NADSZEDŁ CZAS SĄDU. ZAPRAWDĘ, POWIADAM WAM: ŻYJECIE WŁAŚNIE W „DNIU PANA”.

Umiłowani uczniowie, obecne czasy są dla ludzkości czasami sądu. Minął termin rozpoczęcia spłacania długów. Zbieracie teraz żniwo zasiewów z przeszłości, rezultat lub następstwa waszych czynów.

Człowiekowi jest dany czas do dyspozycji, aby czynił swoje dzieło, a inny czas, aby odpowiadał za to, co uczynił: Ten ostatni, jest czasem, w którym żyjecie. Dlatego wszyscy cierpicie i płaczecie. Tak, jak wy macie czas siewu i czas zbiorów, Bóg ma czas, którego wam udzielił na wypełnienie Swojego Prawa, a inny do manifestacji Swojej Sprawiedliwości.

Żyjecie na etapie Boskiego Sądu. Płaczecie z bólu — ludzkość oczyszcza się własnymi łzami, gdyż nikomu nie będzie zaoszczędzone zadośćuczynienie.

Są to czasy Sądu, w których powinniście pomyśleć o waszym losie, aby poprzez medytację i uduchowienie odebrać głos sumienia, które się nie myli ani nie oszukuje, lecz sprowadza was na ścieżkę pokoju.

Ten czas jest czasem Sądu dla ludzkości. Człowiek po człowieku, lud za ludem i naród za narodem są sądzone przez Moją Boskość. Pomimo to, ludzie tego nie zauważają ani nie wiedzą, w jakim czasie żyją. Dlatego przyszedłem w Duchu, posyłając Mój Promień na ludzki rozum i przez niego objawiłem wam, Kto do was mówi, jaki jest to czas, w którym żyjecie i jaka jest wasza misja. 

Zaprawdę, powiadam wam: żyjecie właśnie w „Dniu Pana”, jesteście już pod Jego Sądem. Obecnie są sądzeni żywi i umarli, czyny przeszłe i obecne są ważone na tej wadze. Otwórzcie oczy, abyście byli świadkami wszędzie dającej się odczuć Boskiej Sprawiedliwości.

Od starożytności mówiłem do was o Sądzie, a teraz jest zapowiadany czas, który był przedstawiany przez proroków, jakby to był jeden dzień.

Słowo Boga jest Słowem Królewskim i nie zostanie cofnięte. Jakie ma to znaczenie, że ponad Nim przeszło tysiące lat? Wola Ojca jest niezmienna i musi zostać spełniona.

Gdyby ludzie oprócz wiary w Moje Słowo, potrafili czuwać i modlić się, nigdy nie byliby zaskoczeni. Natomiast oni są niewierni, zapominalscy, niewierzący, a kiedy nadchodzi doświadczenie, przypisują je karze, zemście lub gniewowi Boga. Na to powiadam wam, że abyście byli przygotowani, każde doświadczenie jest przedtem zapowiadane, dlatego zawsze musicie czuwać.

Potop, zniszczenie miast poprzez ogień, wrogie napady, plagi, zarazy, głód i inne nieszczęścia były przepowiadane wszystkim narodom ziemi, abyście się przygotowali i nie zostali zaskoczeni. Tak jak teraz, zawsze z miłości Bożej spływało przesłanie czujności, przygotowania, aby ludzie się przebudzili, przygotowali i umocnili. 

Powiadam wam: chociaż jest prawdą, że ten świat czekają ogromne próby, dni bólu będą skrócone, ponieważ cierpienie ludzi będzie tak wielkie, że spowoduje, ich przebudzenie, a oni wzniosą oczy ku Mnie i będą słuchać głosu swojego sumienia, wymagającego od nich wypełnienia Mojego Prawa.

Moja Sprawiedliwość wytępi całe zło istniejące na tym świecie. Przedtem przebadam wszystko: wspólnoty religijne, nauki i instytucje, a wtedy przejdzie nad nimi Sierp Boskiej Sprawiedliwości, wycinając chwasty, a pozostawiając pszenicę. Zachowam każde dobre ziarno znalezione w ludzkich sercach, aby dalej kiełkowało w ludzkich duszach. 

Jak długo jeszcze będą ludzie musieli się rozwijać, aby pojąć Moją Miłość, a w sumieniu odczuwać Moją obecność? Gdy ludzie usłyszą Mój doradzający Głos i będą wypełniali Moje Prawo, będzie to znak, że dla nich minęły czasy materializmu.

