ŚWIĘTO BOGA OJCA. LITANIA I KORONKA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA BOGA OJCA ❤️

Litania do Najświętszego Serca Boga Ojca

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Serce Boga Ojca, które Stworzyło Niebo i Ziemię i wszystko co istnieje - kochamy Cię, zmiłuj się nad nami.
N.S.B.O., pełne Mądrości i Potęgi -...
N.S.B.O., które Stworzyło wszystkie Chóry Aniołów-…
N.S.B.O., pełne Chwały i Odwieczny celu naszej wędrówki -...
N.S.B.O., Chwało Świętych w Niebie -...
N.S.B.O., Chwało Wszelkiego Stworzenia-...
N.S.B.O., Opatrzności Boża na naszej drodze życia -...
N.S.B.O., pełne niezliczonych przymiotów Bożych -...
N.S.B.O., Nieogarnione, Litościwe w Swym Miłosierdziu -...
N.S.B.O., Nieszczędzące Syna Swojego dla naszego Odkupienia -...
N.S.B.O., dające nam Matkę Syna Swojego do pomocy w Zbawieniu -...
N.S.B.O., Serdeczne, Czułe i Kochające nas ponad wszelką miarę -...
N.S.B.O., Delikatniejsze niż serce małego dziecka -...
N.S.B.O., Żarliwe i Płomienne-.
N.S.B.O., Czyste, pełne Miłości -...
N.S.B.O., Najdoskonalsze we wszystkim -...
N.S.B.O., Niezgłębione i Niestrudzone w Uświęcaniu wszystkich i wszystkiego -...
N.S.B.O., Wszechmocne i Pełne Wszelkiej Łaskawości -...
N.S.B.O., ogarniające wszystkich Swą Czułą Opieką -.
N.S.B.O., patrzące na nas przez Rany Syna Swojego -.
N.S.B.O., objawiające wszelkie Tajemnice Boże -...
N.S.B.O., opiekujące się Kościołem i stworzeniem -
N.S.B.O., nasza Pociecho i Nagrodo -...
N.S.B.O., Rozkoszy Zbawionych i Duchów Czystych -...
N.S.B.O., Wszelka Nadziejo Zbawiających się -...
N.S.B.O., Niewyczerpane w Swych Cudach -...
N.S.B.O., Mądre w Swych Zarządzeniach -...
N.S.B.O., Najmilsze, Najczulsze i Przedziwne -...
N.S.B.O., dające zawsze Dobre i Mądre Rady -...
N.S.B.O., Czysta Sprawiedliwości -...
N.S.B.O., dające natchnienie naszej pobożności -...
N.S.B.O., zawsze wiedzące o wszystkim
N.S.B.O., zawsze widzące wszystko i wszędzie -...
N.S.B.O., przed którym nic, ani nikt się nie ukryje -...
N.S.B.O., Perło Najcenniejsza-..
N.S.B.O., niedające z nikim, ani z niczym się porównać -...
N.S.B.O., zawsze dochowujące Przymierza na wieki -...
N.S.B.O., Obietnico zawsze wypełniająca się -...
N.S.B.O., Słowo, które zawsze wypełnia się -...
N.S.B.O., Gorejące, jak ogień gorące -...
N.S.B.O., Siejące Cnoty dla dusz czystych -...
N.S.B.O., Klejnocie Najcenniejszy -...
N.S.B.O., dające nam ze Swej Pełni -...
N.S.B.O., zawsze Hojne dla proszących Cię zgodnie z Twoją Wolą -...
N.S.B.O., Źródło Wszelkiego Życia i Świętości -...
N.S.B.O., grzechami naszymi Ranione -...
N.S.B.O., Stanowcze i Pokorne -...
N.S.B.O., Źródło Wszelkiej Pociechy -...
N.S.B.O., przyjmujące Całopalenia -...
N.S.B.O., przyjmujące wszelkie dobre ofiary -...
N.S.B.O., natchnienie Świętych -...
N.S.B.O., mój Ojcze i Pasterzu-.
N.S.B.O., które mi przewodzi, doradza i opiekuje się mną-...
N.S.B.O., broniące uciśnionych-...
N.S.B.O., Mój Najlepszy Przyjacielu i Boże -...
N.S.B.O., Tatusiu Najlepszy -...
N.S.B.O., zawsze Hojny ponad wszelką miarę,
N.S.B.O., Oświecający Kościół Swój -...
N.S.B.O., zawsze o nas dbające-...
N.S.B.O., Najsprawiedliwsze i Najroztropniejsze -...
N.S.B.O., przyjmujące i słuchające naszych próśb i jęków -...
N.S.B.O., wypełniające wszystko, co powiedziało -...
N.S.B.O., Królu rodzin -...
N.S.B.O., Królu Kościoła Świętego-...
N.S.B.O., Rozkoszy wszystkich Świętych -...
N.S.B.O., Usprawiedliwienie nasze na Sądzie Bożym –
N.S.B.O., Największa Miłości wszystkich stworzeń -...
N.S.B.O., Największa Nadziejo w Tobie umierających -...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam nasze winy, Boże Ojcze.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Boże Ojcze.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami grzesznymi, o Boże Ojcze.
 
P. - Tyś Chwałą Twojego ludu wiernego.
W.- Dający Zbawienie i życie wieczne.

Módlmy się.
          Wszechmogące, Wieczne Serce Ojca Przedwiecznego, kocham Cię, na ile zdołam Cię kochać, jako Twoje stworzenie. Pozwól, bym mógł Cię kochać, wielbić i chwałę Ci oddawać, tak, jak mi na to pozwolisz. Proszę Cię o pomoc w realizowaniu Twego Planu Odwiecznej Twojej Miłości. Spraw o Panie Święty, abym z Twoją Świętą Pomocą zawsze wypełniał wszelką Wolę Twoją, która zawsze jest dla mnie najlepszym rozwiązaniem. Amen.


Koronka do Najświętszego Serca Boga Ojca.

Na wstępie:
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga... Chwała Ojcu... 3 x

Na dużych paciorkach: 1x
Najświętsze Serce Boga Ojca, kochaj mnie, zbaw mnie
i dopomóż mi w doskonałym pełnieniu Woli Bożej.

Na małych paciorkach: 10x
Najświętsze Serce Boga Ojca, kocham Cię, pomóż mi.

Na zakończenie: 3 x
Bądź Uwielbione, Pochwalone i Wywyższone Najświętsze Serce Boga Ojca, za wszelkie dobro, które nam dajesz i zapewniasz.
Komentarze

Popularne posty