7-8 VIII 2022| SŁOWO BOŻE DLA AMM OD APOKALIPSY

Po uroczystości ku czci Boga Ojca na Wyszkowskim Wzgórzu 7VIII 2022r.


+++ W Imię Moje Boga Ojca Wszechmogącego,+++ Syna Boga Żywego Jezusa Chrystusa,+++ Boga Ducha Świętego, błogosławię was „trzódko” moja. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Ja Bóg Ojciec wasz Tatuś miłuję was dzieci kochane. Dziś jest Moje święto podwójne, siódmego dnia miesiąca oraz dzień pański niedziela. Moje łaski wylewają się z Serca Waszego Tatusia, Który Jest, Który był i Który będzie i kocha was, kocha, kocha, kocha. Z tronu Swego na Niebiosach zszedłem, by błogosławić każdego i każdą z was osobiście, by być ze swoim stworzeniem, by być blisko was, spojrzeć w wasze serca, napełnić je darami i wasze rodziny podzielone uzdrowić na duszy i na ciele. Bo z wielką miłością prosiliście. Nie Jestem, „Który Jestem” Ojcem ślepym, głuchym, niemym. Mój Duch Boży działa i teraz szczególnie na prośbę Niepokalanego Serca Królowej tego miejsca, Gospodyni Matki Osuchowskiej, której Sanktuarium nawiedziliście z kapłanem Janem /Jan I-szy/, modląc się mocą różańca świętego. Prośby wasze zostały wysłuchane. Niebo pochyliło się do ziemi i ziemian, dając znaki.

AMM od Apokalipsy moje dziecko napisz. Jest to można rzec ostatni wylew łask OJCA I SYNA mocy Ducha Świętego, który działa. Otworzyłem wasze serca i rodzin waszych, otrzymaliście wiele darów płynących z Naszych Serc to jest Trójcy Świętej. I tak się stało. Trzeba wiary, by dotknąć ich na żywo. Błogosławię was dzieci ukochane. Tu całe niebo na tym Wyszkowskim Wzgórzu ofiarowało razem Mszę Świętą przez moich wybranych kapłanów, łącząc się mistycznie duchowo i osobowo z Moim Synem Najwyższym Kapłanem.

Nieustannie błogosławił was +++ św. JP II oraz błogosławiony prymas Polski kard. Stefan Wyszyński, wszyscy święci i błogosławieni waszej Ojczyzny, którą wybrałem naNowe Jeruzalem. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie otrzymałaś córko, wybranko Trójcy Świętej i niewolnico Matki Niepokalanej Królowej Polski po przyjęciu w Eucharystii Żywego Jezusa Chrystusa, który jest Chlebem życia dla duszy dążącej do świętości i życia wiecznego w niebie. Dlatego wszyscy otrzymaliście dar róży mistycznej potrójnej: srebrną, złotą i białą alabastrową żywą, którą wy jesteście. Co to znaczy Tatusiu Kochany? Ten prezent idzie z wami na wieczność do skarbca. Widziałaś dziecko moje chóry aniołów i archaniołów na horyzoncie widnokręgu nieba oraz światło nieziemskie jasne trzykrotnie, jak by słupy rozświetlające, gdy kapłan Jan/ Jan II-gi/ z taką mocną wiarą i miłością w sercu wzywał wtym egzorcyzmie pomocy dla rodzin waszych. Łask krocie dałem wam. I tak się stało. Kocham tego Syna w kapłaństwie Chrystusowym, który przybył z pielgrzymami.

Szczególnie dziękuję za homilię, oraz pozdrawiam wszystkich kapłanów posłujących, bo wezwałem ich po imieniu i napełniłem serca wlewając potęgę i miłość, dary Ducha Świętego po trzykroć, by umocnić na ten czas Apokalipsy, czas wielkiego ucisku i podjęcia decyzji komu chcecie służyć? Pytam Ja Bóg Ojciec Wszechmogący, I-sza osoba Trójcy Świętej. Odpowiedź znam, a wy wszyscy synowie w kapłaństwie pracujący w Ojczyźnie św. JPII macie wzór dobrego pasterza do naśladowania. Księga Rodzaju rozdział 2 werset 8, zapisz. Temat: Pierwotny stan szczęścia. Potwierdzenie pouczenia 8. << A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzi, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił To właśnie dziecko Moje AMM od Apokalipsy tu na Wyszkowskim Wzgórzu będzie Nowy Ogród w Eden. Tu jest krzak gorejący, który pali wasze grzechy.

