MAŁPIA OSPA, WOJNA NUKLEARNA I POTĘŻNA MODLITWA DO OCHRONY PRZED SIŁAMI DEMONICZNYMI.

Maryja Schronienie Dusz

Przesłanie Świętego Michała Archanioła Do Loreny

29 Czerwca 2022


Ja, Święty Michael Archanioł przychodzę w imieniu całego Nieba, aby po raz ostatni wezwać do nawrócenia i modlitwy.

Wydarzenia posunęły naprzód Trzecią Wojnę Światową, wybuchnie ona w CAŁYM apogeum, a potem do ludzkości przyjdzie OSTRZEŻENIE, więc muszą uporządkować swoje konta, ponieważ zginą miliony.

Pojawi się nowy szczep wirusa małpiej ospy, który przyniesie poważne problemy ludzkiemu układowi odpornościowemu, ten nowy szczep stworzony w laboratoriach przez ludzi ma na celu zabijanie i jest bardzo niebezpieczny dla ludzkości, tysiące umrą w ciągu kilku sekund, ofiar tej nowej choroby, która zabije wkrótce doprowadzi świat do bezprecedensowego stanu zagrożenia zdrowia.

W przypadku tego nowego szczepu małpiej ospy, dam wam łatwy, ekonomiczny i szybki środek do przygotowania, który będzie skutecznym antidotum na tę straszną chorobę, która wpływa na układ odpornościowy ludzi, redukując ich do stanów wegetatywnych i powodując komplikacje, które będą prowadzić do szybkiej i nagłej śmierci.

Środek zaradczy jest następujący:

W naczyniu z Wodą Święconą lub Egzorcyzmowaną wrzucicie 3 płatki róży dowolnego koloru symbolizujące Trójcę Świętą, 3 krople cytryny i 3 łyżki miodu, odmawiając Zdrowaś Maryjo po łacinie podczas jego przygotowania, Przyjmiecie ten środek na czczo rano i wieczorem przez 7 dni, odmawiając różaniec po łacinie rano i wieczorem.

To lekarstwo wyleczy was z tej strasznej choroby, po 7 dniach zobaczycie poprawę swojego zdrowia i unikniecie niebezpieczeństwa. Po tych 7 dniach, kiedy nie będzie już niebezpieczeństwa śmierci, będziecie mogli kontynuować przyjmowanie go, aby całkowicie poprawić swoje zdrowie, dopóki uznacie tego za konieczne. Pamiętajcie, że musicie robić WSZYSTKO z wiarą i w stanie łaski uświęcającej, zarówno pacjent, jak i osoba, która pomaga pacjentowi w powrocie do zdrowia.

WAŻNE jest również to, aby wziąć pod uwagę, że Niebo chroni swoje dzieci tymi środkami, aby ludzie wyleczeni z tych chorób starali się żyć w świętości i aby ich życie było ofiarą składaną Niebu. Bóg dokona Wielkich Cudów i udzieli daru zdrowia wielu ludziom poprzez to lekarstwo, pamiętajcie o tym i wcielajcie je w życie, Niebo Troszczy się o was, prowadzi was i chroni.

Ludu Izraela, odwagi i niech wszystko będzie na chwałę Boga.

Żegnam się bojowym zawołaniem, Któż jest jak Bóg, nikt nie jest jak Bóg!!!


Co zrobić w obliczu zbliżającej się wojny nuklearnej?

Wskazania z Nieba do Loreny od Św. Michała Archanioła

16 lipca 2022


Moja Armio, pamiętajcie, że najważniejszą rzeczą, którą musicie zrobić, jest WALKA o zbawienie dusz za pomocą waszych modlitw za biednych grzeszników, którzy żyją zagubieni w świecie.

Wy, moja Mała Reszto, musicie troszczyć się o własne dusze, dlatego głównym zaleceniem jest, aby być od DZISIAJ w stanie łaski i czynić zadośćuczynienie za grzechy wasze i całej ludzkości. To jest główne zalecenie i podstawa wszystkich innych, a po sprawdzeniu waszej duchowej integralności zobaczycie, jak przygotować się fizycznie pod ochroną moich aniołów, którymi dowodzę i pod moimi rozkazami będziecie mogli być chronieni przed WSZYSTKIMI nieszczęściami.

W momencie wybuchu Trzeciej Atomowej Wojny Światowej musimy pamiętać, że moi Sprawiedliwi Aniołowie będą was chronić jako lud Izraela. Dom, w którym odmawiany jest Różaniec i 24 Godziny Męki Pańskiej Luizy Piccarreta, a także Nabożeństwo do Przenajdroższej Krwi mojego Pana Jezusa Chrystusa, będą ZACHOWANE i ZABEZPIECZONE przed promieniowaniem, które pozostanie po wybuchu bomb atomowych, przyjmiecie dla waszej ochrony Niebiańskie Środki, które uczynią was mniej podatnymi na cierpienie Skutków Radioaktywności w waszych ciałach. W tym celu dam wam lekarstwo, które weźmiecie po wybuchu pierwszej bomby atomowej.

Wojna potrwa kilka dni, ponieważ zostanie zatrzymana przez Oświecenie Sumienia, ale mimo to będzie użyte kilka bomb atomowych i zaistnieje ryzyko podatności na radioaktywność. Módlcie się DUŻO, aby ta wojna światowa została skrócona i trwała mniej dni niż oczekiwano, NIE PRZESTAWAJCIE MODLIĆ SIĘ W TEJ INTENCJI, ponieważ rzeczy mogą się zmienić i zmniejszyć swoją intensywność dzięki Modlitwie, która jest BARDZO POTĘŻNA.

