SŁOWA PANA SKIEROWANE DO NARODÓW... PRZYJDŹCIE... MIŁOŚĆ CZEKA!

 5 marca 2005 - Od YahuShua HaMashiach, Jezusa Chrystusa, Naszego Pana i Zbawiciela - Słowo Pana skierowane do Tymoteusza do wszystkich, którzy mają uszy i słyszą.

 Tymoteusz, napisz te Słowa do Narodów, aby mogły słyszeć i rozumieć, Mówi Pan.

 Oto Pan, wasz Bóg, Stwórca Nieba i Ziemi, zstąpił do was. Nawet teraz Ja, Odkupiciel, Święty Izraela, jestem pośród was. A oto przychodzę równie szybko i w pełnej Mocy i wielkiej Chwale. Przynoszę ze Mną absolutną władzę, aby sądzić i niszczyć bezbożnych, nawet tych, których nazywa się bezbożnymi na swoich drogach. Zwiążę również tych, którzy wielu zwiedli, i którzy sprawli, że Moje baranki zboczyły ze ścieżki.

 Albowiem wszystko to zostało od początku zarządzone przez Ojca i przez Jego Chwałę wypełni się wszystko, co jest napisane. Nawet wszystkie te rzeczy napisane o końcu zostaną objawione na ziemi w dole i w niebiosach w górze... Oto nawet słońce, księżyc i gwiazdy będą głosić Chwałę Pana w mocy Jego Sądu!

 Oto nadszedł czas, Moje dzieci! Dlatego powróćcie do waszej Pierwszej Miłości!... Miłość, która was ukształtowała, Miłość, Która was trzymała, Miłość, Która chciała was stworzyć na Swój Obraz, Miłość, Która was kocha... Miłość, Która od zawsze chce być z wami!

 Przyjdźcie teraz i przyjmijcie Moją Miłość, ponieważ poświęciłem się dla was z Miłości i niczego nie ukrywałem. Łączy nas Moja Miłość! A teraz wracam, aby was zbawić i wyprowadzić z tego, co wam dolega, bo jesteście Moimi umiłowanymi.

 Moja Miłość do was jest wielka, tak wielka, że ​​przychodzę, aby przywrócić wam cały świat... Oto ja odnowię ogród, abyście mogli mieszkać ze Mną tam, gdzie Ja jestem i trwać w Mojej Miłości na wieki! Nie ma bowiem większej miłości niż Miłość Ojca do Jego dzieci, która została wam objawiona przez Jego Jednorodzonego, oh wy ludzie ziemi! Jego Miłość nie zna granic! Widzicie, ona jest jak Wszechświat, a nawet więcej! JESTEM TĄ MIŁOŚCIĄ! Kochające Miłosierdzie Boga, Jezusa i Chrystusa, Pana i Zbawiciela, YahuShua HaMashiach!

 Ale o ileż większy gniew Ojca będzie przeciwko tym, którzy krzywdzą Ciało Jego ukochanych i prześladują, kamienują, biczują, więzią, mordują i rozrywają?! Mówię wam, Jego gniew zostanie przekazany w pełni i nie słabnie! Umiłowani, nie rozumiecie?! Jesteście Jego klejnotem, Jego najcenniejszymi klejnotami!

 A oto przychodzę szybko, aby zrobić wszystko, o co mnie prosi, w odniesieniu do Swoich ukochanych, nawet tych wszystkich, którzy trwają w Jego Miłości! Tak, wracam, aby ich ukryć, wszystkich Jego wyjątkowych, tych, którzy mają w sobie Światło Jego Miłości, tych, którzy Go przyjęli, tych, których Ojciec posłał do nich z miłości, i z Miłości umarł za wszystkich!

 O ludu ziemi, odwróćcie się od swoich grzesznych dróg i przyjmijcie miłość Ojca przez Jego Syna! Ponieważ Jego Miłość do was jest wielka, tak wielka, że ​​nie pamięta już o waszych grzechach, a wasze długi są na zawsze zapomniane! Chociaż Ja, Syn, przynoszę ze Mną pełnię Mocy i autorytetu, tak jak Ojciec, to jednak błagam was... Przyjdźcie! Przyjdźcie do Mnie i bądźcie uzdrowieni, bo Miłość Ojca nie ma końca!

 Jego Miłość jest doskonała, dlatego musicie wybrać dla siebie... albo kochać swojego Boga, albo do Jego wiecznego bólu, kochać siebie i drogi świata, które prowadzą do zniszczenia i śmierci. Ponieważ Miłość jest Darem, który jest dawany obficie i należy go przyjąć dobrowolnie. Miłości nie można narzucić drugiej osobie.

 Prowadzi to do nienawiści i jest naganne z punktu widzenia Ojca. Ale Wolą Ojca jest, aby nikt nie zginął, a jednak dał wam wolną wolę, abyście mogli wybrać... Dlatego wybierzcie Życie! Bo Miłość Boga objawia się przez Jego Syna i jest bliska wszystkim! Wystarczy, że weźmiecie Moją Rękę, a wyprowadzę was z cienistej doliny śmierci do Światła Zbawienia!

 Dlatego weźcie Mą Rękę! Wszyscy ludzie, weźcie Moją Rękę! Chwyćcie ją i przyjdźcie do Mnie takimi, jakimi jesteście! Wszyscy z was, którzy nie znacie Moich Dróg, przyjdźcie... Ja wam je pokażę! Wszyscy z was, którzy jesteście opuszczeni, przyjdźcie... Pocieszę was i dam wam schronienie! Wszyscy kalecy, chodźcie... Skaczmy razem i podskakujmy z radości!

 Przyjdźcie wszyscy niewierzący... Napełnię waszą filiżankę i spójrzcie, jak się przelewa! Przyjdźcie wszyscy mordercy... Spójrzcie, jak podnoszę was i wszystkich, którzy śpią z waszych grobów! Wszyscy, którzy bluźnią, przyjdźcie... dam wam nowy głos!  Przyprowadźcie ze sobą wszystkich niewidomych i głuchoniemych, bo oni też zobaczą i usłyszą!

 Dlatego wszyscy, którzy zgrzeszyli przeciwko Mnie, przyjdźcie i weźcie Moją Rękę! Zaprowadzę was do wód, gdzie was umyję i gdzie na drzewie wiszą wam nowe ubrania. Które rośnie nad strumieniem! Przyjdźcie! Przyjdźcie wszyscy! Proście, a otrzymacie! Wszystko jest możliwe u Boga i objawione przez Syna.
Komentarze

Popularne posty