Tu Nowy Jeruzalem stworzony dla „małej trzódki”, którą Duch Święty po oczyszczeniu mocą ognia przez Niepokalane Serce Królowej Polski o jasnej twarzy Bogarodzicy / MB z Osuchowej/ przeprowadzi, budując relacje rodzaju ludzkiego na miłości do Mnie waszego Tatusia Boga Wszechmogącego i do bliźniego brata swego na prawach , gdzie Mój Syn Bóg i Człowiek Jezus Chrystus jako Król Polski będzie uwielbiony, o czym mówią te proroctwa dane w orędziach Matki Bożej Osuchowskiej, która teraz da Swoje przesłanie. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Z woli i potęgi Boga Ojca Przedwiecznego: Boga Ojcowskiego Serca+++ Boga Jezusa Chrystusa Synowskiego Serca +++ oraz Boga Ducha Świętego Serca +++ wylewają się zdroje łask przez Moje Niepokalane Serce, by uzdolnić was wybrane dzieci do trwania w pokoju Bożym w tym czasie ucisku wielkiego, trwogi i pożogi jaka zbliża się nieubłagalnie.

Bądźcie więc w pogotowiu, biodra przepasane i pochodnia w ręku, pełna mobilizacja. Przygotować miejsca schronienia, warunki znacie, zabezpieczone posesje, zapasy żywności, wody poświęcone, modlić się koronką zaopatrzenia. Matka Boża Osuchowska mówi mocą Ducha Świętego. Patrzysz na ten wizerunek Mojego Oblicza córko Moja AMM od Apokalipsy duszo ofiarna. Pytam, co widzisz i was wybrane dzieci tu zaproszone po imieniu? Matko droga dwie łzy jak białe perły spływające z prawego oka, Twoje oczy kochające smutne, zaczerwienione w kącikach krwią. To znak - daję. Tak napisz, że płaczę w wielu miejscach, ale jest lekceważony ból waszej Matki Hetmanki Narodu polskiego. Tak, tu przybyłam w nadziei, że to orędzie jakie dałam zostanie ogłoszone wszem i wobec, a już ponad 100 lat upłynęło /1910 – 2022r./, a kult jest mało znany w Ojczyźnie Mojej i Jezusa Chrystusa, a mówiłam, że tu będzie stolica Króla Polski. Zaniedbano wiele łask, darów, które pragnę tu dawać, uzdrowień na duszy i ciele, co jest bardzo ważne na te czasy szczególnego prześladowania chrześcijan.

Pozdrawiam was mała trzódko z DM św. JP II i kapłana Jana/ I-szy/, szczególnie, który z miłością w sercu poprowadził rozważania różańcowe tajemnic chwalebnych, by tu było zwycięstwo wg woli Bożej, a plan wypełnił się co do podanego Mojego Matczynego przesłania. I Chwała Pana wzrastała, to jest Króla Polski. Jak usłyszałaś dziecko w tej kaplicy leśnej i przez mgnienie oka zobaczyłaś MNIE przy studni przechadzającą się Niepokalaną Matkę Maryję w niebieskiej sukni. Przyszłam /teraz słyszę/ was powitać, tu Jestem żywa, a potem posłałam wam córkę z pobłogosławionymi płatkami płótna, które z wiarą położone na chore miejsca uzdrawiają duszę i ciało. Tu też dziękuję miejscowemu księdzu proboszczowie za podjęte inicjatywy do wiernego wypełniania moich próśb z nieba. Pozdrawiam i błogosławię +++ na pracę i znojny trud, wspomnę na mojego syna brata Andrzeja, który sercem rozsławia ten kult, wśród pielgrzymów na Wyszkowskim Wzgórzu i nie tylko. Kocham go i wzmacniam duchem ofiarnym. I mówię staropolskim obyczajem. Szczęść Boże.------------------------

Wasza modlitwa została przyjęta, a wasze zadanie dzieci Boże to umacniać modlitwą kapłanów i tego wybranego kapłana w posłudze chrystusowej księdza Jana /II-gi/, bo poprowadzi was duchowo zakładając wieczerniki w czasie prześladowań Kościoła świętego i jego prawdziwych wyznawców, oraz kapłanów, którzy pragną zachować Regułę Konsekracji chleba i wina podaną w wieczerniku apostołom przez Mojego Syna Jezusa Chrystusa. Dziękuję AMM od Apokalipsy córeczko wybrana, mała różo mistyczna, że przeprowadziłaś tu moje wybrane dzieci pielgrzymujące. Naprawdę Bóg Ojciec Tatuś i Syn Miłosierny Twój Oblubieniec i Ja Matka Wasza Królowa Polski jesteśmy dumni z twojej posługi. Pozdrawiam i błogosławię współorganizatora i jego rodzinę - syna wybranego B.Z z DM św. JP II i dziękuję za oprawę muzyczną, śpiew z chórami aniołów i Janem Pawłem II.

Szczególne namaszczenie +++ Boga Ojca +++ Boga Syna +++ Boga Ducha otrzymaliście wy wszyscy zgromadzeni na Wyszkowskim Wzgórzu - Nowym Ogrodzie Eden również dla Grupy Boga Ojca z wybraną córą Jadwigą, Małgorzatą i dla wszystkich sióstr i braci pracujących w tym dziele budowy świątyni.

