MODLITWA. PRAGNIENIE SERCA POŁĄCZENIA Z CHRYSTUSEM W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE. TOMASZ A KEMPIS.

Któż mi pomoże, Panie, abym znalazł Ciebie samego, Tobie całe serce otworzył i cieszył się Tobą, jako pragnie dusza moja i by nikt mną nie mógł pogardzić. Niechaj żadne stworzenie mnie nie zajmuje i nie wzrusza, lecz Ty sam mów do mnie, a ja do Ciebie, jak ukochany mówi z ukochanym i jak obcuje przyjaciel z przyjacielem.

O to błagam, tego pragnę, abym się cały z Tobą zjednoczył i oderwał serce od wszelkich rzeczy stworzonych, a przez częstą Mszę Świętą i Komunię Świętą nauczył się więcej cenić dobra niebieskie i wieczne.

Ach, Panie i Boże mój, kiedyż będę z Tobą zupełnie złączony, cały przez Ciebie wchłonięty, żebym wreszcie zapomniał o sobie?

Ty we mnie, a ja w Tobie: pozwól mi trwać na zawsze w takim zjednoczeniu.

Zaprawdę, Ty jesteś ukochanym moim, znakomity spośród tysięcy, w Tobie spodobało się mieszkać mej duszy po wszystkie dni życia.

Zaprawdę, Tyś ukojeniem moim w Tobie niezamącony pokój i prawdziwy odpoczynek. Poza Tobą trud, ból i nieskończona nędza. Zaiste, Tyś Bogiem ukrytym, brzydzisz się przewrotnymi, a z wiernymi obcujesz przyjaźnie.

O, jak dobry i słodki jest, Panie, Duch Twój we wszystkim. Dla okazania synom swej dobroci raczysz ich posilać najsłodszym chlebem, co z nieba zstąpił. Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich jak Bóg nasz Pan, bliski jest wszystkim swym wiernym, dając im Siebie samego na pokarm dla ich codziennej pociechy i podniesienia serca.

Jaki lud jest tak szczęśliwy jak lud Chrystusa? Jakie stworzenia tak umiłowane, jak pobożny człowiek, którego sam Bóg przychodzi karmić swym chwalebnym Ciałem?

Łasko niewysłowiona, dobroci cudowna, miłości nieogarniona, którą Bóg okazał człowiekowi!

Lecz cóż oddam Panu za taki dar, za tak bezmierną miłość? Nie mogę nic milszego ofiarować mojemu Bogu jak całe moje serce, ściśle się z Nim jednocząc.

A gdy dusza ma złączy się z Nim doskonale, wtedy radośnie zabije serce. Wówczas rzeknie mi Pan: Jeżeli ty chcesz być ze Mną, Ja chcę być z tobą. A ja Mu odpowiem: Panie, racz pozostać ze mną, bo bardzo pragnę być z Tobą! Pożądam tylko jednego: aby serce moje było z Tobą złączone.
Komentarze

Popularne posty