SPONTANICZNA MODLITWA SERCA BEZ SŁÓW.

Szukajcie Mnie, mówcie do Mnie, nie przejmujcie się tym, że wasze myśli są zbyt niezgrabne, aby wypowiedzieć waszą prośbę; Ja będę potrafił je zrozumieć. Mówcie do Mnie z zaufaniem, z jakim rozmawia się z Ojcem. Powierzcie Mi swoje skargi, tak jakbyście to czynili przed swoim najlepszym przyjacielem. Pytajcie Mnie o to, czego nie wiecie, o wszystko, co jest wam nieznane, a Ja będę mówił do was Słowami Mistrza. Ale módlcie się, abyście w tym błogosławionym momencie, w którym wasz duch wznosi się do Mnie, odebrali Światło, Siłę, Błogosławieństwo i Pokój, których udziela wam wasz Ojciec. 

Opowiedzcie Mi w ciszy o waszych cierpieniach, zawierzcie Mi swoje tęsknoty. Chociaż Ja wszystko wiem, chcę, abyście krok za krokiem, uczyli się formułowania waszej własnej Modlitwy, aż będziecie tak daleko, aby uprawiać doskonały dialog waszego ducha z Duchem Ojca.

Modlitwa może być długa, albo krótka, zależnie od potrzeby. Możecie, jeżeli macie takie życzenie, całe godziny spędzać na tej duchowej rozkoszy, jeżeli wasze ciało nie znuży się, albo, kiedy inne obowiązki nie wymagają waszej uwagi. I może być tak krótka, że ograniczy się tylko do jednej sekundy, jeżeli jesteście poddawani sprawdzianowi, który was nagle zaskoczył.

Dochodzą do Mnie nie słowa, którymi wasz umysł próbuje układać Modlitwę, lecz miłość, wiara i potrzeba, którymi ukazujecie się przede Mną. Dlatego powiadam wam, że będą istniały przypadki, w których wasza Modlitwa będzie trwała jedną sekundę, gdyż nie będzie czasu, tak jak jesteście do tego przyzwyczajeni, aby formułować myśli, słowa, albo idee.

Wszędzie możecie Mnie wzywać, gdyż dla Mnie miejsce jest obojętne, gdyż to, czego Ja szukam jest wasz duch. 

Gdy w Drugim Czasie jedna kobieta zapytała Jezusa, czy Jerozolima jest miejscem, w którym powinna oddawać cześć Bogu, Mistrz powiedział jej: "Przyjdzie czas, w którym, ani Jerozolima, ani jakiekolwiek inne miejsce nie będzie odpowiednim do oddawania czci Bogu, gdyż On będzie czczony w Duchu i w Prawdzie", co oznacza od Ducha do Ducha.

Gdy Moi uczniowie prosili Mnie, abym ich nauczył się modlić, dałem im jako przykład Modlitwę, którą nazywacie "Ojcze Nasz", przy czym dałem im do zrozumienia, że prawdziwa doskonała Modlitwa, dochodząca aż do Ojca jest taką, która tak jak ta Jezusa spontanicznie wychodzi z serca. Powinna ona zawierać posłuszeństwo, pokorę, wyznanie winy, wdzięczność, wiarę, nadzieję i cześć.
Komentarze

Popularne posty