PRZEMAWIAM DO TYCH, KTÓRZY ODRZUCAJĄ MOJE SŁOWA I PRZEŚLADUJĄ MOICH PROROKÓW.

 Tak mówi Pan... Przemawiam do tych wszystkich, którzy odrzucają Moje Słowa i prześladują Moich proroków, a potem z kolei mają czelność nazywać siebie Moimi sługami, bo wy otwarcie i prywatnie Mnie oszukujecie.

 WSZYSCY zgubiliście drogę i myślicie, że przejdziecie!... NIE przejdziecie! Gdyż wy stawiliscie sie przeciwko Mnie i Mojemu Słowu wylane przez MOICH prorokow!... To oznacza porażkę! Oto zostaniecie masowo upokorzeni, a nie zebrani! Nie usłyszę was, bo porzuciliście waszego Pana dla waszej WŁASNEJ drogi!... W dzisiejszych kościołach są takie wyniosłe dzieci, które nieustannie zwodzą samych siebie, a także wszystkich tych, do których przemawiają w Moim Imieniu, chociaż nie słyszą Głosu Pana, ich Boga.

 Synowie i córki człowiecze, czy myśleliście, że będę milczeć?! Myśleliście, że Ja, tak, nie zatrąbię w trąbę i nie zaalarmuję żadnych strażników?!

 Dlatego się wypełniło i tak się stanie... Nawet ci wszyscy, którzy nazywają siebie Moim Imieniem, Imieniem, które dałem Mojemu Synowi, Świętemu, nawet ci przyjdą i powiedzą... "Panie, Panie, nie zrobiliśmy tych wszystkich rzeczy w Twoim Imieniu?” I to w tym dniu, który jest nad wami, Syn Człowieczy, wasz Odkupiciel, odpowie wam i powie… „Nigdy was nie znałem”.

 Gdybyście naprawdę znali Go i mieszkał w was, rozpoznalibyście tych posłańców i dane im Słowo. Ale wy powstrzymujecie się i spoczywacie w łóżkach fałszywych nauk, nawet w naukach ludzi. Dlatego nie zostaniecie zgromadzeni, bo nie widzę w was nic ode Mnie. I nawet jeśli natychmiast wypowiadacie Moje Słowa, we właściwym czasie i w złym czasie, wypowiadacie je przyprawione solą, której wam nie dałem! Na próżno to otrzymaliście z rąk ludzkich... Czy nie wiecie, że to, co pochodzi od Boga, ma w sobie sól i wcale nie potrzebuje przyprawy?

 Zdobądźcie mądrość i przyjmijcie wiedzę, pokutujcie i słuchajcie tych, których posyłam, a Ja jeszcze was zgromadzę i uciekniecie od tych wszystkich rzeczy. Powstrzymajcie się, a przeżyjecie oczyszczenie w Dniu Pańskim. A przez wielki ucisk wejdziecie do chwały. Bo Ja jestem Panem i z pewnością będę poprawiał i karcił wszystkich tych, których kocham... Tak, wszystkich tych, którzy zostali sprowadzeni na manowce i nauczają innych w ten sam sposób... Odwodząc ich od prawdy, tak jak powiedziałem i jak zamierzałem otrzymać.

 Zobaczcie! Skończyły się królestwa ludzi!... I nie ostoi się żaden kościół zbudowany ludzkimi rękoma! WSZYSTKO rozpadnie się i rozleci na kawałki przed Chwałą Boga wypracowaną w Jego Jednorodzonym, który jest Absolutną Prawdą!

 Nie znacie myśli Boga ani nie słyszeliście Jego Głosu, dlatego oddzielcie się, mówi Pan, i zjednoczcie się ze Mną! Spójrzcie w przeszłość Moich proroków i zobaczcie z większą wizją! Ponieważ wasze ego was okaleczyło, a wasza wiedza sprawiła, że ​​bluźniliście Moim Słowom...

 Pokutujcie, synowie i córki człowiecze, bo staliście się bardzo biedni, ale myślicie, że jesteście bogaci. Pokutujcie i wzywajcie Mnie w prawdzie, w pełnej pokorze, w Imię Chrystusa... Tak Jezus, Yeshua, Dar, YahuShua jest Jego Imię!... A otrzymacie prawdziwą wiedzę. Odejdźcie od tych zarozumiałości, które narosły w ludzkich sercach! Przestańcie profanować Moje Słowo w Pismach Prawdy dla własnej chwały! Ponieważ od wszystkich Moich sług żądam pokory i wiary.

 Nie możecie służyć zarówno Bogu, jak i ludziom, ponieważ ludzie u władzy, nawet we wszystkich tych ludzkich kościołach, są wypaczeni w swoim podziale Mojego Słowa i w zepsuci w zadumie swoich serc. Podzieliliście Moje Słowo, tak, podzieliliście je i to was zabije... Nawet w waszym sercu! Albowiem nadchodzi dzień, kiedy zostaniecie ukłuci w waszym sercu i będziecie płakać, gdy Ten Sam, przeciwko któremu fałszywie oskarżaliście, powróci w Dniu Ucisku i powie... „Tak mówi Pan” i zdacie sobie sprawę, że wszystko, co zrobiliście, zostało uznane za niedostateczne.

 Nie będziecie kusić Pana Boga swego! Bo Moi prorocy są wysłani, przygotowując drogę dla Świętego... a oto On na pewno powróci, zbierze się i przyjdzie w wielkiej Chwale! Tak ci mężczyźni, nawet 144 000, zostali wysłani i już są na ziemi trąbiąc.

 A jednak zakrywacie swoje uszy i mówicie do siebie... 'Już słyszę i nie będę słuchał trąby, z wyjątkiem tego, co sam stworzyłem lub co zostało włożone w moje ręce przez ludzi, a nie przez Boga. Bo tylko ja jestem sprawiedliwy, a ci, którzy są ze mną, znają wolę Bożą i będziemy uczyć innych. I na pewno nie posłuchamy tych posłańców. Ukamienujemy ich słowem i czynem i zrzucimy od nas WSZYSTKIE ich powrozy, mówiąc: „Nie będziecie już więcej mówić w Imieniu Pana”…

 Synowie i córki, którzy nazywacie się chrześcijanami, nie zostaniecie zgromadzeni! Będziecie upokorzeni, ponieważ zostaliście wywyższeni przez waszych towarzyszy. Pan przemówił i mówi: ŻAŁUJCIE!... A Ja Sam ponownie postawię wasze stopy na ścieżce prawdy, gdzie wszelka wiedza pochodzi od Boga i jest dana przez Chrystusa wszystkim tym, którzy naprawdę w Nim przebywają, a On w nich. ...

 PAN NIE ZMIENIA SIĘ!
Komentarze

Popularne posty