Przesłanie od św. Michała Archanioła do jego Walecznej Armii

Przesłanie św. Michała do Loreny

29 maja 2022


Ja, Książę Niebiańskiej Milicji, przychodzę w imieniu całego Nieba, aby dać wam OSTATNIE WEZWANIE DO NAWRÓCENIA I PRZYGOTOWANIA Moich zwykłych żołnierzy jako żołnierzy Mojej Walecznej Armii.

Pandemie, które pojawiają się zagrażając ziemi, będą początkiem smutków i początkiem Wielkiego Ucisku, ta następna pandemia, która jest u progu, symbolizuje początek WSZYSTKIEGO co zostało zapowiedziane przez Niebo, jako część Ucisku, który wkrótce nadejdzie, idąc stopniowo ku ostrzeżeniu.

Od kiedy to nastąpi, świat będzie całkowicie pogrążony w chaosie wszelkiego rodzaju, z tego powodu ta pandemia zapowiada początek Smutków. Potężne elity przygotowują straszną szczepionkę, która bardziej niż cokolwiek innego zabije dusze ludzi, aby Duch Święty NIE mógł w nich dłużej mieszkać.

Dlatego proszę was, abyście NIE poddawali się tej strasznej szczepionce, która zakończy duchowość duszy, proście o ochronę Nieba, aby Niebo przyszło wam z pomocą i NIE dajcie się zaszczepić.

Niebo objawia się w niezwykły sposób w waszym życiu, zgodnie z Wiarą, którą macie w swoim Stwórcy, jeśli jest to wiara chwiejna, wyniki będą słabe, ale jeśli ta wiara jest wielka, zobaczycie z tego powodu Cuda i Moce, z tego powodu proszę was o modlitwę przez cały czas.

Jeździec głodu jeździ po całym świecie gotowy do wyciągnięcia swojego miecza, więc przygotujcie swoje domy w zaopatrzenie w wodę, jedzenie, leki i artykułów higieny osobistej, ale przede wszystkim przygotujcie swoje dusze na to, co nadchodzi.

Jak możecie przygotować swoje dusze na dobrą śmierć? Idźcie jak najszybciej do dobrej spowiedzi,  dokonajcie dobrej spowiedzi z całego życia, módlcie się i poście, ale co najważniejsze, nauczcie się żyć w Woli Bożej.

Męczennicy, przygotowują swoje Dusze do Męczeństwa przez Namaszczenie Duchem Świętym, który zdoła je wzmocnić w czasie próby, ale do tego musi nastąpić zjednoczenie się ze swoim Stwórcą z Serca do Serca, do tego jest bardzo WAŻNE są czuwania modlitewne, Modlitwa do Najświętszego Sakramentu, umiejętność zjednoczenia się z Miłością Boga wchodząc w głęboką ekstazę, która prowadzi duszę do odczuwania Miłości Boga w całej jej pełni i pragnienia oddania swojego życia dla Chrystusa.

Jeśli czujecie wezwanie do Męczeństwa, a nie odczuwaliście jeszcze tej Ekstazy z Bogiem, przygotujcie się na to, prosząc o Namaszczenie Duchem Świętym w swoich Duszach i Duchu, osiągając w ten sposób szczególne połączenie ze Stwórcą, które wielu z Was ma już odczuwało.

Jeśli nie, poproście Ducha Świętego, aby przyszedł wam z pomocą w tę Pięćdziesiątnicę, abyście jako dar z Nieba mogli odczuć w sobie to zespolenie z Trójcą Świętą, kiedy osiągniecie ten punkt, nie będziecie mieli nic przeciwko oddaniu życia dla Boga i wtedy narodzi się w was ziarno Męczeństwa.

Pamiętajcie, że Męczeństwo jest bardzo wielką misją i musicie się do niej przygotować, składa się z heroicznych czynów w czasie tortur, które wprowadzają osobę w stan ekstazy, a nawet wzniosą ją do Nieba poprzez przepływające potężne namaszczenie Duchem Świętym przez całe wasze ciało, to uczucie będzie silniejsze niż samo Męczeństwo. Dlatego, czyniąc Męczennika zdolnym do wytrzymania bólu, uproście w tę Pięćdziesiątnicę o to namaszczenie w sobie Ducha Świętego, które pozwoli wam nie tylko na Męczeństwo, ale także do przetrwania z odwagą Wielkiego Ucisku.