Na razie nadal będą musieli być na wiele sposobów dotknięci przez żywioły , aż przekonają się, że istnieją wyższe siły, wobec których materializm człowieka jest bardzo mały.

Ziemia się zatrzęsie. Woda obmyje, a ogień oczyści ludzkość.

Wszystkie żywioły i siły natury będą odczuwalne na Ziemi, tam gdzie ludzie nie potrafili żyć w harmonii z otaczającym ich życiem.

W ten sposób natura nie dąży do zniszczenia tych, którzy ją profanują, szuka tylko harmonii między ludźmi a wszystkimi stworzeniami.

Jeśli jej sąd staje się coraz widoczniejszy, to, dlatego że uchybienia ludzkie i brak harmonii z Prawem stały się również większe. 

Własną ręką ściągnął człowiek sąd nad sobą. W jego mózgu szaleje tornado, w sercu szaleje burza, a wszystko to objawia się również w naturze. Rozpętują się jej elementy, pory roku stają się nieprzyjazne, pojawiające się plagi mnożą się, a to, dlatego, że przybiera waszych grzechów, powodując choroby i ponieważ nierozsądna i arogancka nauka nie uznaje porządku ustalonego przez Stwórcę.

Gdybym wam to tylko powiedział, nie uwierzylibyście. Dlatego jest konieczne, abyście skutki swoich czynów odczuli na własnej skórze i abyście się nimi rozczarowali. Właśnie teraz osiągnęliście moment swojego życia, w którym doświadczacie rezultatu tego wszystkiego, co zasialiście. 

Życiu człowieka na ziemi zawsze towarzyszyło doświadczenie i pokuta, ale nigdy ta droga rozwoju nie była tak pełna bólu, jak teraz, nigdy kielich nie był tak pełen goryczy.

W tym czasie ludzie nie czekają do dorosłego wieku, aby stawić czoło życiowej walce. Jakże wiele stworzeń zna już od dziecka rozczarowania, jarzmo, przeszkody, brak sukcesu. Mogę wam nawet więcej powiedzieć: w tym czasie zaczyna się cierpienie człowieka, jeszcze, zanim się urodzi, to znaczy już w łonie jego matki.

Wielki jest obowiązek pokuty istot, przychodzących na ziemię w obecnym czasie! Jednak powinniście o tym pamiętać, że całe istniejące cierpienie na ziemi, jest dziełem człowieka. Czy może istnieć większa doskonałość w Mojej Sprawiedliwości, niż dopuszczenie, aby ci, którzy drogę życia obsadzili cierniami, sami je teraz musieli zebrać?

Wy nie możecie pojąć Mojego powszechnego Planu Zbawienia, ale Ja daję wam poznać jego część, abyście uczestniczyli w Moim Dziele.

Tylko Ja znam wagę chwili, w której świat żyje. Żadna ludzka istota nie jest w stanie, pojąć rzeczywistości tej godziny.

Od początku swoich czasów ludzkość nieustannie plamiła się, aż zaciemniła swoje uczucia i swoją duszę, stwarzając dla siebie chore, niespokojne i smutne życie. Jednak teraz wybiła godzina oczyszczenia. 

Dla wszystkich dusz nadszedł czas żniwa i dlatego widzicie chaos wśród ludzi. Ale zaprawdę powiadam wam, w tym chaosie każdy będzie zbierał własny zasiew.

Ale co stanie się z tymi Moimi dziećmi, które wciąż łamały Moje Prawo? Zaprawdę: wszystkie, które śpią, nie studiują Moich lekcji, nie chcąc ich wziąć sobie do serca, będą ogarnięte przez doświadczenie, jak przez huragan, który ich doprowadzi do upadku. Jednak dla wszystkich, którzy postąpili według Moich wskazówek, będzie on, jak dodanie otuchy, do wypełnienia obowiązków, jak wspaniała nagroda w podarunku od Boga. 

W tym czasie ten, kto nie jest gotów do odnowy, będzie musiał poznać największą gorycz i będzie zabrany z ziemi, przez co straci kosztowną okazję do pokutowania za swoje uchybienia i do pogodzenia się z Prawdą z Prawem i z życiem.

Ci natomiast, którzy przejdą z tego materialnego życia do duchowej Ojczyzny z Pokojem i poczuciem zadośćuczynienia, które daje wypełniony obowiązek, będą się czuli oświeceni Moim Światłem, a jeżeli należą do tych, którzy muszą się ponownie odrodzić, zostaną, zanim powrócą do ludzkiego życia przeze Mnie przygotowani, aby zmartwychwstali do niego czyści, bardziej uduchowieni i z większą mądrością.
Komentarze

Popularne posty