz przygotować za jednym razem trzy opracowania, trzy opracowania zawierające Moje Słowo z liter; i tylko z tych tomów zbierzecie wiedzę na te trzy zgromadzenia, którymi będziecie pasli tę trzodę, która przychodzi zasiąść do Mojego stołu w dniu Pańskim.

 Przemawiałem bowiem do tego pokolenia, a to, co powiedziałem, ma być przyniesione u szczytu stołu i rozdane tak, jakbym Sam tam siedział. Bo rzeczywiście jestem z wami, tak, jestem pośród was i zawsze jestem głową własnego stołu.

 Bo jak jest napisane, każdy akt obdarzenia w Umiłowanym przynosi wiele owoców, a każdy doskonały dar jest z góry, zstępujący od Ojca Światła, u którego nie ma żadnego odchylenia ani cienia odwrócenia... Ja jestem Darem! Wszystko przeze Mnie objawia się! A to, co przynosi dobre owoce, jest odbierane przez tych, którzy we Mnie mieszkają, bo Ja jestem Wiernym i Prawdziwym Świadkiem.

 Jestem Panem i się nie zmieniam! Dlatego nie uczynię nic, dopóki nie ujawnię Moich planów Moim sługom, prorokom, których również nazywam Moimi przyjaciółmi, tymi samymi, których zbudowałem i w pełni ustanowię w mocy Mojego Ducha... Moje latarnie, Które przenikają ciemność końca tego wieku, Moi pasterze wysyłani w dzień ciemności, Moi żołnierze maszerujący przez dzień gęstych chmur, ciemności i ciężkich smutków.

 Oto oni wytrwają i nie mogą być zepchnięci na bok, bo muszą iść dalej, aż dopełnią się ich dni. Wtedy przyjdę w Mojej Mocy na obłokach nieba z potężną Mocą i Chwałą!...

 I w owym dniu cała ziemia zadrży przed Moją obecnością i zostanie poruszona Słowem z Moich ust!... Nawet kamienie zawołają, a każda żywa istota wybuchnie wielkim wrzaskiem i uwielbi Mnie!...

 Nawet góry i wszystkie wyżyny upokorzą się i pokłonią przed Królem, który przyszedł!... Albowiem będę sądził sprawiedliwie i przywrócę królestwo Mocą i Majestatem Mojej Szaty!... Bo Ja jestem Królem Chwały, Sprawiedliwość Boża!
Komentarze

Popularne posty