Daję wam potrzebne lekarstwo, które ochroni was przed radioaktywnością:

 - Płatki róż w dowolnym kolorze;

 - Woda i sól egzorcyzmowana;

 - Symbolizujące Trójcę Świętą 3 płatki róży mają być dodane do wody;

 - 3 ziarenka egzorcyzmowanej soli;

Módlcie się w chwili jego przygotowania 1 Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo po łacinie.

Przyjmiecie go 3 razy dziennie, aby zmniejszyć i wyeliminować skutki radioaktywności w swoich ciałach, nie zapomnijcie odmawiać wspomnianych wcześniej modlitw każdego dnia, aby lekarstwo miało większy efekt.

WAŻNE jest, abyście byli w stanie łaski i mieli wiarę, że Niebo was ochroni. Kiedy nadejdzie OSTRZEŻENIE, Niebo zostanie oczyszczone z promieniowania przez wiatry, rozpraszając je po całym świecie, jako część Daru Boga Ojca dla ludzkości, jednak duże toksyczne gazy zostaną rozproszone w powietrzu przez asteroidę, która wejdzie w kontakt z ziemią, destabilizując ją w taki sposób, że nastąpią silne trzęsienia ziemi na całej planecie.

Z tego powodu konieczne jest NIEOPUSZCZANIE swoich domów, dopóki toksyczne gazy nie zostaną usunięte z atmosfery. W tej sytuacji niepewności uciekajcie się do mojej ochrony jako Księcia Niebiańskich Zastępów, a będziecie chronieni przed wszelkim nieszczęściem w tym końcu czasów.

Zostawiam was z bojowym zawołaniem, Któż jest jak Bóg, nikt nie jest jak Bóg!!!


Przesłanie od Boga Ojca do Loreny

8 sierpnia 2022


JA, BÓG OJCIEC, jako kochający i wieczny OJCIEC, przychodzę, aby przekazać wam orędzie dla Mojej wiernej reszty i wojującej armii Mojego Syna.

Bitwa nasila się, a żołnierze zastępów tracą siły, ponieważ atmosfera jest napięta, a demony zostały uwolnione z podziemi, skłaniając ludzi pozbawionych łaski do większego grzechu i obrażania przede wszystkim wszystkiego, co święte. Dusze posłuszne Duchowi Świętemu odczuwają gęstą ciemność oraz sen i odrętwienie w czasie modlitwy. Msze satanistyczne i rytuały szamańskie nabrały w ostatnich latach siły i mnożą się, aby przyciągnąć do nich uwagę Moich dzieci, aby za ich pośrednictwem pozostały zarażone i zdezorientowane na łasce wroga duszy, z tego powodu proszę was, abyście chronili się przed wszelkimi atakami przeciwnika, żyli w łasce i na modlitwie do Nieba, abyście chronili integralność duchową waszą i waszych rodzin i nie padali ofiarą sztuczek złego ducha.

Dam wam tę potężną modlitwę do ochrony, która zabezpieczy was przed siłami demonicznymi, które wejdą w wasze zmysły, aby obudzić w was pragnienie władzy, pożądanie, nienawiść, zawiść, egoizm, pychę, które materializują się w obrzydliwych grzechach w Moich oczach. Wszystko to wchodzi przez zmysły, więc będziemy je chronić, tak samo jak umysł, duszę każdego człowieka, poprzez tę modlitwę:

MODLITWA

Ja, jako syn BOGA OJCA, chronię się Krwią zabitego Baranka przed wszelkim atakiem na moje zmysły, umysł, duszę i ducha, które pochodzą od złego ducha. Dzięki opiece św. Michała Archanioła usuwam z siebie każdego nieczystego ducha, który stara się przeniknąć całą moją istotę, uczynić ją ciemną i osłabić moje uczucia, duszę i ducha, pozostawiając otwarte drzwi dla demonów powietrza, które starają się przeniknąć i zasiać we mnie, uczucia nienawiści, egoizmu, pychy, złości, pożądliwości, lenistwa, przywodząc do popełniania grzechów, które obrażają mojego BOGA. Chowam się w ranach Syna i Mocą Trójcy Świętej proszę o opieczętowanie i ochronę przed wszelkim złem. Amen.

Siły zła są bardzo silne, dlatego odmawiajcie tę modlitwę codziennie przed rozpoczęciem codziennych zajęć, a przede wszystkim przed wyjściem z domu, aby nie dać się dotknąć demonom i łatwiej nakłonić do popadnięcia w grzechy. Musicie dbać o swoją duchową integralność poprzez modlitwę, pokutę i post. I wzrastajcie duchowo, oddając się Mojej Woli. Będę was prowadził i chronił, tak jak prowadziłem Mój lud Izraela. Rozchmurz się! Abyście mogli być silni w walce i odrodzili się i odnowili swoją siłę, uczestniczcie w adoracji Eucharystycznej.

Nauczcie się żyć w Mojej Boskiej Woli, a wszystko będzie wam dane. Troszczę się o was, prowadzę i chronię. Nie bójcie się, Ja wasz OJCIEC kocham was prawdziwą miłością. Ja, Alfa i Omega, stworzyłem was z miłości. Czekam, aż powrócicie do domu, aby cieszyć się waszym dziedzictwem, Życiem Wiecznym. Czekamy na was na Przyjęciu Weselnym Mojego Syna.

Wasz OJCIEC BÓG JAHWE, który was kocha.
Komentarze

Popularne posty