PRZESIEWANIE PRZYCHODZI DO LIDERÓW W MOIM KOŚCIELE.

28 lipca, 2022

From Jesus With Love 

HEARTDWELLERSGHANA


Witam, rodzino braci, sióstr i mieszkańców serca.

 Obudziłam się dziś rano, czując się obciążona różnymi próbami i otrzymałam wiadomość, o której myślałam, że pochodzi od Pana, ale rozpoznałam, że jest to moje ciało. Usunąłam więc całą wiadomość, a moje serce wciąż bolało z bólu procesu. Jednak coś kazało mi wcisnąć się ponownie, aby usłyszeć Jego Głos. Przyszłam więc do Jezusa, prosząc Go, aby mi wybaczył, że pozwoliłam mojemu ciału przeszkodzić w słyszeniu Jego Głosu.

 „Panie, wybacz mi, myślę, że dobrze…”.  – powiedziałam z wahaniem, bo się wstydziłam, szczerze mówiąc.

 Jezus natychmiast odpowiedział:

 "Pozwoliłaś, aby twoje emocje stanęły na drodze, Umiłowana. Utknęłaś w swoim bólu i niosąc ten krzyż dla Mnie. Daj Mi ten ciężar raz na zawsze i idźmy naprzód. Jest wiele do podzielenia się z wami. Bądź pogodzona ze słowami, które już wam dałem w tej sytuacji. Możesz zaufać Moim słowom".

 Tak Panie.

 Otóż ​​jeden z księży otrzymał wiadomość, że w czasie burzy nadchodzi przesiewanie do wszystkich księży i ​​biskupów. Kilka dni temu dostałam Rhemę, po raz pierwszy ze zdjęciem biskupów na statku, z dwoma filarami. Na jednym filarze była Najświętsza Eucharystia, a na drugim stała Matka Boża i mówiła: "Módlcie się za Kościół i adorację Eucharystii", a następnie Theotokos, co w prawosławnym oznacza Matkę Błogosławioną.

 Jezu, co masz na Sercu?

 Jezus zaczął,

 „Moja umiłowana, Kościół waży wiele rzeczy. Powiedziałem Piotrowi, że bramy piekielne nie przemogą i nie zwyciężą, chociaż będą próbowali i udało im się zarówno rozbić jedność, jak i współpracę z Moim Duchem Świętym w różnych częściach Mojego ciała. Ta burza dotknie cały kościół, a nie tylko kościoły katolickie czy liturgiczne. Teraz wśród was było wielu fałszywych proroków, którzy przepowiadali panowanie łaski i pomyślności dla Mojego kościoła, kiedy w tej chwili jest on najbardziej chory i najbardziej odsłonięty.

 Nakazy szczepień były papierkiem lakmusowym dla Mojego kościoła i dla tych, którzy go wspierali, zachęcali do niego, a nawet odrzucali tych, którzy nie wkraczali w Moją obecność w ich kościołach, ponieważ nie mają tego, co pokazuje, gdzie stoją ze Mną. Gdzie się podział głos rozsądku? Dokąd odszedł Mój Głos w Kościele? Wielu podąża za programem nauczania mężczyzn, a nie za Moim Duchem. Biskupi i księża to samo. Politycy i postawy wzbudziły w nich strach przed człowiekiem, a nie bojaźń przed Bogiem.

 Eucharystia miała być źródłem siły i podtrzymania Kościoła, gdyż jest Moją realną obecnością pod postacią chleba. Jest to zdecydowanie najwspanialsze dzieło ze wszystkiego, co stworzyłem dla ludzkości – dawanie siebie w ten sposób. Jednak jestem lekceważony i zaniedbywany. Tylko gdyby przywódcy i pasterze, którym powierzyłem trzodę, przyszliby do Mnie zamiast tego, usiedli u Moich Stóp, usłyszeli Mój Głos i otrzymali dla nich radę z Nieba, Mój Kościół wyglądałby zupełnie inaczej. Najpierw muszę oczyścić Moją Oblubienicę, zaczynając od Kościoła. A od tych, którym dałem większy autorytet, będzie się od nich wiele wymagać.

 Moi biskupi i księża mają być prostym odzwierciedleniem tego, kim jestem na tej ziemi. Ale są tak daleko od Światła Mojego lustra. Muszę przetestować serca wszystkich ludzi w nadchodzących dniach i miesiącach, zaczynając od nich — aby zobaczyć, kto jest naprawdę dla Mnie, kto naprawdę pójdzie za Mną wszędzie, podnosząc ich krzyże i wyrzekając się siebie tylko po to, by mieć dla Mnie drogocenną perłę. Albo kto jest w nim dla sławy, honoru, chwały, mocy i autorytetu. Przesiewanie rzeczywiście przychodzi do wszystkich przywódców w Moim kościele.

 Trzymajcie się Mojej Matki, Moi umiłowani, Ona jest Stróżem i Matką Stróżem wszystkich, zwłaszcza Moich księży i ​​biskupów. Mieszkańcy Serca, nie bójcie się, ponieważ jesteście tak mali i ukryci w oczach świata, ochronię was przed tym przesiewaniem. Chociaż każdy z was zostanie oczyszczony w taki czy inny sposób, jeśli chodzi o wasze kapłaństwo i urzędy, które wam powierzyłem.

 Proszę, nie przyłączajcie się do oskarżycieli, tych, którzy stoją, by kpić z Mojego kościoła, kpić z przywództwa i demaskować służbę, pastorów i księży.  Nie, Umiłowani, to nie jest Moja droga. Stali się raczej przeszkodą i będą najmniejszymi z nich w Moim królestwie. Jeśli je bawicie i oglądacie, również łatwo staniecie się przeszkodą. Wiele ich serc jest bowiem pełnych goryczy, osądów i krytyki — tych, którzy wydają się myśleć, że wyświadczają Mi przysługę, ale rozdzierają Moje ciało.

 Wy, Moje umiłowane narzeczone, módlcie się. Tak jak prosicie o modlitwę, kiedy jesteście chore, i pocieszacie, dodajecie otuchy i pielęgnujecie zdrowie chorych wokół was, tak chcę, abyście uczynili to samo dla Mojego Kościoła. Módlcie się, aby wszyscy duchowni byli Mi wierni w nadchodzącym przesiewaniu. Aby nie załamali się pod presją ani nie poddali się nieuczciwym sposobom zdobycia zysku, módlcie się, aby ci, którzy upadną, otrzymali miłosierdzie i zaufali Mojej Miłosiernej Miłości do nich, i w przeciwieństwie do Judasza, uciekając ode Mnie ze wstydem i pychą, tracąc swoje zbawienie. Trzymajcie się blisko, bardzo blisko Mojej Matki, ona będzie ucieczką w burzy”.
Komentarze

Popularne posty