PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA. LITANIA I KORONKA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA DUCHA ŚWIĘTEGO.

"Chcę, abyście odmawiali Nowennę do Mojego Świętego Serca przed Pierwszym Czwartkiem każdego Miesiąca. W dniu Pierwszego Czwartku, niechaj będzie wystawiony Najświętszy Sakrament i niech będzie odmówiona Litania i Koronka do Najświętszego Mojego Serca".


Litania do Najświętszego Serca Ducha Świętego.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże -...

Duchu Święty Boże -...

Święta Trójco, Jedyny Boże -...

Najświętsze Serce Ducha Świętego, które Jesteś siedliskiem Bożej Miłości, - kocham Cię, oświeć mnie, zmiłuj się nade mną.

N. S. D. Św., pełne Daru Bożej Mądrości -...

N. S. D. Św., pełne Daru Bojaźni Bożej -...

N. S. D. Św., pełne Łaski i Miłosierdzia -...

N. S. D. Św., wzbogacające nas w Wiarę,

N. S. D. Św., pełne Bożego Pokoju -...

N. S. D. Św., uczące nas Pokory i Czystości -...

N. S. D. Św., pełne Świętej Cierpliwości -...

N. S. D. Św., uczące nas Prawdziwej Skruchy i Żalu -...

N. S. D. Św., napełniające nas Swoimi Darami,…

N. S. D. Św., nasza Światłości i Świętości -...

N. S. D. Św., wesele wybranych -...

N. S. D. Św., oświecające Proroków -...

N. S. D. Św., Mądrości Apostołów -...

N. S. D. Św., Czystości panieńskiej -...

N. S. D. Św., Pocieszycielu nasz -...

N. S. D. Św., Wodzu i Przewodniku nasz -...

N. S. D. Św., pełne niezliczonych przymiotów Bożych -...

N. S. D. Św., Serdeczne, Czułe i Kochające nas ponad wszelką miarę -...

N. S. D. Św., Delikatniejsze niż serce małego dziecka -...

N. S. D. Św., Przepełnione Żarliwością i Płomiennością-…

N. S. D. Św., Najdoskonalsze we wszystkim -...

N. S. D. Św., Niezgłębione i Niestrudzone w uświęcaniu wszystkich i wszystkiego -...

N. S. D. Św., Wszechmocne i pełne wszelkiej Łaskawości -... N. S. D. Św., ogarniające wszystkich Swą Czułą Opieką -.

N. S. D. Św., objawiające wszelkie Tajemnice Boże -...

N. S. D. Św., opiekujące się Kościołem i stworzeniem -

N. S. D. Św., nasza Pociecho i Nagrodo -...

N. S. D. Św., Rozkoszy Zbawionych i Duchów Czystych -...

N. S. D. Św., wszelka Nadziejo Zbawiających się -...

N. S. D. Św., Niewyczerpane w Swych Cudach -...

N. S. D. Św., Mądre w Swych Zarządzeniach -...

N. S. D. Św., Najmilsze, Najczulsze i Przedziwne -...

N. S. D. Św., dające zawsze Dobre i Mądre Rady -...

N. S. D. Św., dające natchnienie naszej pobożności -...

N. S. D. Św., zawsze Wiedzące o wszystkim

N. S. D. Św., zawsze Widzące wszystko i wszędzie -...

N. S. D. Św., przed którym nic, ani nikt się nie ukryje -...

N. S. D. Św., Perło Najcenniejsza-..

N. S. D. Św., niedające z nikim, ani z niczym się porównać -... N. S. D. Św., zawsze dochowujące Przymierza na wieki -...

N. S. D. Św., Obietnico wypełniająca się zawsze -...

N. S. D. Św., Słowo, które zawsze wypełnia się -...

N. S. D. Św., Gorejące jak ogień gorące -...

N. S. D. Św., Siejące Cnoty dla dusz czystych -...

N. S. D. Św., Klejnocie Najcenniejszy -...

N. S. D. Św., dające nam ze Swej Pełni -...

N. S. D. Św., ożywiające nas Swoim tchnieniem,…

N. S. D. Św., zawsze hojne dla proszących Cię zgodnie z Twoją Wolą -...

N. S. D. Św., Źródło Wszelkiego Życia i Świętości -...

N. S. D. Św., napełniające nas Wszelkimi Swoimi Darami i Owocami,…

N. S. D. Św., będące rozkoszą wszystkich Świętych,…


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Duchu Święty.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Duchu Święty.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Duchu Święty.


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson!


W. Serce czyste stwórz we mnie, Boże.

O. I ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.

W. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

O. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.


Koronka do Ducha Świętego.

Na wstępie:

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga... 3 x Chwała Ojcu...

Na dużych paciorkach: (1 x)

Najświętsze Serce Ducha Świętego, przetwórz moje serce, aby zawsze było takim, jakim Ty tego chcesz i pragniesz.

Na małych paciorkach: (10x)

Najświętsze Serce Ducha Świętego, kocham Cię, oświeć mnie, wzmocnij mnie.

Na zakończenie: (3 x)

Niech Moc i Potęga Najświętszego Serca Ducha Świętego przeniknie, przetworzy, naprawi oraz pomoże w zbawieniu mnie i całej reszcie ludzkości.
Komentarze

Popularne posty