OJCU, KTÓRY JEST W NIEBIE NA WIEKI CHWAŁA!

Niech cała ziemia wielbi Cię Ojcze, 
Niech wszystko, co żyje pokłon Ci oddaje. 
Tyś naszym Stwórcą, listościwy Ojciec, 
Jedyny Bóg Prawdziwy, Święty Imię Twoje. 

Chwała i dziękczynienie Świętemu Świętych,
Bogu na Wysokości Pieśni Pochwalne zanosim. 
Modlitwą żywą bądź uwielbiony przez lud Tobie wierny,
Dla którego Perłą Drogocenną jesteś.

Pieśń wdzięczności, Pieśń radości wyśpiewujemy:
Dobry Boże Ojcze, 
Święty, Święty, Święty,
Bóg Ojciec Wszechmogący i Miłosierny, 
Zawsze kochający Swe dzieci, zawsze Wierny.
Chwała Tobie Ojcze za wszelkie dobro, 
które nam dajesz, za łaski, którymi nas darzysz, 
za to wszystko, co od Ciebie dostajem. 
Bądź uwielbiony Boże Ojcze, bądź wysławiony,
Kłaniamy się Tobie, Najświętszy nasz Boże. 
Tyś skarbnicą Mądrości, Źródłem Życia, obfitości. 
Chwała!
Niech zabrzmi Chwała!
Niech zabrzmią dzwony!
Z ludzkich serc dziś płynie radość, 
Boś Ty nasz Bóg, 
A Twe Imię Niezwyciężony! 
Chwała!
Niech zabrzmi Chwała!
Ojcu, Który jest w Niebie, 
Na wieki Chwała!

Święty Boże, 
Dobry Ojcze, 
kochamy Ciebie,
Abba Ojcze.
Komentarze

Popularne posty