MODLITWA SERCA. OCZYŚĆ MNIE PANIE Z GRZECHU MOJEGO.

Jak bardzo mi przykro za grzechy me Mój Jezu kochany, które zadały Ci śmiertelne rany. 

Me grzeszne myśli włożyły Ci koronę cierniową na głowę, by bolesne kolce przebiły Ci Twą Świętą głowę. 

Moje grzeszne dłonie, czyniąc nieprawość grzeszną 

przebiły Ci Twoje Najświętsze dłonie.

Twe piękne i czyste dłonie, które uzdrawiały, podnosiły i błogosławiły za mnie przez grzechy moje zostały do drzewa Krzyża utwierdzone. 

Twe Święte stopy, które przemierzały by spieszyć z pomocą innym, zostały boleśnie przybite do drzewa Krzyża za grzeszne stopy moje. 

Twe Najświętsze Serce Miłością Pełnią zapalone zostało przebite i otwarte za grzeszne serce moje. 

O Zbawco Mój kochany, proszę zanurz mą grzeszność w twe Święte Rany. Okryj nagość duszy mojej płaszczem Miłości Twojej. Niech Twe spojrzenie będzie Mi łaskawe. Niech Twe Święte skonanie, będzie mym Zbawieniem.

Niech Twa Najświętsza Krew obmyje grzechy moje. 

Ja grzeszna dusza poddaję się pod Najświętsze Stopy Twoje, wołając o Miłosierdzie Twoje. 

Niech Twe Najświętsze Oblicze o Mój Panie i Mój Boże, będzie mi łaskawe. 

Amen.Komentarze

Popularne posty