MODLITWA DO PIĘCIU ŚWIĘTYCH RAN

7 Sierpnia, 2022

From Jesus With Love 

https://heartdwellersghana.org/blog/


Pan poprowadził mnie do tej modlitwy z księgi In Sinu Jesu, która jest cudowną książką do wykorzystania podczas adoracji. I tam wyjaśnił, co reprezentuje Jego Pięć Ran, o czym słyszeliście w poprzednim orędziu 》https://gloswolajacynapustyni.blogspot.com/2022/08/przyjdz-do-swojego-ogrodu-tam-czekam-na.html Chciał również, abym podzieliła się tą modlitwą do użytku wszystkich. Wejść do ogrodu swego serca nie tylko po to, aby medytować nad Jego Świętymi Ranami, ale wielbić Je, pielęgnować Je, całować i medytować nad Nimi, aby przynieść uzdrowienie Jego zbolałemu Sercu.

 Więc zaczyna się:

 Modlitwa na początek

 Kiedy klękam przed Tobą na Krzyżu, Najmilszy Zbawicielu mojej duszy, moje sumienie wyrzuca mi, że przybiłam Cię do tego krzyża tymi swoimi rękami, ilekroć popadałam w grzech śmiertelny, męcząc Cię moją potworną niewdzięcznością. Mój Boże, moje naczelne i najdoskonalsze Dobro, godny całej mojej miłości, ze względu na liczne błogosławieństwa, jakimi mnie obdarzyłeś; Nie mogę teraz odwrócić moich występków, chciałabym ogromnie; ale będę się ich brzydziła, smucąc się bardzo, że obraziłam Ciebie, który jesteś Nieskończoną Dobrocią! A teraz, klęcząc u Twoich Stóp, postaram się przynajmniej pocieszyć, podziękować, prosić o przebaczenie i skruchę;  dlatego z sercem i ustami mówię:

 Do Pierwszej Świętej Rany: Lewa Stopa

 Święta Rana Lewej Stopy mojego Jezusa! Uwielbiam Cię, pocieszam Cię w najbardziej gorzkim bólu, jakiej doznałaś. Dziękuję Ci za miłość, dzięki której zmęczyłaś się wyprzedzaniem mnie w drodze do upadku i krwawiłaś pośród krzewu ciernistego moich grzechów. Ofiaruję Ojcu Przedwiecznemu ból i miłość Twego Najświętszego człowieczeństwa, jako zadośćuczynienie za moje grzechy, których nie znoszę ze szczerą i gorzką skruchą.

 Do Drugiej Świętej Rany: Prawa Stopa

 Święta Rana Prawej Stopy mojego Jezusa! Uwielbiam Cię, pocieszam Cię w gorzkim bólu, który doznałaś.  Dziękuję Ci za tę miłość, która przeszyła Cię taką męką i przelaniem krwi, aby ukarać moje wędrówki i grzeszne przyjemności, których obdarzyłam nieokiełznanymi namiętnościami. Ofiaruję Ojcu Przedwiecznemu cały ból i miłość Twego Najświętszego człowieczeństwa i proszę Cię o łaskę, abym płonącymi łzami płakała nad moimi występkami i bym mogła wytrwać w dobru, które zaczęłam, bez ponownego zachwiania od mojego posłuszeństwa przykazaniom mojego Boga.

 Do Trzeciej Świętej Rany: Lewa Ręka

 Święta Rana Lewej Ręki mojego Jezusa! Uwielbiam Cię, pocieszam Cię w gorzkim bólu, który doznałaś.  Dziękuję Ci za to, że w Swojej miłości oszczędziłaś mi biczów i wiecznego potępienia, na które zasłużyłam moimi grzechami. Ofiaruję Ojcu Przedwiecznemu ból i miłość Twego Najświętszego człowieczeństwa i proszę Cię, abyś nauczyła mnie, jak dobrze rozliczyć moje życie i wydać w nim godne owoce pokuty i w ten sposób rozbroić sprawiedliwość Boga, którego sprowokowałem.

 Do Czwartej Świętej Rany: Prawa Ręka

 Święta Rana Prawej Ręki mojego Jezusa! Uwielbiam Cię, pocieszam Cię w gorzkim bólu, którą doznałaś. Dziękuję Ci za Twoje łaski, które z taką miłością wylały mi się na mnie, mimo całego mojego najbardziej przewrotnego uporu. Ofiaruję Ojcu Przedwiecznemu cały ból i miłość Twego Najświętszego człowieczeństwa i proszę Cię, abyś przemieniła moje serce i jego uczucia, i sprawiła, by wszystkie moje czyny były zgodne z Wolą Bożą.

 Do Piątej Świętej Rany: Świętego Boku

 Święta Rana w boku mojego Jezusa! Adoruję Cię, pocieszam Cię za okrutną zniewagę, jaką doznałaś. Dziękuję Ci, mój Jezu, za miłość, którą wycierpiał Twój bok i serce, aby zostały przebite, aby wypłynęły ostatnie krople krwi i wody, aby obfitować w moje odkupienie. Ofiaruję Ojcu Przedwiecznemu tę zniewagę i miłość Twojego Najświętszego Człowieczeństwa, aby moja dusza mogła raz na zawsze wejść do tego Najmilszego Serca, chętna i gotowa przyjąć największych grzeszników i nigdy więcej nie odejść.

 Modlitwa Końcowa

 O Panie Jezu Chryste, który w szóstej godzinie dnia dla odkupienia świata zawisłeś na krzyżu i przelałeś Twoją Najdroższą Krew na odpuszczenie grzechów; pokornie błagamy Cię, abyś po naszej śmierci udzielił nam radosnego wejścia do bram raju.

 Spraw, błagamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, aby teraz i w godzinę naszej śmierci wstawiała się za nami błogosławiona Maryja zawsze Dziewica, Twoja Matka, przez której najświętszą duszę przeszedł miecz w godzinie Twojej Męki. Przez Ciebie, Jezu Chryste, Zbawicielu świata, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Komentarze

Popularne posty