GNIEW BOŻY SPOWODOWANY GRZECHAMI CZŁOWIEKA WKRÓTCE PRZYJDZIE NA ZIEMIĘ.

Przesłanie św. Michała do Loreny

5 maja 2022


GNIEW BOŻY SPOWODOWANY GRZECHAMI CZŁOWIEKA WKRÓTCE PRZYJDZIE NA ZIEMIĘ.

Ludzkość wyginie, tak jak stało się to z dinozaurami, deszcz ognia zakończy tę przewrotną ludzkość, ale Mój Król i Pan ma plan dla swoich dzieci, które zostaną porwane przed czasem, aby zostały zachowane od deszczu ognia, ale jeśli chcecie aby być jednym z ocalałych i prekursorami nowej ludzkości, musicie ze skruszonym i upokorzonym sercem prosić o PRZEBACZENIE i oddać WSZYSTKO z siebie, aby Niebo mogło z przyjemnością oglądać wasze Serca.

Wielu będzie męczennikami, ale będą tacy, którzy będą zachowani przez Rękę Boga, ta Sprawiedliwa i Miłosierna Ręka wyprowadzi swoje dzieci z chaosu, aby zabrać je ze stratosfery, gdzie mogą pozostać bezpieczne od WSZYSTKIEGO, co dzieje się w świecie.

To wygaśnięcie życia nastąpi, gdy nastąpią 3 dni Ciemności, Bóg Ojciec wytępi KAŻDĄ plamę grzechu, a ziemia, obracając i zmieniając swoją oś, zostanie przemieniona w ziemski Raj, w którym będą żyć dzieci Boże, te, które przestrzegały Jego przykazań i nakazów.

Jeśli chcecie być jednymi z ocalałych jak za czasów Noego, musicie wejść na pokład Arki Zbawienia, którą jest poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi, Arka wkrótce odpłynie, czas Miłosierdzia wkrótce zostanie zamknięty a ludzie, którzy NIE wejdą na nią, NIE będą mogli być zbawieni, dlatego jesteście proszeni o konsekrację Maryi.

Wielu ludzi zginie i pozostanie bardzo mały procent z milionów ludzi, ale zanim nastąpi wyginie na poziomie globalnym nadejdzie wiele katastrof naturalnych, a tym samym populacja będzie się zmniejszać, aż pozostaną TYLKO wybrani, aby zamieszkiwać Nowe Niebiosa i Nową Ziemię, jeśli chcecie być jednymi z nich, postępujcie zgodnie z moimi instrukcjami:

1) Poświęćcie się Niepokalanemu Sercu Maryi i Najświętszemu Sercu Jezusa,

2) Życie w łasce uświęcającej, modlitwie i pokucie,

3) poście i przygotujcie się duchowo,

4) Módlcie się Godziną Święta (Getsemani, 23–24 w nocy) w czwartki, aby zostać być zapieczętowanymi,

5) Miejcie czyste i dziecięce serca, bez nienawiści i urazy.

I bądźcie oczyszczeni w ogniu Boga, aby wejść w Nowe Niebiosa i Nową Ziemię.

WSZYSTKIE TE WSKAZANIA, JEŚLI JE WYKONACIE, WEZMĘ JE POD UWAGĘ.

Nadal jest czas na Miłosierdzie, ale BARDZO MAŁO czasu zostało, przygotujcie się i nauczcie żyć w Woli Bożej.

Postępujcie zgodnie z moimi instrukcjami, abym umieścił was wszystkich bezpiecznych od WSZYSTKICH niebezpieczeństw, Moi aniołowie będą was chronić i wszyscy będziecie chronieni tak, jak byście byli w środku bańki, która będzie Ochroną, którą da wam Niebo, ponieważ NIC nie będzie w stanie jej przeniknąć.

Z tego powodu NIE ma znaczenia, gdzie jesteście, Ochronę zapewni wam Arka Zbawienia, która składa się z tego, co zostało powiedziane wcześniej, więc Stwórca zapewnia, NIE starajcie się ukryć w bunkrze, Niebo was ochroni , gdziekolwiek jesteście, jeśli PRZESTRZEGACIE tego, co zostało powiedziane wcześniej. Pamiętajcie, że będziecie PREKURSORAMI (przedstawicielami) nowej ludzkości i będziecie zachowani przez Potężną Rękę Boga Ojca i musicie tylko wejść do Jego Arki Zbawienia z tym, co zostało powiedziane wcześniej w moich instrukcjach.

Z tego powodu przyobleczcie się w Moc Ducha Świętego, abyście byli pod opieką i ochroną miriad aniołów, WAŻNE jest również, abyście się modlili:

1) Moją Koroną Anielską (Koronka do św. Michała)

2) I egzorcyzmem papieża Leona XIII.

Mając te modlitwy w waszych codziennych modlitwach, będę was chronił w nadzwyczajny sposób, dlatego ci, którzy postępują zgodnie z moimi instrukcjami, będą prekursorami Nowej Ludzkości.

Żegnam się z zawołaniem bojowym:

Któż jest jak Bóg? Nikt nie jest taki jak Bóg!!!
Komentarze

Popularne posty