WIELKA SIŁA MIŁOŚCI.

O mężczyźni i kobiety świata, którzy w waszej nauce zapomnieliście jedynego, co mogłoby was uczynić mądrymi i szczęśliwymi: zapomnieliście o Miłości, która inspiruje wszystko - o Miłości, która wszystko może i wszystko zmienia! Żyjecie pośrodku cierpienia i ciemności, ponieważ nie praktykujecie Miłości, jakiej was nauczam, powodujecie wasze cielesne albo duchowe cierpienia.

Aby Moje Przesłanie odkryć i zrozumieć, musicie być najpierw dobrego i łagodnego serca - cnoty, które istniały w każdym sercu od momentu jego stworzenia;, lecz, aby odczuwać prawdziwe wzniosłe uczucie miłości, musicie się uduchowić, poprzez pielęgnowanie dobrych uczuć, lecz wy chcieliście w życiu posiąść wszystko, tylko nie duchową miłość.

We wszystkich czasach mieliście przewodników, którzy nauczali was siły miłości. Byli to wasi wyżej rozwinięci bracia, z większym poznaniem Mojego Prawa i większą czystością czynów. Dali oni wam przykład siły, miłości i pokory, gdy zamienili swoje życie błędów i grzechów, na istnienie poświęcone dobru, ofiarności i czynnej miłości bliźniego.

Od dzieciństwa do późnego wieku posiadaliście jasne przykłady tego wszystkiego, co osiąga się przy pomocy miłości i przykłady cierpienia, jakie powoduje niedostatek miłości bliźniego, lecz wy - mniej uczuciowi niż skała - nie umieliście uczyć się z przestróg i przykładów, jakie daje wam codzienne życie.

Czy obserwowaliście jak nawet drapieżniki łagodnie reagują na wezwanie miłości? W taki sam sposób mogą reagować elementy, siły natury - wszystko, co istnieje w materialnym i duchowym świecie.

Dlatego powiadam wam, że powinniście wszystko z miłością błogosławić w imieniu Ojca i Stwórcy wszechświata.

Błogosławić oznacza nasycać. Błogosławienie jest odczuwaniem dobra, powiedzeniem tego i przekazaniem dalej. Błogosławić oznacza, wszystko, co was otacza nasączać myślami miłości.

Zaprawdę powiadam wam, Miłość jest niezmienną siłą, która porusza wszechświatem. Miłość jest początkiem i sensem życia.

Obecnie wprowadzam czas duchowego zmartwychwstania dla wszystkich - czas, w którym doprowadzę do rozkwitu owo błogosławienie nasienie miłości, które wylałem na świat z wysokości krzyża i przez to zapowiedziałem wam, że kiedy ludzie będą się kochali, tak jak was tego uczyłem, śmierć zostanie zlikwidowana ze świata, a na jej miejscu będzie panowało nad ludźmi życie i będzie się objawiało we wszystkich ich dziełach.
Komentarze

Popularne posty