Poproście Ducha Świętego o ten Dar, a On wam go da, ponieważ jest to bardzo potrzebne w tych burzliwych czasach, w których żyjemy, poproście o tę łaskę, a Duch Święty wam ją udzieli, po prostu poproście o nią swoim Sercem i karmcie waszego ducha Duchem Bożym, napełnijcie się Boską Mądrością, proście o Dary, które pomogą wam wzrastać duchowo i budować Kościół, a nie te, które napełniają was pychą za to, że chcecie zaistnieć wśród ludzi.

Duch Święty NIE zstąpi na tych, którzy mają z tego powodu dumne serce, ukorzcie się, oczyśćcie swoje serca, aby być ŻYWYMI PRZYBYTKAMI i PRZYGOTUJCIE SIĘ, ABY PRZYJĄĆ TĘ PIĘĆDZIESIĄTNICĘ, WYJŚCIE DUCHA ŚWIĘTEGO W WASZYM ŻYCIU.

Żegnam się z zawołaniem bojowym:

Któż jest jak Bóg? Nikt nie jest taki jak Bóg!!!


Wybiorę tych, którzy będą walczyć z tą armią

Przesłanie św. Michała do Loreny, 29 lipca 2022


Droga wierna reszto Mojego Umiłowanego Pana Jezusa Chrystusa,

Pragnę zachęcić was do podjęcia ostatniego wysiłku, przygotowując się jako część Mojej Armii, zapraszam was do oddania waszego życia za Jezusa Chrystusa albo w Krwawym albo Duchowym Męczeństwie, ale również do niesienia Krzyża Ukrzyżowania na waszych czołach, aby móc wskrzesić nowe życie w Jezusie Chrystusie, który da wam klucze do Królestwa Niebieskiego.

Dzisiaj przychodzę w imieniu CAŁEJ Armii Triumfującej, aby dać wam to zadanie, zostaniecie poproszeni w sierpniu, szczególnie członkowie Mojej Walczącej Armii, aby codziennie odmawiać Moją Koronkę Chórów Anielskich, jako część waszych przygotowanie w wojskowych.

Ponieważ wybiorę tych, którzy będą walczyć w tej armii i będą nią dowodzić w tym miesiącu, dlatego proszę was o modlitwę w tej intencji, ponieważ wybiorę moich dowódców batalionów, w oparciu o ich dyspozycyjność i poświęcenie w tej podróży, aby wejść do Nowego Nieba i Nowej Ziemi jako moja armia.

Dlatego proszę was o odmawianie tej Koronki, a także nabożeństwa do Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, tak jak zostało powiedziane z Nieba.

MODLITWA, POKUTA I POST.

Ważne jest, abyście przestrzegali waszych przygotowań, ponieważ wkrótce wybiorę dowódców batalionów, dlatego proszę was o odmawianie Mojej Koronki do Chórów Anielskich i Nabożeństwa do Przenajdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa, te dwie Modlitwy są tymi, które będę brał pod uwagę, więc odmawiajcie je z WIELKIM DOŚWIADCZENIEM I ZAANGAŻOWANIEM, oddając CAŁE wasze życie Niebu i będąc Światłem w ciemności, gwiazdami w mroku nocy, aby będąc Światłem móc prowadzić swoich braci w gęstych ciemnościach.

Jako dowódcy eskadr i batalionów wybiorę was po sierpniu, więc czyńcie WSZYSTKO co do was należy.

Ja, Święty Michał Archanioł, Książę Niebiańskiej Milicji i Przywódca Mojej Walecznej Armii, noszę was osadzonych w Moim Sercu Wojownika, dając wam Serca Wojowników dla Mojego Pana Jezusa Chrystusa. (Mt 10)

Żegnam się z zawołaniem bojowym:

Któż jest jak Bóg? Nikt nie jest taki jak Bóg!!!
Komentarze

Popularne posty