Pozdrawiam Wojowników Maryi - moich wybranych, oraz wszystkich łączących się duchowo. Za dar serca w formie obrazów, dziękuję Tomaszowi i Annie z Warszawy, błogosławiąc, oraz za każdy dar ofiary. Szczególnie błogosławię s. M z pielgrzymki DM św. JP II i mówię: Prośby twoje zostaną wysłuchane, bo sercem dane. Ufajcie dzieci Boże, apostołowie tych czasów apokaliptycznych i cieszcie się, że wam jest dany ten czas, by się uświęcić, nawet przez męczeństwo zarówno osób konsekrowanych jaki świeckich. Odwagi! Bóg Ojciec upatrzył Sobie ofiarne serca moich wybranych dzieci, gdy tak przechadzał się między wami w Nowym Ogrodzie Eden na Wzgórzu Wyszkowskim - Nowego Jeruzalem, któremu na imię Polska. Amen. Amen. Amen. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

Błogosławię i pozdrawiam wybranego proroka Cypriana Polaka, który będzie już wkrótce tym w pełnym tego słowa znaczenia - Gniewem Boga Ojca. Armia do tego wezwana już i przez aniołów jest formowana. Zgłosiło się do Ciebie wielu młodych młodzieńców, którzy mocą Ducha Świętego przez Niepokalaną Oblubienicę są inspirowani. Trwaj w pokoju, namaszczony jesteś na tą posługę i twoje ciało i duch będzie odmienione. Ufaj, ufaj. Ufaj. Błogosławi Bóg Ojciec, Bóg Syn Jezus Chrystus Król Polski i Bóg Duch Święty przez Niepokalane Serce Królowej Polski. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie.

Ofiary Mszy Świętej niech będą wg woli Bożej w formie nowenn. /Jedną przyjął z zebranych pieniędzy ks. Jan i są odprawiane od 9 do 17 sierpnia, następna wg polecenia w kościele św.Ojca Pio w dniach od 10 sierpnia do 18. Intencja za pielgrzymów ich rodziny, polskie rodziny podzielone, polską młodzież pogrążoną w nałogach, alkoholu, narkotyków, pornografii, różnego rodzaju zboczeń seksualnych, gier komputerowych, hazardu, depresji, którą wmawia im zły duch, pozostających w agresji poszczepiennej i różnych chorobach. O łaskę umocnienia dla kapłanów niech Duch Święty przez Niepokalaną Wniebowziętą Królową Hetmankę Narodu Polskiego uzdrawia na duszy i ciele, a Król Polski i Wszechświata, Książę Pokoju wprowadzi pokój Boży w naszej Ojczyźnie i Bóg Ojciec Tatuś Wszechmogący Swoją prawicą pobłogosławi Nowe Jeruzalem, któremu na imię Polska.


Wzywajcie św. JPII, wszystkich świętych i błogosławionych. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie; Słowa Bożego> Psalm 6 werset 2-3. Temat: Modlitwa o zmiłowanie w chwili trwogi.

<< Panie nie karć mnie w gniewie swoim. I w zapalczywości swojej nie karz mnie!Zmiłuj się nade mną Panie, bom słaby: uzdrów mnie, Panie, bo strwożyły się koście moje >>

Teraz Anioł Stróż mi przypomina o świadectwach danych Marii A. /I-sze /: Kiedy wspólnie modliłyśmy się w sprawie pielgrzymki do Boga Ojca, Koronką do krwawych łez Matki Bożej, to była dana wizja: Maria M. zobaczyła, że Matka Boża Niepokalana okryła mnie to jest AMM płaszczem niebieskim szerokim i długim. Miała ręce rozłożone. Zrozumiałam, że to dotyczyło całej pielgrzymki.

Drugie świadectwo Marii M. z dnia 2 sierpnia w godzinie 19.30: Modliłam się Koronką do krwawych łez i Płomienia Niepokalanego Serca Maryi. Po skończonej modlitwie, podeszłam do okna, był zachód słońca i zobaczyłam złoty krzyż promieniujący na tle lasu. Byłam zachwycona jak w ekstazie, czułam ciepło. Jak długo to trwało? Może około 2-3 minuty. Potem na modlitwie prosząc o rozeznanie, ja - AMM od Apokalipsy usłyszałam: ,,To jest początek znaków, które otrzymują moje wybrane dzieci, by nawzajem się umacniać w wierze na ten czas trwogi i pożogi. Musicie wiedzieć, że nie jesteście sami, ale macie ochronę aniołów, pomoc świętych i błogosławieństwo Boga Najwyższego. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie tych świadectw: Psalm 3 werset 4 zapisz Ale Ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją. I Ty podnosisz głowę moją . Temat: Ufna modlitwa poranna.


Wyszkowskie Wzgórze
Nadzwyczajna tęcza -znak Przymierza Boga Ojca zawartego z dziećmi ziemskimi 13 VII 2022r. przez Wspólnotę Boga Ojca.


Komentarze

Popularne posty